Více o společnosti CEE Real Estate

Společnost CEE Real Estate a.s. podniká na českém realitním trhu, kde vystupuje jako přímý investor. Za několik let své existence si firma v této oblasti vybudovala pevnou pozici zejména v oblasti výkupu nemovitostí, které jsou zatíženy nějakou formou vady, či majitel potřebuje získat peníze z prodeje expresně. Nemovitosti tohoto typu se na trhu vykupují za cenu nižší, než je tržní průměr.

Princip obchodního modelu

Příkladem takových skutečností, které negativně ovlivňují prodejní cenu nemovitostí, je například komplikovaná vlastnická struktura. Typicky se jedná o nemovitost, kterou například zdědilo větší množství dědiců, kde ani jeden nechce nebo nemůže nemovitost scelit vykoupením ostatních podílů.

Rozdrobené vlastnické podíly však nejsou jediným příkladem vady nemovitosti. Mezi další patří různá zástavní práva a dluhy, za které je ručeno nemovitostí a další druhy právních vad. Pro představu se může jednat například o předkupní právo vůči třetí osobě, věcná břemena, exekuce, atd. CEE RE úzce spolupracuje s advokátní kanceláří AK Vinohradská, což jí dává silnou konkurenční výhodu. Také to společnosti poskytuje širokou škálu možností, jak nastalé situace řešit.

Další činnost CEE Real Estate

V neposlední řadě společnost také přistupuje k rekonstrukcím vykoupených nemovitostí, čímž dále zvyšuje jejich hodnotu. K tomuto se přistupuje především u nemovitostí, kde se neplánuje obratem prodej, nýbrž se počítá s dlouhodobějším pronájmem.

Výsledky a plány

V průměru se sleva oproti tržní ceně pohybuje v řádech nižších desítek procent, což vytváří značný prostor pro vytváření zisku. V posledním roce společnost zaznamenala velmi dynamický růst. Například za první polovinu roku byla schopna vygenerovat řádově čtyřnásobný zisk jako za celý předchozí rok, tj. 2017. I při rostoucím objemu obchodů je společnost schopna držet své náklady nízko. To je způsobeno velmi nízkými variabilními náklady. Aktuálně společnost stále více zaměřuje svou pozornost z trhu rezidenčních nemovitostí na oblast komerčních nemovitostí.

Prostředky z emise společnost využívá na rozšiřování svého portfolia.

Bc. Adam Čižmař

Bc. Adam Čižmař

Adam vystudoval bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na VŠE a v současné době je studentem navazujícího magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum. Na střední škole strávil roční pobyt na Sydney Academy v Novém Skotsku a ukončil jej s nejvyšším vyznamenáním. Ve skupině CFG pracuje od března 2018 na pozici analytika.

Další články

Zelené dluhopisy

Zelené dluhopisy, jak název napovídá, jsou dluhové cenné papíry, které slouží k financování řady projektů. Příkladem takových projektů jsou investice do obnovitelných zdrojů energie, tedy do výstavby větrných, vodních elektráren, solárních panelů nebo přechod na čistší technologie v rámci spalování

Číst více

Problémové bondy trápí Českou republiku

V České republice výrazně narůstá objem nesplácených dluhopisových emisí. Deník E15 přišel s tím, že investory trápí problémové bondy již za téměř 750 milionů korun. Na serveru nesplacene-dluhopisy.cz, který shromažďuje od investorů informace o nesplacených dluhopisech, je v současné době

Číst více

Proč jsou úroky na spořících a termínovaných účtech stále nízké?

Zajímá vás, proč se vaše vklady na spořících účtech nezhodnocují i přesto, že Česká národní banka zvýšila 2-týdenní repo sazbu v posledním čtvrtletí již na 2.00 %. V tomto článku bude zmíněno několik důvodů, proč jsou sazby na spořících účtech většinou nízké

Číst více

Rekapitulace emisí státních dluhopisů

Ministerstvo financí se při příležitosti oslav sta let republiky rozhodlo emitovat státní dluhopisy pro občany. Stalo se tak poprvé od roku 2014. První úpis byl zahájen 3.prosince 2018 a skončil 18.ledna 2019. Emise pak proběhla 1.února 2019. Splatnost dluhopisů je

Číst více

Rating a investování do cenných papírů

rating analýza

Co to je rating? Rating je hodnocení bonity subjektu. Subjektem může být samostatná osoba, firma nebo stát. My se zaměříme na rating v kontextu hodnocení rizikovosti cenných papírů. Rating pro společnosti a jednotlivé státy jsou stanoveny ratingovými agenturami. Na trhu

Číst více

Jak si ověřit společnost předtím, než koupíme její dluhopisy

Investice do dluhopisů, stejně jako jakákoliv jiná forma investování, přináší jistá rizika. V případě dluhopisů je tím největším rizikem neschopnost emitenta dostát svým závazkům. Investor, který se rozhodne investovat do dluhopisů musí tedy pečlivě zhodnotit všechna rizika s touto investicí

Číst více