Nová investiční příležitost FAETON s. r. o. - zhodnocení 8,2 % ! Prohlédněte si prezentaci zde, ať Vám tato příležitost neuteče.

RTL CZECH spol. s r.o.

Již od roku 1997 firma dodává potraviny zejména se zaměřením na dodavatele s tzv. náhradním plněním.

RTL CZECH spol. s r.o.

Již od roku 1997 firma dodává potraviny zejména se zaměřením na dodavatele s tzv. náhradním plněním.

ROČNÍ ÚROK
?
Znamená, jakým úrokem budou úročeny vklady investorů. Úrok = výnos pro investora (vždy p.a.).
11 %
MINIMÁLNÍ INVESTICE
?
Znamená, v jakém minimálním objemu si může investor koupit dluhopisy emitenta/společnosti.
25 000 Kč
SPLATNOST
?
Znamená, za jakou dobu jsou splatné dluhopisy, a tudíž za jakou dobu vyplatí emitent/společnost investorovi na účet zpět jeho investici/vklad.
4.3 let
ZAINVESTOVÁNO  28 %
?
Znamená, jaký objem dluhopisů emitent/společnost již úspěšně prodala (vyjádřeno v % z celkového objemu emise).
počet investorů: 64
6 625 000 Kč
24 000 000 Kč
Poskytneme Vám detailní informace

Obratem Vám zavoláme, vysvětlíme proces pořízení dluhopisu a vše, co vás zajímá.

25000 Kč
25000 Kč
ODESLÁNO

Vaše nezávazná poptávka byla přijata.

Buďte prosím na telefonu, do 10 minut Vám zavolá zástupce Dluhopisomatu a propojí Vás s emitentem.

ROZUMÍM

Krytí dluhopisů je následující:

PROČ KOUPIT TENTO DLUHOPIS

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Atraktivní výnos 11 % s pravidelnou čtvrtletní výplatou výnosů. (Původní výše výnosu byla stanovena na 9,7 % p. a.. Emitent však vyhlásil protinflační bonus ve výši 1,3 % p. a., který mohou získat investoři, kteří zakoupí dluhopisy v období od 14. 7. 2022 až do odvolání).
 • Prokazatelná historie firmy (více než 25 let) i finanční výsledky (aktiva >60 mil.; obrat > 20 mil.).
 • Společnost má v databázi svých odběratelů více než 300 škol, školek, nemocnic, domovů důchodců a provozů zařízení sociálních služeb.
 • Společnost má stabilní obchodní partnerství trvající již doslova desítky let.
 • Možnost požádat o předčasné splacení dluhopisů (po oznámení 3 měsíců dopředu).

Zákazníky společnosti jsou odběratelé především ze sociálního sektoru – tudíž mají velmi dobrou platební morálku.

Na co chce společnost peníze využít?

Společnost v současné době prochází výrazným rozvojem velkoobchodního podnikání, s čímž souvisí i následující potřeby:

 • Výroba zboží pod vlastní značkou s co nejlepší cenou ve velkých objemech
 • Nákup některých komodit přímo od zahraničního výrobce
 • Rozšíření obchodního a především prodejního týmu

Záruky investorů:

Emitent se rozhodl zvýšit atraktivitu své emise poskytnutím komplexní škály zajištění.

 • Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením dceřiné společnosti PEGAS spol. s r.o. a zároveň ručitelským prohlášením majitele obou zmíněných společností, p. Roberta Olschbaura.
 • V případě prodlení nebo úpadku společnosti jsou práva investorů hájena Agentem pro zajištění
 • Dluhopisy jsou zajištěny notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti.
 • Dluhopisy jsou zajištěny zásobami společnosti a vozovým parkem společnosti. Za tímto účelem byla uzavřena zástavní smlouva ve formě notářského zápisu.
 • V případě jakéhokoliv sporu či potřeby konzultace je investorům Dluhopisomatu k dispozici naše partnerská advokátní kancelář AK Vinohradská s.r.o. 
 • Koupi dluhopisů je možné spojit s osobní prohlídkou prostor společnosti a se seznámením s managementem.

Vzorový příklad investice:

 • Koupíte si například 4 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností 5 let.
 • Každé 3 měsíce Vám na běžný účet automaticky přijde 2 750 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Kdykoliv máte možnost požádat o předčasné splacení dluhopisů.
 • Pakliže nepožádáte o předčasné splacení dluhopisů, po 5 letech Vám emitent automaticky vyplatí zpět Vašich zainvestovaných 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete zisk za 5 let 55 000 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v níže přiložené kalkulačce.
O SPOLEČNOSTI

Čím se společnost zabývá?

Společnost RTL CZECH se zabývá především dodávkami potravin jak vlastní produktové řady, tak i potravin českých a zahraničních dodavatelů s tzv. náhradním plněním.

RTL Czech je velkoobchodem zásobujícím školy, školní jídelny, menzy, nemocnice, restaurace, vinárny a další provozovny na území Prahy a Středočeského, Východočeského a Západočeského kraje. Distribuci zboží zajišťujeme ve spolupráci s autoprovozem Pegas, který je dceřinou společností RTL Czech. Společnost má certifikát HACCP vydaný a pravidelně auditovaný společností TÜV NORD.

