člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h
MENU

Aké sú riziká investície do dlhopisov?

Investície do dlhopisov sú všeobecne vnímané ako menej rizikové. V porovnaní s inými formami investícií (napríklad akciami) skutočne menej rizikové sú. Aj napriek tomu väčšina z nich nie je úplne bezriziková. V nasledujúcom článku si predstavíme niekoľko druhov rizík, ktoré sú s investíciami do dlhopisov (či už korporátnych alebo štátnych) spojené.

ÚROKOVÉ RIZIKO

Prvým rizikom, ktoré z investície do dlhopisov vyplýva, je úrokové riziko. Úrokové riziko vychádza zo zmeny úrokovej miery, ktorá výrazným spôsobom ovplyvňuje ceny dlhopisov. Ak si teda kúpite dlhopis a úrokové sadzby porastú, pravdepodobne budete chcieť tento dlhopis predať a kúpiť si nový s vyššou úrokovou mierou. Problém je, že samozrejme nebudete jediný investor, ktorému toto napadne. Investori sa teda začnú zbavovať svojich starých dlhopisov a ich cena začne klesať. Váš dlhopis teda môže vplyvom rastúcich úrokových sadzieb stratiť časť svojej hodnoty. Naopak, v prípade, že úrokové sadzby budú klesať, môže dôjsť k zvýšeniu hodnoty Vášho dlhopisu. Investori budú viac dopytovať dlhopisy s vyššou úrokovou sadzbou, než majú nové emitované dlhopisy.

INFLÁCIA

Ďalším rizikom spojeným s investíciou do dlhopisov je riziko inflácie. Pochopiť význam rizika inflácie nie je nijako zložité. Jednoducho spočíva v tom, že životné náklady porastú rýchlejšie, než je miera výnosu plynúca z dlhopisu. Je však potrebné dodať, že v tomto prípade je investícia do dlhopisu stále lepším variantom ako žiadna investícia. Jednoducho povedané, výnos z investície Vám aspoň sčasti pokryje rastúce životné náklady.

KREDITNÉ RIZIKO

Pravdepodobne najznámejším rizikom, ktoré sa viaže na investíciu do dlhopisov, je kreditné riziko. Kreditné riziko vychádza zo skutočnosti, že nákup dlhopisu je v podstate poskytnutím pôžičky emitentovi. A rovnako ako akákoľvek iná forma pôžičky je aj táto spojená s rizikom, že dlžník (v tomto prípade emitent) nebude schopný plniť svoje záväzky. Je teda vždy dobré pozrieť sa, ako sa danej spoločnosti, ktorej dlhopisy nakupujeme, momentálne vedie a skúsiť zistiť, ako svoje záväzky zvládala splácať v minulosti. Ak chceme kreditné riziko eliminovať, môžeme nakupovať štátne dlhopisy. Tie sú v prípade vyspelých krajín z kreditného hľadiska v podstate bezrizikové.

RATINGOVÉ RIZIKO

S kreditným rizikom súvisí tiež ratingové riziko. Ratingové riziko spočíva v zhoršení ratingu danej spoločnosti či štátu. Rating jednotlivým subjektom prideľujú ratingové agentúry. Ak investor nakúpi dlhopisy spoločnosti a následne dôjde k zhoršeniu jej ratingu, ovplyvní to možnosti spoločnosti získať úver od banky alebo inej úverovej inštitúcie. To môže viesť k neschopnosti spoločnosti splatiť svoje záväzky.

OPLATÍ SA INVESTOVAŤ DO DLHOPISOV?

Investícia do dlhopisov je jednou z najmenej rizikových investícií, treba však mať na pamäti, že nie je úplne bezriziková.