Tým Dluhopisomatu je pro Vás k dispozici online.

Informace o dluhopisech

Dluhopis je cenný papír s poměrem výnosu a rizika závislým na emitentovi. Výnos je zásadně po celou dobu splatnosti dluhopisu fixní, tudíž nepodléhá změnám v důsledku vývoje trhu a nečekaných propadů, jako je tomu například na akciovém trhu nebo u podílových fondů.

Na Dluhopisomatu nakupujete zcela bez poplatků. Z výnosu dluhopisů se odvádí 15% srážková daň, kterou za Vás odvede emitent. Právnická osoba si odvádí srážkovou daň sama.

Obecně platí, že bezpečnost investice pro investora je závislá na informovanosti o společnosti, která dluhopis vydala. Dluhopisomat před umístěním emise na web za Vás emitenty prověří, některé emise jsou odmítnuty a u zbylých je emitentem vytvořena informační karta dluhopisu, která zjednoduší celý proces investování, čímž ušetří Váš čas. U každé investice je vhodné rizika konzultovat s Vaším poradcem.

Dluhopisomat je inzertní portál, který propojuje investory, kteří chtějí zhodnotit své finanční prostředky a emitenty, kteří chtějí získat nový kapitál pro svůj další růst. Spolupracujeme s emitenty, kteří byli před umístěním emise na web prověřeni týmem našich analytiků. V nabídce proto naleznete pouze výběr ověřených emisí.

Lhůta splatnosti je uvedena u každého dluhopisu. Každý investor si tak může zvolit délku splatnosti dluhopisů, která pro něj přináší největší potenciál zhodnocení. Emitenti inzerující na webu umožňují často rovněž zpětný odkup v souladu s emisními podmínkami, pokud by investor potřeboval své prostředky vyplatit předčasně.

Jedná se o jiný druh uložení volných prostředků, kdy smluvním partnerem investora je emitent dluhopisu. Emisní podmínky stanoví zásadně pevný úrok, který se po celou dobu splatnosti dluhopisu nemění. U některých bankovních produktů nebo podílových fondů se může reálné zhodnocení dostat i do záporných hodnot. Pro komplexní zhodnocení Vaší investice však vždy konzultujte Vaše poradce.