Následujícíc přehled srovnává investici do dluhopisu a do zlata na začátku roku 2014 až do aktuálního období. Obě varianty jsou očištěny o reálnou inflaci a výnos kupónu dluhopisu také o daň z příjmu. Dluhopis je zvolen jako modelový případ se zhodnocením 7 % p.a. a čtvrtletní výplatou. Ceny zlata a míra inflace jsou založeny na reálných datech.