člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h
MENU

História dlhopisov

Obligácie, či dlhopisy nie sú produktom moderného bankovníctva, ako by sa možno mohlo zdať. Cenné papiere predstavujúce dlh sú vo svojej podstate staré ako samy peniaze.

Počiatky

Vôbec prvý historický dlhopis sa datuje do obdobia okolo 2400 pred našim letopočtom v Mezopotámii. Týkal sa úhrady obilia, pričom obilie bolo v tom čase bežným prostriedkom výmeny. V časoch starovekej Alexandrie potom môžeme vidieť prvé dlžobné listy, ktorými dlžník potvrdzoval bankárovi svoj záväzok. Bankár na druhej strane vydával vkladateľovi potvrdenie o prijatí vkladu.

V 12. storočí sa v severo-talianskych mestách, predovšetkým v Benátkach, začínajú objavovať prvé listiny, ktoré už majú podobu dnešných zmeniek. V tejto dobe dochádza k výraznému nárastu obchodov medzi talianskymi a ďalšími európskymi mestami. Veľkou komplikáciou v tejto dobe však bola široká rôznorodosť mien. Prevádzať finančné prostriedky medzi jednotlivými mestami vtedy pre obchodníka znamenalo jednak meniť svoju menu za cudziu a následne previesť tieto prostriedky fyzicky z miesta A do miesta B, čo so sebou prinášalo nemalé riziká napríklad v podobe možného prepadnutia alebo krádeže. Nie je teda prekvapujúce, že sa vtedajšie zmenky stali veľmi obľúbeným nástrojom používaným na platenie. Aby sa však zamedzilo ich zneužívaniu, bolo potrebné ich zabezpečiť. Panovník preto začal vystavovať licencie bankárom, ktorí sa zaväzovali splatiť záväzky plynúce zo zmenky v mieste platby.

Rozvoj

V približne rovnakom období začínajú talianske mestské štáty vydávať cenné papiere, ktoré slúžili na financovanie výdavkov spojených s vojnami. Vedenie vojny je pre všetky bojujúce strany po finančnej stránke veľmi náročné. Niet teda divu, že za vôbec prvým oficiálnym vládnym dlhopisom tiež stála vojna. Vydala ho Bank of England v roku 1693, aby získala ďalšie prostriedky na financovanie vojny s Francúzskom. Ešte pred týmto dlhopisom vydávalo mesto Amsterdam dlhopisy od roku 1517 a niekedy sú považované za prvé štátne dlhopisy s tým, že ako ich emitent je označované Holandsko, ktoré ale vo vtedajšej dobe ešte neexistovalo. Všeobecne sa však Spojené kráľovstvo považuje v tejto oblasti za priekopníka. Podľa tohto vzoru zafinancovali aj Spojené štáty svoju vojnu za nezávislosť vedenú paradoxne práve proti Anglicku. Dlhopisy potom zohrávali dôležitú úlohu snáď v každej vojne, obe svetové vojny nevynímajúc. Americká vláda dokonca v roku 1917 prijala špeciálny zákon, vďaka ktorému predávala dlhopisy vlastným občanom, keďže medzinárodné finančné trhy už nedisponovali ďalšími voľnými prostriedkami. Pozornosť si ale tiež zaslúži výnos dlhopisov počas Veľkej hospodárskej krízy,

Zlatá éra

Prelomové obdobie predstavuje koniec 70. rokov minulého storočia, kedy sa rýchlym tempom začali objavovať na trhu dlhopisy spoločností, ktoré stáli mimo tzv. investičné pásmo. To znamená, že všeobecnými meradlami boli považované za príliš rizikové pre bežných investorov. Konkrétne ide o rok 1977, kedy dnes už neexistujúca investičná banka Bear Stearns vydala prvé dlhopisy mimo investičné pásmo. Do konca osemdesiatych rokov narástol tento trh na 189 miliárd USD. V tomto období sa tiež zrodili nové druhy finančných derivátov, ktoré z obligácií vychádzali a neslávne sa preslávili najmä počas poslednej finančnej krízy v roku 2008.