RL development I s. r. o.

Real Luxembourg je ryze česká společnost specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej.

RL development I s. r. o.

Real Luxembourg je ryze česká společnost specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej.

ROČNÍ ÚROK
?
Znamená, jakým úrokem budou úročeny vklady investorů. Úrok = výnos pro investora (vždy p.a.).
11 %
MINIMÁLNÍ INVESTICE
?
Znamená, v jakém minimálním objemu si může investor koupit dluhopisy emitenta/společnosti.
50 000 Kč
SPLATNOST
?
Znamená, za jakou dobu jsou splatné dluhopisy, a tudíž za jakou dobu vyplatí emitent/společnost investorovi na účet zpět jeho investici/vklad.
3 let
ZAINVESTOVÁNO  30 %
?
Znamená, jaký objem dluhopisů emitent/společnost již úspěšně prodala (vyjádřeno v % z celkového objemu emise).
počet investorů: 26
4 250 000 Kč
14 000 000 Kč
Poskytneme Vám detailní informace

Zavoláme vám, vysvětlíme proces pořízení dluhopisu a předáme kontakt emitentovi

50000 Kč
50000 Kč
ODESLÁNO

Vaše nezávazná poptávka byla přijata.

Buďte prosím na telefonu, do 10 minut Vám zavolá zástupce Dluhopisomatu a propojí Vás s emitentem.

ROZUMÍM

Krytí dluhopisů je následující:

PROČ KOUPIT TENTO DLUHOPIS

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Atraktivní výnos 11 % s pravidelnou čtvrtletní výplatou výnosů.
 • Aktiva firmy přesahující 2,7 násobek hodnoty emise dluhopisů.
 • Emise je zajištěna zástavou nemovitostí.
 • Za závazky společnosti vyplývající z emise dluhopisů ručí jednatelé osobním majetkem skrz ručitelská prohlášení.
 • Zkušený tým, který v daném oboru působí již více než 7 let.

Na co chce společnost peníze využít?

Emisí získané prostředky budou společností využity na nákup nových nemovitostí v rámci hlavní podnikatelské činnosti emitenta. Díky tomu dojde k navýšení majetku společnosti, čímž se opětovně navýší míra zajištění emise.

Záruky investorů:

Emitent se rozhodl zvýšit atraktivitu své emise zřízením zajištění přesahujícím hodnotu celé své emise dluhopisů.

Vzorový příklad investice:

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností 4 roky.
 • Každé 3 měsíce Vám na běžný účet automaticky přijde 2 750 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Kdykoliv máte možnost požádat o předčasné splacení dluhopisů.
 • Pakliže nepožádáte o předčasné splacení dluhopisů, po 4 letech Vám emitent automaticky vyplatí zpět Vašich zainvestovaných 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete zisk za 4 roky 44 000 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v přiložené kalkulačce.
O SPOLEČNOSTI

Čím se společnost zabývá?

Společnost RL development I s. r. o. spadá pod mateřskou společnost Real Luxembourg a. s., která je ryze českou společností specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej. 

Zakladatelé společnosti a členové expertního týmu mají za sebou více než 15 letou zkušenost a stovky úspěšně zrealizovaných obchodních transakcí. V roce 2020 Real Luxembourg prošla hloubkovým auditem provedeným renomovanou poradenskou společností, následně začala aplikovat pokročilé interní procesy ve smyslu docílení zvýšení efektivity všech vnitřních i vnějších činností. Společnost postavila expertní obchodní týmy specializující se na výkupy v přiděleném regionu. Tyto týmy nadále úspěšně rozšiřuje. Každý obchodník společnosti se může opřít o silné zázemí pražské kanceláře, která se soustředí na podporu obchodu, zjednodušení a zkrácení obslužných procesů, čímž přispívá k dalšímu zhodnocení na každém obchodním případu.

V průběhu let se společnost Real Luxembourg a.s. vyprofilovala jako specialista na často problematické zadlužené nemovitosti, podílové spoluvlastnictví, tedy na oblast typologicky velmi náročnou na expertízu, čas a nutnost kvalitního zázemí, což jsou faktory, bez kterých v této části realitního trhu nelze dlouhodobě uspět. Služby společnosti jsou kompletní a to nejen na papíře, ale i ve skutečnosti. Společnost poskytuje poradenství, znalecké posudky, právní a finanční služby. To vše, jako celek, je pro klienty společnosti bezplatné. Díky procedurálním a legislativním znalostem se společnosti daří postupovat rychle, efektivně a s maximálním důrazem dotáhnout případ zdárně do konce tak, aby klientovi pomohli vyřešit vzniklou situaci profesionálně a důstojně.

Uskutečněné výkupy různých typů nemovitostí a zhodnocené finance partnerů a investorů mluví jednoznačně, tato cesta, byť složitá a dlouhá, se ukázala jako tou správnou volbou. Odpracované a zasloužené úspěchy jsou nejen motor a další motivace pro celý team společnosti, ale zároveň společnosti dávají šanci se dynamicky rozvíjet, zhodnocovat řádově vyšší investiční kapitál a budovat tak krok po kroku konkurenční výhodu, díky které dále posiluje své tržní postavení.

