Nová investiční příležitost FAETON s. r. o. - zhodnocení 8,2 % ! Prohlédněte si prezentaci zde, ať Vám tato příležitost neuteče.

BORTERO, SE

Investiční společnost Bortero, SE nabízí svým klientům řadu netradičních příležitostí ke zhodnocení finančních prostředků.

BORTERO, SE

Investiční společnost Bortero, SE nabízí svým klientům řadu netradičních příležitostí ke zhodnocení finančních prostředků.

ROČNÍ ÚROK
?
Znamená, jakým úrokem budou úročeny vklady investorů. Úrok = výnos pro investora (vždy p.a.).
15,1 %
MINIMÁLNÍ INVESTICE
?
Znamená, v jakém minimálním objemu si může investor koupit dluhopisy emitenta/společnosti.
50 000 Kč
SPLATNOST
?
Znamená, za jakou dobu jsou splatné dluhopisy, a tudíž za jakou dobu vyplatí emitent/společnost investorovi na účet zpět jeho investici/vklad.
2.6 let
ZAINVESTOVÁNO  2 %
?
Znamená, jaký objem dluhopisů emitent/společnost již úspěšně prodala (vyjádřeno v % z celkového objemu emise).
počet investorů: 12
4 800 000 Kč
200 000 000 Kč
Poskytneme Vám detailní informace

Zavoláme vám, vysvětlíme proces pořízení dluhopisu a předáme kontakt emitentovi

50000 Kč
50000 Kč
ODESLÁNO

Vaše nezávazná poptávka byla přijata.

Buďte prosím na telefonu, do 10 minut Vám zavolá zástupce Dluhopisomatu a propojí Vás s emitentem.

ROZUMÍM

Krytí dluhopisů je následující:

PROČ KOUPIT TENTO DLUHOPIS

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Atraktivní výnos 15,1 % s pravidelnou čtvrtletní výplatou výnosů. (Původní výše výnosu byla stanovena na 7,1 % p. a.. Emitent však vyhlásil protinflační bonus ve výši 8 % p. a.
 • Propracované finanční strategie založené na pokročilém softwaru, které byly znaleckým posudkem ohodnocen na 24 mil. Kč
 • Společnost investuje do zelených projektů, které prospívají životnímu prostředí
 • Při zakoupení dluhopisů do 10. 3. 2023 získáte zvýhodněný výnos ve výši 15,1 %
 • Možnost osobní konzultace s vedením společnosti

Na co chce společnost peníze využít?

Aktuálně společnost rozšiřuje své portfolio projektů. Chystá rezidenční a rekreační výstavbu v Dominikánské republice, navazuje spolupráci s projektem Boheminum Mariánské Lázně a připravuje ve spolupráci se společností ADICIE a.s. vybudování nové recyklační linky či linek na ekologické zpracování pneumatik. Společnost tak vedle svých zisků myslí i na životní prostředí a svou činností se ho snaží nejen chránit, ale také ho vylepšovat. Zcela konkrétně se jedná o tyto projekty:

 • Vybudování plně automatizovaného ekologického provozu na recyklaci pneumatik. Byznys plán tohoto projektu slibuje tržby v řádu více jak 1,6 miliardy Kč v následujících 10 letech.
 • Nákup podílu (34%) ve společnosti Boheminum Mariánské Lázně, která provozuje jediný park s miniaturami nejznámějších památek v České republice. Společnost plánuje výstavbu obdobného projektu v Praze nebo blízkém okolí, přičemž očekává roční zisk cca 24 mil. Kč.
 • Třetím velmi zajímavým projektem je vybudování bytového a kancelářského komplexu v Las Terrenas v oblasti poloostrova Samaná v Dominikánské republice. Vybudované apartmány budou sloužit jak k prodeji, tak k pronájmu.

Záruky investorů:

 • Dluhopisy mají emisní prospekt schválený ČNB, která na emisi dluhopisů dohlíží
 • V případě jakéhokoliv sporu či potřeby konzultace je investorům Dluhopisomatu k dispozici naše partnerská advokátní kancelář AK Vinohradská s.r.o. 
 • Koupi dluhopisů je možné spojit s osobní prohlídkou prostor společnosti a se seznámením s managementem.

Vzorový příklad investice:

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností 4 let.
 • Každé 3 měsíce Vám na běžný účet automaticky přijde 3 775 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Pakliže nepožádáte o předčasné splacení dluhopisů, po 4 letech Vám emitent automaticky vyplatí zpět celou nominální hodnotu dluhopisů, tedy 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete zisk za 4 roky 60 400 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v níže přiložené kalkulačce.
O SPOLEČNOSTI

Čím se společnost zabývá?

