člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Jak se daní zisk z dluhopisů?

Koupili jste si dluhopis a nejste si jistí, jak správně odvést daň z příjmu? Na následujících řádcích přinášíme krátký přehled problematiky danění dluhopisů.

Úrokový výnos je z hlediska zákona brán jako jakýkoliv jiný příjem, podléhá tedy dani z příjmu. Ta je u fyzických osob uskutečňována formou takzvané srážkové daně. Omezme se nyní na dluhopisy vydané po roce 2000 společností sídlící na území ČR. U těchto cenných papírů je sazba daně standardních 15 %. Pro držitele je důležitý fakt, že daň za něj odvádí emitent. Člověk si tedy nemusí lámat hlavu s tím, jak a kolik peněz správně odvést.

Obdobně se postupuje při zdanění úroků z dluhopisů. Zdanění úroků srážkovou daní ve výši 15 % plátcem, který je daňovým rezidentem České republiky, je konečné a úrokový příjem se v daňovém přiznání neuvádí. U úrokových příjmů z dluhopisů vyplácených plátci se sídlem v zahraničí je postup obdobný jako u dividend.

Patria.cz, Ing. Helena Navrátilová

Zahraniční emitent

Jiná situace nastává, pokud je emitentem zahraniční subjekt. V takovém případě se jedná o příjem ze zahraničí, který je třeba v daňovém přiznání uvést jako položku dílčího základu daně. V případě, že daň byla odvedena v zahraničí, je možné uplatnit zápočet daně sražené v zahraničí (v případě, že ČR má s danou zemí uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění).

U osob, které standardně nemusí podávat daňové přiznání (zaměstnanci, důchodci), nemusí příjmy z dluhopisů v zahraničí danit, pokud jejich roční úhrn plus úhrn dalších zdanitelných příjmů mimo zaměstnání nepřesáhne 6 000 Kč pro zaměstnance a 15 000 Kč pro důchodce.

Zdanění při prodej

Při prodeji dluhopisů platí stejná pravidla jako při obchodování s akciemi. Zisk z prodeje dluhopisu je třeba zdanit, pokud k nákupu došlo v době kratší než-li tři roky. Pokud příjem z prodeje nepřesáhne 100 000 Kč za jeden kalendářní rok. Tedy pokud doba držení dluhopisu tři roky přesáhne, případný zisk z prodeje není třeba zdanit.

Pokud příjem z prodeje nepřesáhne 100 000 Kč za jeden kalendářní rok. Tedy pokud doba držení dluhopisu tři roky přesáhne, případný zisk z prodeje není třeba zdanit.

Pro úplnost dodejme, že ziskem je zde myšlen rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou navíc očištěnou o veškeré vynaložené poplatky a další prokazatelné výdaje svázané s nabytím a držením cenného papíru.

Veřejně obchodovatelné dluhopisy

Tato varianta se však týká dluhopisů, které jsou veřejně obchodované na burzách. Dluhopisy inzerovány na našem portálu aktuálně nejsou obchodovány na žádných burzách a zpětný odprodej je případně umožněn jen emitentovi. V tomto případě tedy držitel negeneruje žádný zisk z prodeje a nemusí tedy nijak dále tuto daň uvažovat.