Roční fixní výnos 7,7 % p.a.
Výplata výnosů měsíčně
25 %
Nejbližší výplata 18.03.2019
Počet investorů55
Zainvestováno6 100 000

Nanotechnologie v chemickém průmyslu

Společnost se dlouhodobě zabývá nákupem a prodejem průmyslové chemie. Obchoduje v celosvětovém měřítku a dosahuje ročních obratů v řádech stamilionů korun. V poslední době se zaměřuje i na oblast tzv. nanotechnologií, které dokáží efektivně měnit technologické vlastnosti různých materiálů.

Proč investovat do dluhopisu Team Trade?

  • Stabilita: Mateřská společnost AG CHEMI GROUP, s.r.o. vznikla v roce 1994 a od té doby působí v oblasti importu a exportu chemických surovin. V současné době zastupuje několik významných výrobců chemických surovin na evropských, afrických, severo a jihoamerických trzích.
  • Bezpečnost: skladovými zásobami společnosti, které mají průměrnou hodnotu 10 milionů korun, dále základním a rezervním kapitálem celé skupiny AG CHEMI GROUP, které se pohybují ve výši 30 milionů korun. Zajištění je tvořeno i smlouvami s odběrateli chemických produktů, jejichž hodnota je v řádech stamilionů korun.

Investiční kalkulačka

Kolik chcete investovat?

- +
10 000 Kč

2 500 000 Kč

Na jak dlouho?

- +
1 rok

5 let

Celkový výnos

Podrobné informace o emisi

Emitent Team-Trade s.r.o.
Název emise Nanotechnologie v chemickém průmyslu
Datum emise 18.09.2018
Datum splatnosti 18.03.2021
Jmenovitá hodnota 1ks 10 000 Kč
Úroková sazba 7,7 % p.a.
Výplata úroku měsíčně
Podoba dluhopisu Listinný cenný papír
Forma dluhopisu Cenný papír na řad
Celkový objem emise 24 000 000 Kč
Možnost předčasného odprodeje dluhopisu Ne

Často kladené otázky

Jak naložíte se získanými prostředky?
Získané prostředky poslouží k několika účelům. Jednak nám pomohou financovat tak zvaný smluvní výzkum, sjednaný s řadou výzkumných a vývojových pracovišť v České republice (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, VŠCHT Praha, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Vysoké učení technické Brno apod.). Cílem tohoto výzkumu je připravit takovou recepturu směsi základního materiálu (kaučuku, pryže, pryskyřice, PVC, polykarbonátů) s uvedenými trubicemi, která by měla požadované kvality. Další prostředky budou využity na nákup zmiňovaných jednostěnných uhlíkových trubic. Největší část získaných prostředků bude využita na zahájení průmyslové výroby těchto koncentrovaných směsí. Předpokládá to jednak zajištění výrobních prostorů a nákup příslušné technologie.
Jak je dluhopis zajištěn?
Investice jsou zajištěny skladovými zásobami společnosti, které mají průměrnou hodnotu 10 milionů, dále základním a rezervním kapitálem celé skupiny AG CHEMI GROUP, které se pohybují ve výši 30 milionů. Zajištění je tvořeno i smlouvami s odběrateli našich chemických produktů, jejichž hodnota je řádech stamilionů korun.
V čem se lišíte od konkurence?
V oblasti klasického obchodu s chemickými surovinami je silnou stránkou TEAM TRADE s.r.o. (a tedy konkurenční výhodou) špičková znalost mezinárodních trhů a to jak z hlediska dodavatelů, tak i odběratelů, tedy spotřebitelů dodávaných surovin. Navíc jsou to i nadstandardní vztahy s velkými výrobci těchto surovin především v zemích bývalého SSSR, v Číně a Koreji. V oblasti nanotechnologií se dá říci, že konkurenci nemáme. Jde o to, že jsme výhradní zástupci významného evropského výrobce jednostěnných uhlíkových trubic a touto technologií tedy disponujeme pouze my.
Jak dlouho již podnikáte v oboru?
V oblasti klasického prodeje chemických surovin působí TEAM TRADE od svého vzniku v roce 2004. V oblasti nanotechnologií společnost působí poslední dva roky.

Aktuality

Q4 2018 (říjen, listopad, prosinec)
Společnost postupně utlumuje své klasické obchodní aktivity, respektive je předává na mateřskou společnost AG CHEMI GROUP s.r.o. Toto zapříčiňuje mírný pokles obratu, ale jde o věc předpokládanou a řízenou. Obrat celé skupiny AG, jíž je TEAM TRADE členem, má růstový charakter. Těžiště aktivit TEAM TRADE se přesunuje do oblasti nanotechnologií. Prohlubuje se spolupráce s výrobcem trubic, kterého zastupujeme ve střední a východní Evropě. Úspěšně pokračuje spolupráce s vědeckými pracovišti. Tato spolupráce je na smluvní bázi a v současné době přináší konkrétní výsledky v podobě optimálních směsí, splňujících očekávání odběratelů. Také se daří rozšiřovat bázi potenciálních odběratelů finálních koncentrovaných směsí, kteří projevili o nanotechnologie zájem. Zhruba s desíti z nich jsou již domluveny i smluvní podmínky budoucí spolupráce.

