FAQ

1.Proč využít právě Dluhopisomat
Člověk už nemusí být milionář, aby dosáhl zajímavých výnosů. Dluhopisomat je místem, kde investoři nabízejí své korporátní dluhopisy bez přítomnosti zprostředkující finanční instituce, která si pravidelně strhává nemalé poplatky. A právě poplatky hrají velkou roli v celkovém výnosu pro investora do všech finančních instrumentů. Dluhopisomat je tak levnější pro emitenty a ve výsledku přívětivější i pro všechny investory.
2.Jsou dluhopisy bezpečné?
Nikdy není nic 100 % a u investic to platí dvojnásob. Vždy se chraňte tím, že si o společnosti zjistíte co nejvíce informací. Právě kvalita emitenta nejvíce ovlivňuje kvalitu investice do dluhopisů.
3.Můžete mi poradit jaký dluhopis koupit?
Nemůžeme, protože fungujeme pouze jako dluhopisové tržiště a nepodléháme regulatornímu dohledu ČNB. Webová stránka slouží jako inzertní prostor, který není určen pro investiční poradenství, vyhodnocování vhodnosti investice pro investora nebo předávání konkrétních pokynů. Web slouží k předávání kontaktních údajů zájemce a přesměrování zájemce na emitenta, který po zadání údajů zájemcem provádí obchod. My Vám můžeme pomoci pouze s orientací na našem webu (více informací na https://dluhopisomat.cz/dulezite-upozorneni).
4.Jaký je poplatek a daň za nákup dluhopisů?
Na Dluhopisomatu nakupujete zcela bez poplatků. Z výnosu dluhopisů se zpravidla odvádí 15% srážková daň z příjmu. Pokud investujete jako fyzická osoba, nemusíte se zásadně o nic starat, protože český emitent odvádí daň za Vás před výplatou výnosu. Pokud investujete jako právnická osoba, srážkovou daň si zpravidla odvádíte sami.
5.Mohu dluhopisy kdykoliv prodat?
Informace naleznete v emisních podmínkách každého emitenta. Zásadně jsou dluhopisy inzerované na našem webu volně převoditelné, můžete je tedy prodat, případně umožňují rovněž předčasné splacení.
6.V čem se dluhopisy liší od podílových fondů či bankovních produktů?
Jedná se o rozdílné produkty. Dluhopisy se liší hlavně tím, že u dluhopisů s pevným úrokem předem víte, jaký budete mít výnos. U bankovních produktů a podílových fondů se zhodnocení může dostat do záporných hodnot, aniž by Vás někdo předtím na toto riziko upozornil. V uvedených dluhopisech máte fixní výnos, který se po celou dobu držení nemění. O nic se tak při držení kvalitního dluhopisu nestaráte a jen se těšíte z připisovaných částek. U všech finančních produktů (včetně dluhopisů) je třeba vyhodnocovat kvalitu emitenta a dluhopisu, aby byla zajištěna návratnost investice.