Představení společnosti CFG Real Estate

Společnost CFG Real Estate je součástí holdingu CFG. Zaměřením společnosti je výkup a následný prodej prodej nemovitostí. Dalším typickým znakem je přítomnost právních vad, zástav nebo jiných skutečností, které značně ztěžují prodej takové nemovitosti jiné fyzické osobě.

Princip obchodního modelu

CFG Real Estate s.r.o. využívá prémiových služeb advokátní kanceláře AK Vinohradská, čímž získává silný nástroj, jak tyto vady řešit. Po běžného člověka by to znamenal vysoké náklady na právní zastoupení, zdržení celého obchodu a další nepříjemnosti, což v praxi většinou vede k odstoupení z transakce. Výkupy s diskontem (obvykle kole 30 %) a následný prodej či pronájem za tržních podmínek tvoří základ obchodního modelu společnosti.

Vcelku běžně je možno setkat se s nemovitostmi, které mají velký počet vlastníků, typicky v důsledku dědického řízení. Dále se často vyskytují na nemovitostech nejrůznější úvěrové zástavy, v krajním případě dokonce exekuce. Takováto nemovitost je bez urychleného vyřešení problému neprodejná. Mimo zastavení nemovitosti mohou být problémem i věcná břemena nejrůznějšího druhu, předkupní práva, atd.

Spolupráce s Comfort Money

CFG Real Estate s.r.o. těží ze stabilního růstu sesterské společnosti Comfort Money s.r.o., jelikož obě společnosti spolu úzce spolupracují a CFG Real Estate s.r.o. představuje další možnost pro klienty Comfort Money s.r.o., jak řešit svou životní situaci. Peníze z poslední upsané emise byly použity na rozšíření portfolia společnosti. Aktuálně společnost nenabízí další emise, můžete se však podívat na další společnosti, které na našem portálu inzerují.

Bc. Adam Čižmař

Bc. Adam Čižmař

Adam vystudoval bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na VŠE a v současné době je studentem navazujícího magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum. Na střední škole strávil roční pobyt na Sydney Academy v Novém Skotsku a ukončil jej s nejvyšším vyznamenáním. Ve skupině CFG pracuje od března 2018 na pozici analytika.

Další články

Nová vlna podřízených dluhopisů

Tuzemská banka Air Bank emitovala tento měsíc nové podřízené dluhopisy. První emise proběhla již v roce 2014 a byla kótovaná na pražské burze. Nejnovější emise sice není veřejně obchodovatelná, i tak se ale Air Bank podařilo prodat dluhopisy v hodnotě

Číst více

Rozmach investic do realitních fondů

Deník E15 včera informoval o enormním rozmachu kapitálu v nemovitostních podílových fondech. Aktuálně činí celkové investice výše 36 miliard korun, zatímco před pěti lety tomu bylo kolem 5 miliard. Rostoucí apetit je způsoben “celkovou oblibou investování do nemovitostí jako investičního aktiva

Číst více

Úspěšný prodej zelených korporátních dluhopisů

Tuzemská realitní společnost CPI miliardáře Radovana Vítka se může pochlubit velkým úspěchem. Firma, jejíž emise je zcela unikátní nejen na českém trhu, ale i mezi zeměmi střední a východní Evropy, úspěšně prodala všechny emitované tzv. zelené dluhopisy. Celková výše dosahovala

Číst více

Investice do start-upových společností

Objem investic do evropských start-upových společností se vyšplhal v první polovině letošního roku na maximum. Dosáhl výše 16,9 miliardy eur představující 62% navýšení oproti předchozímu období. Na samotné špičce stojí Londýn, kde „každé třetí euro rizikového kapitálu investovaného v první polovině roku

Číst více

Pokrizový fenomén záporných úrokových sazeb

Více než čtvrtinu světového dluhopisového trhu tvoří dluhopisy nabízející zápornou úrokovou sazbu. Vyjádřeno v nominálních částkách se jedná o více než 17 bilionů amerických dolarů (asi 400 bilionů korun). Přitom ještě na počátku letošní roku se tento objem pohyboval kolem 8 bilionů.

Číst více

Dividendy, kupony, nebo oboje?

Dividenda neboli podíl na zisku z výnosu na akcii je mnohdy nezbytnou součástí dividendové politiky akciových společností. Obzvláště firmy kótované na pražské burze cenných papírů (BCPP) nabízejí velmi atraktivní dividendovou výnosnost. Průměrný výnos u 9 z uvedených společností vyplácející dividendu,

Číst více