Představení společnosti CFG Real Estate

CFG Real Estate s.r.o.

Společnost CFG Real Estate je součástí holdingu CFG. Zaměřením společnosti je výkup a následný prodej prodej nemovitostí. Cílem společnosti je pomáhat klientů, kteří jsou v nouzi a akutně potřebují prodat svou nemovitost. Dalším typickým znakem je přítomnost právních vad, zástav nebo jiných skutečností, které značně ztěžují prodej takové nemovitosti jiné fyzické osobě.

Princip obchodního modelu

CFG Real Estate s.r.o. využívá prémiových služeb advokátní kanceláře AK Vinohradská, čímž získává silný nástroj, jak tyto vady řešit. Po běžného člověka by to znamenal vysoké náklady na právní zastoupení, zdržení celého obchodu a další nepříjemnosti, což v praxi většinou vede k odstoupení z transakce. Výkupy s diskontem (obvykle kole 30 %) a následný prodej či pronájem za tržních podmínek tvoří základ obchodního modelu společnosti.

Vcelku běžně je možno setkat se s nemovitostmi, které mají velký počet vlastníků, typicky v důsledku dědického řízení. Dále se často vyskytují na nemovitostech nejrůznější úvěrové zástavy, v krajním případě dokonce exekuce. Takováto nemovitost je bez urychleného vyřešení problému neprodejná. Mimo zastavení nemovitosti mohou být problémem i věcná břemena nejrůznějšího druhu, předkupní práva, atd.

Spolupráce s Comfort Money

CFG Real Estate s.r.o. těží ze stabilního růstu sesterské společnosti Comfort Money s.r.o., jelikož obě společnosti spolu úzce spolupracují a CFG Real Estate s.r.o. představuje další možnost pro klienty Comfort Money s.r.o., jak řešit svou životní situaci. Peníze z poslední upsané emise byly použity na rozšíření portfolia společnosti. Aktuálně společnost nenabízí další emise, můžete se však podívat na další společnosti, které na našem portálu inzerují.

Bc. Adam Čižmař

Bc. Adam Čižmař

Adam vystudoval bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na VŠE a v současné době je studentem navazujícího magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum. Na střední škole strávil roční pobyt na Sydney Academy v Novém Skotsku a ukončil jej s nejvyšším vyznamenáním. Ve skupině CFG pracuje od března 2018 na pozici analytika.

Seznam dluhopisů

Na Dluhopisomatu.cz máte nejlepší podmínky pro tyto dluhopisy.