Dluhopisy vs. podílové fondy

Moderní ekonomika přináší investorům velké množství nástrojů, jak zhodnotit své prostředky. Některé jsou složitější než jiné, u dalších je zase například vyžadována velká vstupní částka. My bychom se nyní rádi zaměřili na srovnání dvou typů investic, které jsou dostupné všem investorům bez rozdílu. Jedná se o dluhopisy a podílové fondy.

Podílový fond

Co to podílový fond je? Jedná se o formu kolektivního investování. Když do podílového fondu investujete, nakupujete tím podílové listy, které představují podíl na portfoliu fondu. Když chcete investici ukončit, podílové listy prodáte a dostanete zpět jejich aktuální hodnotu. Vstoupit do podílového fondu je poměrně jednoduché, můžete si vybrat například některý z fondů nabízených bankou. Existuje však řada druhů a pokud nemáte zkušenosti, je lepší se o volbě vhodného fondu nejprve poradit s odborníkem. Fondy můžeme rozdělit na několik kategorií. Fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy, akciové fondy, dále fondy smíšené, strukturované či nemovitostní. Výkonost fondu bývá velmi ovlivněna právě podkladovým aktivem, se kterým fond obchoduje. Navíc zde funguje princip jakéhosi průměrování, některé investice mají výkonnost lepší než jiné, což potom vytváří určitý průměr. Podle rizikového profilu fondu se dá očekávat výnos, ale s vyšším rizikem samozřejmě roste i riziko ztráty. Fondy zisky negarantují a je nutno dodat, že velká část nejprodávanějších fondů v ČR vykazovala za poslední roky výnosy poměrně nízké, někdy dokonce záporné.

Výhody investování do podílových fondů

Výhodou investování do podílových fondů je možnost investovat i velmi malé částky. O aktiva fondu se starají profesionální správci, kteří disponují často dobře diverzifikovaným portfoliem, na které by běžný investor nedosáhl.

Nevýhody investování do podílových fondů

Nevýhodou investování do podílových fondů jsou poplatky, které si správci účtují. Většina fondů má vstupní poplatek, který se pohybuje v rozmezí 1–3 % investované částky podle typu podílového fondu. Dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu mají spíše poplatek nižší, kolem 1 %, naopak akciové a další fondy mají vstupní poplatek vyšší. Vzácně můžete narazit i na poplatek výstupní. Krom těchto poplatků si správce účtuje ještě správcovský poplatek, který se strhává průběžně.

Dluhopisy

Co je to dluhopis jsme již několikrát zmiňovali. Pro ty, kdo se s tímto pojmem ještě nesetkali, zde je vše přehledně a jednoduše vysvětleno.

Výhody investování do dluhopisů

Výhodou investování do dluhopisů je poměrně stabilní příjem a bezpečnost aktiva, hlavně státních dluhopisů. Korporátní dluhopisy oproti státním dluhopisům navíc nabízejí vysoké výnosy, obvykle kolem 7 % p.a., ale riziko si zachovávají relativně nízké. Další výhodou je, že pokud plánujete držet dluhopis do splatnosti, pak není nutné se o investici dále starat a pohyby cen vás nemusejí tolik zajímat. V případě krachu společnosti má věřitel, tedy i držitel dluhopisů, přednost před akcionáři, co se týče výplaty likvidačního zůstatku.

Nevýhody investování do dluhopisů

Nevýhodou může být nutnost minimální výše investice, která se řádově pohybuje od deseti tisíc výše. U firemních dluhopisů je dobré si společnost prověřit, protože investice do dluhopisů některých společností přináší riziko jejich defaultu, což znamená, že by se investice nemusela vrátit.

Výhody dluhopisu nad fondem převažují

Jednoduše rozhodnout, která varianta je lepší, v podstatě nejde. Omezme se nyní pouze na fondy investující do dluhopisů a k nim do srovnání samostatné investování do jednotlivých dluhopisů. Ostatní druhy podílových fondů nemá smysl uvažovat, jelikož se jedná o velmi odlišné produkty, jejichž srovnání nedává moc dobrý smysl. Pokud ale máme hodnotit dluhopisy a dluhopisové fondy, vychází jako lepší varianta dluhopis. Při koupi dluhopisu nemusí člověk platit žádné poplatky. Poplatek 0,5 až 1 % znamená při potencionální výnosu například 3,5 % velmi vysokou zátěž. Pokud se k tomu připočte ještě inflace, mohou být reálné výnosy nízké, dokonce i záporné. Na druhou stranu fond mnohem lépe diverzifikuje riziko. Obě varianty potom představují velmi jednoduchý způsob investice. Ani jedna nevyžaduje aktivní správu investice. Jak bylo tedy naznačeno, každá varianta má své pro a proti, ale při důkladném výběru emitenta výhody dluhopisu nad fondem převažují, jelikož výnos může být i několikanásobně vyšší při stále vcelku nízkém riziku.

Bc. Adam Landa

Bc. Adam Landa

Adam pracuje pro finanční skupinu Comfort Finance Group jako přední analytik ve společnosti Dluhopisomat.cz. Jeho náplní je sledovat denní analýzy a trendy na českém trhu.

Další články

Nová vlna podřízených dluhopisů

Tuzemská banka Air Bank emitovala tento měsíc nové podřízené dluhopisy. První emise proběhla již v roce 2014 a byla kótovaná na pražské burze. Nejnovější emise sice není veřejně obchodovatelná, i tak se ale Air Bank podařilo prodat dluhopisy v hodnotě

Číst více

Rozmach investic do realitních fondů

Deník E15 včera informoval o enormním rozmachu kapitálu v nemovitostních podílových fondech. Aktuálně činí celkové investice výše 36 miliard korun, zatímco před pěti lety tomu bylo kolem 5 miliard. Rostoucí apetit je způsoben “celkovou oblibou investování do nemovitostí jako investičního aktiva

Číst více

Úspěšný prodej zelených korporátních dluhopisů

Tuzemská realitní společnost CPI miliardáře Radovana Vítka se může pochlubit velkým úspěchem. Firma, jejíž emise je zcela unikátní nejen na českém trhu, ale i mezi zeměmi střední a východní Evropy, úspěšně prodala všechny emitované tzv. zelené dluhopisy. Celková výše dosahovala

Číst více

Investice do start-upových společností

Objem investic do evropských start-upových společností se vyšplhal v první polovině letošního roku na maximum. Dosáhl výše 16,9 miliardy eur představující 62% navýšení oproti předchozímu období. Na samotné špičce stojí Londýn, kde „každé třetí euro rizikového kapitálu investovaného v první polovině roku

Číst více

Pokrizový fenomén záporných úrokových sazeb

Více než čtvrtinu světového dluhopisového trhu tvoří dluhopisy nabízející zápornou úrokovou sazbu. Vyjádřeno v nominálních částkách se jedná o více než 17 bilionů amerických dolarů (asi 400 bilionů korun). Přitom ještě na počátku letošní roku se tento objem pohyboval kolem 8 bilionů.

Číst více

Dividendy, kupony, nebo oboje?

Dividenda neboli podíl na zisku z výnosu na akcii je mnohdy nezbytnou součástí dividendové politiky akciových společností. Obzvláště firmy kótované na pražské burze cenných papírů (BCPP) nabízejí velmi atraktivní dividendovou výnosnost. Průměrný výnos u 9 z uvedených společností vyplácející dividendu,

Číst více