Společnost investuje zejména v krajích, které dobře zná.  To zahrnuje Středočeský, Severočeský, Západočeský, Jihočeský, Východočeský kraj a Prahu. Společnost si je vědoma specifik daných oblastí v detailu na jednotlivé lokality, města i vesnice. Proto je pak s touto znalostí postupovat individuálně, což je velká výhoda jak na straně prodávajícího, když nemovitosti nabírá do portfolia, tak na straně kupujícího, kdy přes realitní kanceláře společnost vrací zrekonstruované nemovitosti zpátky na retailový trh. Dokonce by se dalo říci, že společnost často začíná tam, kde jiní z oboru skončili, věnuje energii a čas mnoha opomenutým a nedoceněným nemovitostem, které spadly pod radar obecného zájmu. O to větší radost a obchodní úspěch docílí, když se celý obchodní případ povede dotáhnout do úspěšného konce.

Společnost Real Luxembourg a.s. je equity investor, který ke svým projektům využívá vlastní kapitál nebo kombinovaný cizí kapitál, tedy bankovní kapitál či kapitál soukromých investorů. 

Co čeho konkrétně společnost investuje?

1) Zadlužené nemovitosti – Hlavní specializací společnosti jsou investice do nemovitostí zatížených různými dluhy. Společnost je schopna zrealizovat výkup i takových nemovitostí, u kterých je třeba vyplatit exekuce, hypotéku, majetkové vyrovnání v rámci rozvodového řízení manželů či dluhy vzniklé v rámci dědického řízení. Ve všech těchto případech platí, že je třeba nastalou situaci řešit včas a s opravdovými odborníky. Každá situace se dá úspěšně řešit a to hned v několika variantách, která se zvolí dle daného případu. A právě v této oblasti se společnost postupně stala lídrem trhu v oblasti Čech.

2) Podílové a bezpodílové spoluvlastnictví – Další odbornou činností, ke které se společnost v průběhu let vyprofilovala, je obor výkupu a následného prodeje nemovitostí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví. Jedná se o takové nemovitosti, které mají více vlastníků, ať už to jsou rodinní příslušníci či zcela cizí lidé. Do komunikace mezi spoluvlastníky společnost často vstupuje jako nezávislý mediátor, jelikož je zcela zásadní najít společnou vůli a ochotu se vzájemně domluvit. Zvláštní kapitolu tvoří společné jmění manželů (SJM), v tomto případě se pak jedná o bezpodílové spoluvlastnictví.

3) Rezidenční nemovitosti – Další obchodní disciplínou společnosti je nákup a následný prodej různých typů rezidenčních nemovitostí – bytů, rodinných domů a činžovních domů. Činnosti společnosti zahrnuje také nákup výnosových nemovitostí za účelem dlouhodobého držení. V tomto segmentu spolupracuje s předními experty na oceňování realit a je tak schopna efektivně rozpoznat ty nejvýhodnější nemovitosti k investici.

4) Orná půda a lesní pozemky – Společnost se dále zabývá přímým výkupem zemědělských a lesních pozemků, které mohou zahrnovat ornou půdu, vinice, sady, souvislé lesní celky, či jen jejich část v rámci celé České republiky. Zájemcům je společnost schopna vyplatit celou kupní cenu ihned po vyřízení formalit souvisejících s prodejem. Díky síti lokálních zástupců a spolupracujících partnerů, je společnost schopna dát konkurenceschopnou nabídku v kterémkoliv z regionů v Čechách.

5) Výkup zajištěných pohledávek – V oblasti výkupu pohledávek se společnost specializuje na odkup právně zajištěných pohledávek od bank i privátních subjektů. Společnost je schopna okamžitě splatit dluhy, které jsou vázané k dané nemovitosti, eventuálně vyplatit veškeré exekuce. Nemovitost takto očištěnou může přímo vykoupit, popřípadě zajistit refinancování stávajících závazků majitele. V této oblasti dokáže efektivně propojit bohaté zkušenosti svého týmu v oblastech financování realitních transakcí a obchodu s nemovitostmi.

Přejít na web společnosti ZDE.

Emisní podmínky ke stažení ZDE.

Sídlo společnosti: RL development I s.r.o., Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 09744428

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Výsledky hospodaření

Firma má stabilní tržby přesahující 2,6 mil. Kč ročně v posledních dvou letech, což ukazuje na její tržní sílu a růst. Ačkoliv výsledek hospodaření byl v minulém roce záporný, důležitý ukazatel aktiv reprezentující stabilitu společnosti zaznamenal mezi lety 2020 a 2021 nárůst o 76 %.

Náš analytik Ing. Martin Měřička také vyzdvihuje pokles poměru cizích zdrojů vůči EBITDA z 87 násobku na 26 násobek, což pomohlo zoptimalizovat kapitálovou strukturu. Při analýze jsme přihlíželi i k faktu, že většinovým společníkem je firma Real Luxembourg, která pod stejným personálním obsazením působí na trhu již od roku 2016 a o tři roky později byla přeměněna z s.r.o. na akciovou společnost.

Klíčové finanční ukazatele v tis. Kč2018201920202021
Aktiva10 65711 36815 58627 549
Tržby5144212 6612 938
Výsledek hospodaření5216748-478

Informace o společnosti z Justice.cz k zobrazení ZDE.

Finanční výkazy

Ostatní dokumenty