Historie společnosti sahá až do roku 1997, kdy se původně zabývala především poradenstvím a činnostmi v různých vědních oborech. Současný majitel do společnosti vstoupil v roce 2003. Pod jeho vedením společnost pokračovala v oblasti dopravního inženýrství a poradenství. Od roku 2012 společnost tlumí své poradenské aktivity a zaměřuje se na svůj vlastní rozvoj a na výrobu a distribuci vlastního zboží pod značkou Actus Gastro, přičemž se snaží o výrobu produktů ve své síti s co nejlepším poměrem cena/kvalita s co největší ziskovostí.

V současnosti je RTL  Czech plně na obratu předcovidového období roku 2019. A tento obrat stále roste, nejen zvyšováním cen zboží v souvislosti s inflací, ale především díky zvyšování objemu dodávek, rozšiřováním sortimentu a také díky novým zaměstnancům v oblasti obchodu, kteří společnosti významně od začátku tohoto roku pomáhají.

Přejít na web společnosti ZDE.

Firma dodává zboží většiny významných tuzemských i zahraničních producentů a také řady lokálních distributorů a farem. Hlavními odběrateli jsou školní jídelny mateřských, základních, středních a vysokých škol, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy či závodní jídelny velkých podniků. Naši odběratelé jsou v Praze, Středočeském, Východočeském a Západočeském kraji.

S ohledem na stále rostoucí poptávku se společnost rozhodla vydat dluhopisovou emisi, aby využila současný růstový potenciál firmy a investovala do oblastí, které na základě dosažených zkušeností jak z období prosperity, tak z období covidové epidemie povedou k růstu obratu i zisku. Především tedy do:

 • Výroby zboží pod vlastní značkou s co nejlepší cenou ve velkých objemech
 • Nákupu některých komodit přímo od zahraničního výrobce
 • Rozšíření obchodního a především prodejního týmu

Emisní podmínky ke stažení ZDE.

Sídlo společnosti:
RTL CZECH spol. s r.o.
Václavské náměstí 831/21
110 00  Praha 1
IČ: 25613669

Vlastník

Za společností stojí Ing. Robert Olschbaur, který je jednatelem společnosti a zároveň je vlastníkem společnosti PEGAS spol. s r. o. Společnost RTL Czech, spol. s r.o. úzce spolupracuje s firmou PEGAS na logistice, zásobování a je registrovaným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením. Ing. Robert Olschbaur vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 1990 podniká převážně v oborech spojených s logistikou a distribucí zboží, ale také v oblasti výuky jazyků a překladatelství – především naučné a odborné literatury z německého a anglického jazyka, která je společně s cestováním a hudbou jeho koníčkem.

AKTUALITY

Aktualita za Q4/2022

RTL Czech, spol. s.r.o., která je vlastníkem firmy Pegas, spol. s.r.o. měla v před covidovém období obrat více než 100 mil Kč. V současnosti je firma plně na obratu z roku 2019. Její obrat neustále roste, a to zejména z důvodu zvyšování dodávek, rozšiřováním sortimentu a také díky novým zaměstnancům z oblasti obchodu.

Firma přijala 2 nové pracovníky na podporu rozvoje obchodních aktivit, kteří od začátku roku 2022 významně pomáhají a nyní pracuje na masivní kampani s největšími dodavateli.

Firma RTL výborně odstartovala nový školní rok 2022/2023 ziskem více než 15 zákazníků z řad škol a institucí. Firma dodává různé druhy potravin, drogerie a dalšího zboží do tzv. sociálního sektoru.

Peníze z emise využívá především k nákupu nejdůležitějších komodit zboží, u kterého má jistotu jeho vyprodání tak aby realizovala co nejvyšší zisk a posílila svoje postavení na trhu.

V oblasti obratu, zisku, počtu odběratelů i majetku je od okamžiku spuštění prodeje dluhopisů vidět velký nárůst. Peníze, které může investovat především do co nejvýhodnějšího nákupu zásob jí opravdu pomáhají růst. Naši odběratelé, z nichž převážná většina jsou smluvní odběratelé, u nás navyšují objemy svých objednávek jen když jim nabízíme co nejvýhodnější ceny.

Víme, co nakoupit a kam to prodat, jen musíme mít dost prostředků na to abychom mohli nakoupit rychle za výhodnou cenu. Přestože prodej dluhopisů je postupný a očekávanou hodnotu emise jsme zatím nezískali je vidět, jak roste obrat, zisk, ale také majetek firmy. V tomto roce jsme oproti roku 2021 navýšili obrat o 10 %. Vlivem dobrého nákupu, který je přímým důsledkem dluhopisového financování jsme zvýšili zisk na 300 % roku 2021.

Díky intenzivnímu marketingu roste i počet našich odběratelů, který je samozřejmě dalším cílem rozvoje naší firmy. Máme několik směrů kudy cílíme naše úsilí, tak abychom diverzifikovali i do služeb v oblasti skladování a dopravy, kde máme vybudované rezervy. V roce 2023 máme v plánu rozšířit obchodní tým o další zaměstnance. Plánujeme nárůst obratu o dalších minimálně 10 %. Více info zde.