Náš tým

Igor Ševčenko

Majitel

Stále hledá nové možnosti rozvoje společnosti. K vedení využívá nejen své dlouholeté zkušenosti z mezinárodního obchodu, ale i otevřenost novým myšlenkám a technologiím.

Pavel Kuchálik

Projektový manažer

Pavel má na starosti plynulý běh všech procesů, plně se věnuje vedení celé společnosti a mimo jiné se také stará o nábor nových členů týmu.

Lev Lyapeikov

Manažer rozvoje

Lev se zabývá vývojem produktů od identifikace potenciální aplikace a provádění průzkumu trhu přes generování požadavků na produkt, stanovení specifikací a časových plánů vývoje a výroby i uvedení produktu na trh.

Barbora Jandová

Manažer technologie

Bára udržuje aktivní přehled o produktech a jejich možných aplikacích. Poskytuje odbornou podporu v oblasti chemického průmyslu a technologie. Zajišťuje aktuální technickou a bezpečnostní dokumentaci dle platných právních předpisů.

Výsledky hospodaření

Klíčové finanční ukazatele v Kč 2015 2016 2017
Aktiva 43 006 000 40 673 000 39 265 000
Obrat 131 208 000 100 433 000 84 919 000
Ebitda 1 377 000 180 000 2 344 000
Kontrola společnosti
1 Zveřejněný VZZ a rozvaha Ano
2 Neúčast v insolvenčním řízení Ano
3 Více než 3 roky na trhu Ano

Fotogalerie emitenta

Šipka dolů

Objednávka dluhopisu Nanotechnologie v chemickém průmyslu

Seznam dluhopisů

Na Dluhopisomatu.cz máte nejlepší podmínky pro tyto dluhopisy.

A jaké jsou zkušenosti klientů Dluhopisomatu?

Odezva, přístup a profesionalita na nejvyšší úrovní. Perfektní spolupráce. Jsem velmi spokojena.

Renata Žůrková
44 let, podnikatelka, Praha

Zatím spokojená jsem. Jsem ráda, že jsou nabídky dluhopisů předem ohodnoceny vašimi experty, což mám pocit, že snižuje riziko a oceňuji, že veškerá komunikace probíhá okamžitě a srozumitelně.

Irena Piloušková
26 let, OSVČ, Praha

Postup byl velmi rychlý a vše se vyřešilo dálkově přes Internet. Pomoc při výběru a profesionalita v přístupu.

Vladimír Kubaník
67 let, investor, Zlín

Na portálu mi zodpověděli všechny mé otázky. Všechno funguje tak jak bylo řečeno.

Obrázek muže
Tomáš Kovář
71 let, důchodce, Ostrava

Vše proběhlo v pořádku. Nemám co vytknout.

Pan Žila
podnikatel, Deblín

Jsem spokojená, vše vysvětleno, bezpracné, bez hlídání kurzů a je to přijemný.

Blanka Osten
Seniorka, Karlovy Vary

Mám dluhopis Comfort Money a je super. Posílají penízky vždy na dané datum.

Anna Culková
Seniorka, Brumlov

Spokojený nadmíru. Naprosto jsem to nečekal, napsal jsem i pochvalný email s tím, že jsem velmi spokojený. Děkuji.

Jiří Otčenášek
pracující, Praha

Komunikace byla výborná, během 2 dnů to bylo vyřízené.

Tomáš Vacek
podnikatel, Pelhřimov

vše proběhlo, jsme spokojeni.

Jana Teplá
pracující, Praha

Všechno supr, nemám žádný problém.

Tomáš Adamička
student a pracujicí, Praha

Jsem spokojený, přišly mi úroky a objednal jsem si několik dluhopisů.

Josef Krauskopf
podnikatel, Trhové Sviny

Chtěla jsem investici, o kterou se nemusím starat. Tým Dluhopisomatu mi pomohl.

Portrét ženy
Lucie Paterová
69 let, důchodkyně, Pardubice

Spokojený jsem, vstříčná a rychlá komunikace.

Štěpán Krajča
podnikatel, Zlín

Dluhopisy mi připadají jako dobrá investiční volba. Plánuji investovat v blízké budoucnosti zase.

Portrét muže
Jindřich Hermann
65 let, důchodce, Ústí nad Labem

Jsem velmi spokojený. Beží všechno tak, jak jsme se dohodli.

Pavel Svidenský
Podnikatel, Třeboň

Vše běží v pořádku. Mám bezpečný produkt o který se nemusím starat. Uvažuji o navýšení investice.

Jiří Zelenka
Podnikatel, Příbram

Vyznat se mezi finančními produkty v ČR vyžaduje odbornou péči. Na Vašem portálu jsem ji našla.

Portrét ženy
Kateřina Tolová
29 let, manažerka, Praha

Servis, rychlost, a jednoduchost. Vše je v pořádku a jsem spokojena s dluhopisem.

Jaroslava Vokáčová
Podnikatelka, Praha