České státní dluhopisy tehdy a dnes

Emise státních dluhopisů je jedním ze způsobů, jak může stát získat finance na investice do řady svých projektů. Dále může sloužit k financování státního dluhu. V historii sloužili dluhopisy k financování nákladů ve válkách.

Současná ministryně financí Alena Schillerová také uvádí, že jedním z cílů současných emisí je zvýšit podíl domácností na držení státního dluhu, což by mělo zajistit větší stabilitu ve finančním sektoru.

Po poslední emisi dluhopisů ministerstvem financí je dobré se podívat zpět a porovnat ji s emisí z roku 2011, kdy byl ministrem financí Miroslav Kalousek. Výplaty kupónů byly v obou případech v čase rostoucí, nicméně průměrné výnosy dluhopisů obou emisí se lišily.

Pamětní dluhopisy republiky mají průměrný roční výnos 2,08 %, zatímco první emise z roku 2011 měly průměrný výnos 3,09 %.

Dvoutýdenní repo sazba, kterou ČNB dlouhodobě sleduje, se v obou letech též významně lišila. Konkrétně v roce 2011 byla na hodnotě 0,75 % a v roce 2018 byla 1,75 %. Při rostoucí referenční sazbě by se spíše očekával růst úrokových výnosů z nových dluhopisů.

Nové dluhopisy však i přes postupně rostoucí úrokovou sazbu nepřinášejí vyšší výnosy. Poslední hodnotu, kterou bychom se měli v tomto porovnání zabývat, je inflace. V obou letech byla v okolí 2 %, v roce 2011 1,9 % a v roce 2018 2,1 %.

Pokud vezmeme tato čísla do souvislosti, pak budou mít pamětní dluhopisy v případě, že se inflace nesníží, dokonce záporný čistý výnos.

Státní dluhopisy jsou velmi bezpečná investice, výnosy okolo dvou procent však stačí jen k pokrytí inflace a může tak být lepší se porozhlédnout po jiných, více výnosných cenných papírech.

Bc. Adam Čižmař

Bc. Adam Čižmař

Adam vystudoval bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na VŠE a v současné době je studentem navazujícího magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum. Na střední škole strávil roční pobyt na Sydney Academy v Novém Skotsku a ukončil jej s nejvyšším vyznamenáním. Ve skupině CFG pracuje od března 2018 na pozici analytika.

Další články

Zelené dluhopisy

Zelené dluhopisy, jak název napovídá, jsou dluhové cenné papíry, které slouží k financování řady projektů. Příkladem takových projektů jsou investice do obnovitelných zdrojů energie, tedy do výstavby větrných, vodních elektráren, solárních panelů nebo přechod na čistší technologie v rámci spalování

Číst více

Problémové bondy trápí Českou republiku

V České republice výrazně narůstá objem nesplácených dluhopisových emisí. Deník E15 přišel s tím, že investory trápí problémové bondy již za téměř 750 milionů korun. Na serveru nesplacene-dluhopisy.cz, který shromažďuje od investorů informace o nesplacených dluhopisech, je v současné době

Číst více

Proč jsou úroky na spořících a termínovaných účtech stále nízké?

Zajímá vás, proč se vaše vklady na spořících účtech nezhodnocují i přesto, že Česká národní banka zvýšila 2-týdenní repo sazbu v posledním čtvrtletí již na 2.00 %. V tomto článku bude zmíněno několik důvodů, proč jsou sazby na spořících účtech většinou nízké

Číst více

Rekapitulace emisí státních dluhopisů

Ministerstvo financí se při příležitosti oslav sta let republiky rozhodlo emitovat státní dluhopisy pro občany. Stalo se tak poprvé od roku 2014. První úpis byl zahájen 3.prosince 2018 a skončil 18.ledna 2019. Emise pak proběhla 1.února 2019. Splatnost dluhopisů je

Číst více

Rating a investování do cenných papírů

rating analýza

Co to je rating? Rating je hodnocení bonity subjektu. Subjektem může být samostatná osoba, firma nebo stát. My se zaměříme na rating v kontextu hodnocení rizikovosti cenných papírů. Rating pro společnosti a jednotlivé státy jsou stanoveny ratingovými agenturami. Na trhu

Číst více

Jak si ověřit společnost předtím, než koupíme její dluhopisy

Investice do dluhopisů, stejně jako jakákoliv jiná forma investování, přináší jistá rizika. V případě dluhopisů je tím největším rizikem neschopnost emitenta dostát svým závazkům. Investor, který se rozhodne investovat do dluhopisů musí tedy pečlivě zhodnotit všechna rizika s touto investicí

Číst více