Tým Dluhopisomatu je pro Vás k dispozici online.

Prezentace emitenta

Dluhopis Comfort IX/2023

Společnost působí na trhu od počátku roku 2012. Prostředky z dluhopisů se použijí primárně na nákupy nemovitostí. Účel využití prostředků slouží pro výkupy diskontovaných nemovitostí resp. nemovitostí s právními vadami.

PROČ SI KOUPIT DLUHOPIS COMFORT?

  • Stabilita: celkově 200 milionů pod správou, 7 let na trhu, 50 stálých zaměstnanců, čistý zisk více než 40 mil. Kč.
  • Bezpečnost: peníze jsou zajištěné v nemovitostech v hodnotě více než 110 mil. Kč.
Tento dluhopis již není aktuální.

Prostřednictvím telefonu se s Vámi emitent spojí a poskytne Vám více informací.

Vaše údaje neposkytujeme třetím stranám

Souhlasím se zpracováním osobních údajů *

Detail dluhopisu

Comfort Finance Group CFG
Emitent COMFORT FINANCE GROUP CFG
Název emise Dluhopis Comfort IX/2023
Datum emise 01.10.2018
Datum splatnosti 30.09.2023
Jmenovitá hodnota 1ks 50 000 Kč
Úroková sazba 6,5 % p.a.
Výplata úroku čtvrtletně
Podoba dluhopisu Listinný cenný papír
Forma dluhopisu Cenný papír na řad
Celkový objem emise 25 000 000 Kč
Možnost předčasného odprodeje dluhopisu Ano, dluhopis můžete předčasně odprodat společnosti zpět
* Společné emisní podmínky jsou k dispozici v sídle emitenta