Představení společnosti CFG Real Estate

Společnost CFG Real Estate je součástí holdingu CFG. Zaměřením společnosti je výkup a následný prodej prodej nemovitostí. Cílem společnosti je pomáhat klientů, kteří jsou v nouzi a akutně potřebují prodat svou nemovitost. Dalším typickým znakem je přítomnost právních vad, zástav nebo jiných skutečností, které značně ztěžují prodej takové nemovitosti jiné fyzické osobě.

Princip obchodního modelu

CFG Real Estate s.r.o. využívá prémiových služeb advokátní kanceláře AK Vinohradská, čímž získává silný nástroj, jak tyto vady řešit. Po běžného člověka by to znamenal vysoké náklady na právní zastoupení, zdržení celého obchodu a další nepříjemnosti, což v praxi většinou vede k odstoupení z transakce. Výkupy s diskontem (obvykle kole 30 %) a následný prodej či pronájem za tržních podmínek tvoří základ obchodního modelu společnosti.

Vcelku běžně je možno setkat se s nemovitostmi, které mají velký počet vlastníků, typicky v důsledku dědického řízení. Dále se často vyskytují na nemovitostech nejrůznější úvěrové zástavy, v krajním případě dokonce exekuce. Takováto nemovitost je bez urychleného vyřešení problému neprodejná. Mimo zastavení nemovitosti mohou být problémem i věcná břemena nejrůznějšího druhu, předkupní práva, atd.

Spolupráce s Comfort Money

CFG Real Estate s.r.o. těží ze stabilního růstu sesterské společnosti Comfort Money s.r.o., jelikož obě společnosti spolu úzce spolupracují a CFG Real Estate s.r.o. představuje další možnost pro klienty Comfort Money s.r.o., jak řešit svou životní situaci. Peníze z poslední upsané emise byly použity na rozšíření portfolia společnosti. Aktuálně společnost nenabízí další emise, můžete se však podívat na další společnosti, které na našem portálu inzerují.

Bc. Adam Čižmař

Bc. Adam Čižmař

Adam vystudoval bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na VŠE a v současné době je studentem navazujícího magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum. Na střední škole strávil roční pobyt na Sydney Academy v Novém Skotsku a ukončil jej s nejvyšším vyznamenáním. Ve skupině CFG pracuje od března 2018 na pozici analytika.

Další články

Zelené dluhopisy

Zelené dluhopisy, jak název napovídá, jsou dluhové cenné papíry, které slouží k financování řady projektů. Příkladem takových projektů jsou investice do obnovitelných zdrojů energie, tedy do výstavby větrných, vodních elektráren, solárních panelů nebo přechod na čistší technologie v rámci spalování

Číst více

Problémové bondy trápí Českou republiku

V České republice výrazně narůstá objem nesplácených dluhopisových emisí. Deník E15 přišel s tím, že investory trápí problémové bondy již za téměř 750 milionů korun. Na serveru nesplacene-dluhopisy.cz, který shromažďuje od investorů informace o nesplacených dluhopisech, je v současné době

Číst více

Proč jsou úroky na spořících a termínovaných účtech stále nízké?

Zajímá vás, proč se vaše vklady na spořících účtech nezhodnocují i přesto, že Česká národní banka zvýšila 2-týdenní repo sazbu v posledním čtvrtletí již na 2.00 %. V tomto článku bude zmíněno několik důvodů, proč jsou sazby na spořících účtech většinou nízké

Číst více

Rekapitulace emisí státních dluhopisů

Ministerstvo financí se při příležitosti oslav sta let republiky rozhodlo emitovat státní dluhopisy pro občany. Stalo se tak poprvé od roku 2014. První úpis byl zahájen 3.prosince 2018 a skončil 18.ledna 2019. Emise pak proběhla 1.února 2019. Splatnost dluhopisů je

Číst více

Rating a investování do cenných papírů

rating analýza

Co to je rating? Rating je hodnocení bonity subjektu. Subjektem může být samostatná osoba, firma nebo stát. My se zaměříme na rating v kontextu hodnocení rizikovosti cenných papírů. Rating pro společnosti a jednotlivé státy jsou stanoveny ratingovými agenturami. Na trhu

Číst více

Jak si ověřit společnost předtím, než koupíme její dluhopisy

Investice do dluhopisů, stejně jako jakákoliv jiná forma investování, přináší jistá rizika. V případě dluhopisů je tím největším rizikem neschopnost emitenta dostát svým závazkům. Investor, který se rozhodne investovat do dluhopisů musí tedy pečlivě zhodnotit všechna rizika s touto investicí

Číst více