Čínský stavební sektor čelí vážné situaci

Zvýšení rizika v čínské ekonomice

Z důvodu kombinace více důvodů vzrostly výnosy z dolarových korporátních dluhopisů čínských společností zabývajících se komerční i rezidenční výstavbou na 11,2 %.

Rizikový profil celého odvětví se výrazně zhoršil.

Teoreticky to znamená výrazné zvýšení pravděpodobnosti, že některé společnosti nebudou schopny dostát svým závazkům. Jedná o výplatu úroků nebo i splátku jistiny dluhopisů.

Celý tento trh představuje 335 miliard dolarů aktuálně vložených do obligací vydaných čínskými developery.

Zpomalení na čínském trhu s nemovitostmi

Pokud máme zmínit některé z důvodů vedoucí k téměř zdvojnásobení úrokových výnosů z těchto dluhopisů, je třeba uvést boj čínské vlády s šedými a nelegálními formami financování a zpomalení na čínském trhu s nemovitostmi.

Velkou výzvou pro celé odvětví bude první čtvrtletí příštího roku, kdy maturují dluhopisy v rekordní výši 18 miliard dolarů.

Bc. Adam Čižmař

Bc. Adam Čižmař

Adam vystudoval bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na VŠE a v současné době je studentem navazujícího magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum. Na střední škole strávil roční pobyt na Sydney Academy v Novém Skotsku a ukončil jej s nejvyšším vyznamenáním. Ve skupině CFG pracuje od března 2018 na pozici analytika.

Seznam dluhopisů

Na Dluhopisomatu.cz máte nejlepší podmínky pro tyto dluhopisy.