BORTERO, SE je společností, která se primárně zaměřuje na strategické akvizice v konzervativnějších sektorech s fundamentální hodnotou. Společně s partnery společnost působí zejména v oblastech realit, developmentu a realizace investičních projektů, kdy k těmto obchodním aktivitám příležitostně přizve i své nejbližší partnery, a to formou půjčky či formou prodeje dluhopisů. Má kvalitní odborné zázemí, díky němuž dokáže na trhu nacházet zajímavé akviziční příležitosti s potenciálem růstu a zhodnocení. Jejím cílem je kvalitně a bezpečně zhodnocovat aktiva skupiny a svých klientů.

Do finanční skupiny emitenta spadá také společnost EcoOneWash s.r.o. z Prahy. Hlavní předmět činnosti společnosti EcoOneWash s.r.o. lze rozčlenit do následujících oblastí:

 • Oblast energetiky – předmětem činnosti v této části podnikání je dodávka materiálů a prefabrikovaných komponentů integrovaných systémů omývání pro eliminátor kapek, dodávky dílčích komponent chladícího okruhu elektráren, subdodávky při modernizaci bloků hnědouhelných elektráren. Účelem těchto zařízení je pohlcování škodlivého CO2 vytvářeného při činnosti elektráren;
 • Úklidové práce pro DP Praha, DP Olomouc a Nádraží Brno – úklid a dezinfekce vlaků a nádražních prostor. Pravidelný a denní úklid, profesionální dezinfekce prostor přepravních zařízení jakož i nádražních prostorů;
 • Technický dozor – pro firmy v oblasti stavebnictví – Jedná se o kontrolní a dozorovou činnost nad kvalitním, včasným a hospodárným prováděním prací a dodávek v souladu s projektovou dokumentací stavby nebo její části a se smluvními podmínkami výstavby;
 • Dodávky stavebních materiálů pro konkrétní projekty.

Finanční výsledky této firmy jsou uvedeny k kategorii „výsledky hospodaření“.

Aktuálně společnost rozšiřuje své portfolio projektů. Chystá rezidenční a rekreační výstavbu v Dominikánské republice, navazuje spolupráci s projektem Boheminum Mariánské Lázně a připravuje ve spolupráci se společností ADICIE a.s. vybudování nové recyklační linky či linek na ekologické zpracování pneumatik. Společnost tak vedle svých zisků myslí i na životní prostředí a svou činností se ho snaží nejen chránit, ale také ho vylepšovat. Zcela konkrétně se jedná o tyto projekty:

 • Vybudování plně automatizovaného ekologického provozu na recyklaci pneumatik. Byznys plán tohoto projektu slibuje tržby v řádu více jak 1,6 miliardy Kč v následujících 10 letech.
 • Nákup podílu (34%) ve společnosti Boheminum Mariánské Lázně, která provozuje jediný park s miniaturami nejznámějších památek v České republice. Společnost plánuje výstavbu obdobného projektu v Praze nebo blízkém okolí, přičemž očekává roční zisk cca 24 mil. Kč.
 • Třetím velmi zajímavým projektem je vybudování bytového a kancelářského komplexu v Las Terrenas v oblasti poloostrova Samana v Dominikánské republice. Vybudované apartmány budou sloužit jak k prodeji, tak k pronájmu.

Přejít na web společnosti ZDE.

Emisní prospekt ke stažení ZDE.

Sídlo společnosti: BORTERO, SE, Dělnická 213/12, 170 00  Praha 7
IČ: 29152097

Management společnosti

Ke dni vyhotovení Prospektu má Emitent jediného společníka, a to pana Petra Maděru.

Pan Petr Maděra přímo vlastní 100% podíl na základním kapitálu Emitenta. Emitenta tedy přímo ovládá a kontroluje pan Petr Maděra na základě vlastnictví 100% podílu na základním kapitálu a 100% podílu na hlasovacích právech.

Pan Petr Maděra je skutečným majitelem Emitenta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

Za účelem zajištění, aby kontrola Emitenta nebyla zneužita, má emitent dozorčí radu, jejíž jediným členem je Ing. arch. Petr Schwarzbeck.

Emitent si není vědom žádných ujednání, která mohou vést ke změně kontroly Emitenta.

Emitent má zároveň ke dni vyhotovení prospektu dvě dceřiné společnosti:

 • EcoOneWash s.r.o., IČ: 05336970; a
 • Bortero Investments s.r.o., IČ: 09221760
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Výsledky hospodaření

Finanční ukazatele Bortero SE v tis. Kč2018201920202021
Aktiva8 29321 18713 13430 695
Tržby100321611
Výsledek hospodaření-192159-1319-2151
Finanční ukazatele EcoOneWash, s. r. o. v tis. Kč2018201920202021
Aktivaxx26 96853 104
Tržbyxx12 81634 800
Výsledek hospodařeníxx4441 631

Informace o společnosti z Justice.cz k zobrazení ZDE.

Finanční výkazy

Ostatní dokumenty