člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h
MENU

Dlhopisy vs. podielové fondy

Moderná ekonomika prináša investorom veľké množstvo nástrojov, ako zhodnotiť svoje prostriedky. Niektoré sú zložitejšie než iné, pri ďalších je zas napríklad vyžadovaná veľká vstupná čiastka. My by sme sa teraz radi zamerali na porovnanie dvoch typov investícií, ktoré sú dostupné všetkým investorom bez rozdielu. Ide o dlhopisy a podielové fondy.

PODIELOVÝ FOND

Čo to podielový fond je? Ide o formu kolektívneho investovania. Keď do podielového fondu investujete, nakupujete tým podielové listy, ktoré predstavujú podiel na portfóliu fondu. Keď chcete investíciu ukončiť, podielové listy predáte a dostanete späť ich aktuálnu hodnotu. Vstúpiť do podielového fondu je pomerne jednoduché, môžete si vybrať napríklad niektorý z fondov ponúkaných bankou. Existuje však niekoľko druhov a ak nemáte skúsenosti, je lepšie sa o voľbe vhodného fondu najprv poradiť s odborníkom. Fondy môžeme rozdeliť na niekoľko kategórií. Fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy, akciové fondy, ďalej fondy zmiešané, štruktúrované či fondy nehnuteľností. Výkonnosť fondu býva veľmi ovplyvnená práve podkladovým aktívom, s ktorým fond obchoduje. Funguje tu navyše princíp akéhosi priemerovania, niektoré investície majú výkonnosť lepšiu ako iné, čo potom vytvára určitý priemer. Podľa rizikového profilu fondu sa dá očakávať výnos, ale s vyšším rizikom samozrejme rastie aj riziko straty. Fondy zisky negarantujú a je nutné dodať, že veľká časť najpredávanejších fondov v ČR vykazovala za posledné roky výnosy pomerne nízke, niekedy dokonca záporné.

VÝHODY INVESTOVANIA DO PODIELOVÝCH FONDOV

Výhodou investovania do podielových fondov je možnosť investovať aj veľmi malé čiastky. O aktíva fondu sa starajú profesionálni správcovia, ktorí disponujú často dobre diverzifikovaným portfóliom, na ktoré by bežný investor nedosiahol.

NEVÝHODY INVESTOVANIA DO PODIELOVÝCH FONDOV

Nevýhodou investovania do podielových fondov sú poplatky, ktoré si správcovia účtujú. Väčšina fondov má vstupný poplatok, ktorý sa pohybuje v rozmedzí 1-3% investovanej čiastky podľa typu podielového fondu. Dlhopisové fondy a fondy peňažného trhu majú skôr poplatok nižší, okolo 1%, naopak akciové a ďalšie fondy majú vstupný poplatok vyšší. Zriedkavo môžete naraziť aj na poplatok výstupný. Okrem týchto poplatkov si správca účtuje ešte správcovský poplatok, ktorý sa strháva priebežne.

Dluhopisy

Čo je to dlhopis sme už niekoľkokrát spomínali. Pre tých, ktorí sa s týmto pojmom ešte nestretli, tu je všetko prehľadne a jednoducho vysvetlené.

VÝHODY INVESTOVANIA DO DLHOPISOV

Výhodou investovania do dlhopisov je pomerne stabilný príjem a bezpečnosť aktíva, hlavne štátnych dlhopisov. Korporátne dlhopisy oproti štátnym dlhopisom navyše ponúkajú vysoké výnosy, obvykle okolo 7% pa., ale riziko si zachovávajú relatívne nízke. Ďalšou výhodou je, že ak plánujete držať dlhopis do splatnosti, potom nie je potrebné sa o investíciu ďalej starať a pohyby cien vás nemusia toľko zaujímať. V prípade krachu spoločnosti má veriteľ, teda aj držiteľ dlhopisov, prednosť pred akcionármi, čo sa týka výplaty likvidačného zostatku.

NEVÝHODY INVESTOVANIA DO DLHOPISOV

Nevýhodou môže byť nutnosť minimálnej výšky investície, ktorá sa rádovo pohybuje od desať tisíc vyššie. Pri firemných dlhopisoch je dobré spoločnosť si preveriť, pretože investície do dlhopisov niektorých spoločností prinášajú riziko ich defaultu, čo znamená, že by sa investícia nemusela vrátiť.

VÝHODY DLHOPISU NAD FONDOM PREVAŽUJÚ

Jednoducho sa rozhodnúť, ktorý variant je lepší, v podstate nejde. Obmedzme sa teraz iba na fondy investujúce do dlhopisov a s nimi porovnajme samostatné investovanie do jednotlivých dlhopisov. Ostatné druhy podielových fondov sem nemá zmysel zaraďovať, keďže ide o veľmi odlišné produkty, ktorých porovnanie nedáva príliš zmysel. Pokiaľ ale máme hodnotiť dlhopisy a dlhopisové fondy, vychádza ako lepší variant dlhopis. Pri kúpe dlhopisu nemusí človek platiť žiadne poplatky. Poplatok 0,5 až 1% znamená pri potencionálnom výnose napríklad 3,5% veľmi vysokú záťaž. Ak sa k tomu pripočíta ešte inflácia, môžu byť reálne výnosy nízke, dokonca aj záporné. Na druhú stranu, fond oveľa lepšie diverzifikuje riziko. Oba varianty potom predstavujú veľmi jednoduchý spôsob investície. Ani jedna nevyžaduje aktívnu správu investície. Ako bolo teda naznačené, každý variant má svoje pre a proti, ale pri dôkladnom výbere emitenta výhody dlhopisu nad fondom prevažujú, pretože výnos môže byť aj niekoľkonásobne vyšší pri stále vcelku nízkom riziku.