člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Historie dluhopisů

Historie dluhopisů

V dnešním světě je pojem dluhopis zaveden a téměř pro nikoho to není nic nového. Ale odkud se vůbec dluhopisy vzaly? Kdo je zavedl a k čemu sloužily? Tomu všemu se v následujících řádcích budeme snažit přijít na kloub.

Již v době před naším letopočtem byl používán systém dluhopisů. V této době ,,bankéř” vydával dlužný list, který mu následně dlužník podepsal, a tím se zavázal svůj závazek vůči němu splnit.

Další zmínky se o dluhopisech objevují ve středověku. Zde monarchové vydávali úvěrové listy, které si movitější lidé nakoupili a těm pak středověký emitent vyplatil upsanou částku i s úroky. Tímto tak vladaři financovali války ve středověku.

Přelomový okamžik – burza Wall Street

Za přelomový okamžik, kdy se dluhopisy nejvíce rozvíjely se dá považovat rok 1792, kdy byla založena burza Wall Street. Na ní tehdy americká vláda vydávala své vlastní dluhopisy, aby mohla financovat průběh průmyslové revoluce, která v té době probíhala.

Pražská burza a vznik dluhopisů a akcií

V českém finančním rybníčku se dluhopisy začaly vyvíjet až o něco později. Konkrétně tomu bylo roku 1873, kdy byla založena Pražská burza pro zboží a cenné papíry, kde se tvořil fungující trh s dluhopisy a akciemi.

Jak nám historie dokazuje, tak dluhopisy po celá staletí byly nosnými pilíři ekonomiky a financování různých aktivit, ať už státních, nebo soukromých. To vše vytvořilo dnešní obchod s dluhopisy, na kterém se pohybuje spousta emitentů a trh je tak pestřejší. Nyní je i ta správná doba, kdy by bylo rozumné investovat své finance do dluhopisu.