Ochrana před inflací

Jak Vás dluhopisy ochrání před inflací

Ceny mnoha položek v našich nákupních košících každým rokem stoupají, inflace se však dotýká i cen energií a bydlení. Inflaci je možné interpretovat jako vzestup cenové hladiny nebo pokles kupní síly peněz. Co můžeme udělat pro to, aby naše peníze neztráceli na hodnotě?

Česká národní banka v roce 2010 stanovila svůj inflační cíl na 2 % s tolerančními mezemi mezi jedním a třemi procenty. Tento cíl se snaží plnit pomocí různých měnověpolitických nástrojů. Následující graf ilustruje, jaká byla průměrná roční inflace v České republice v období 2006–2017 a jak úspěšná je ČNB v udržování svého inflační cíle v tolerančních mezích.

 

 

Pokud máme volné peněžní prostředky, pak je můžeme zhodnotit vhodným investováním a tím odpady inflace zmírnit. Prostředky na běžných a spořících účtech poskytují jen minimální výnosy a v důsledku na ně dopadá inflace silněji, než na jiná aktiva jako jsou dluhopisy nebo akcie.

Dluhopisy jsou jednou z alternativ, kterou můžeme zvolit, abychom si na inflaci „vydělali“. Je však, podobně jako u kterékoliv jiné investice, nutné si zjistit, jaká rizika jsou s investicemi do nich spojená. Investice do dluhopisů státních bývají méně rizikové a bezpečnější, nicméně je vhodné se vyhýbat méně rozvinutým trhům, kde existuje možnost, že se nám investice nevrátí. U dluhopisů korporátních je dobré se podívat, jestli je emitující společnost v dobré finanční situaci a zde je její byznys model robustní a udržitelný. Abychom inflaci překonali, musí být roční výnos větší než inflace, a to o tolik, aby při splatnosti dluhopisu byl celkový výnos větší, než kolik nám inflace sebere. Pokud se bude inflace držet kolem stanoveného inflačního cíle 2 %, pak za deset let budou mít stejné peníze skoro o pětinu menší hodnotu.

Neměli bychom vliv inflace na naše bohatství podcenit a měli bychom hledat bezpečný způsob, jak její vliv co nejlépe eliminovat. Při investování je dobré se držet dobrých zásad, jakou je například správná diverzifikace aktiv.

Často kladené otázky

  1. Člověk už nemusí být milionář, aby dosáhl zajímavých výnosů. Dluhopisomat nabízí investování do korporátních dluhopisů bez přítomnosti finanční instituce, která si strhává nemalé poplatky za správu investic. A právě poplatky hrají velkou roli v celkovém výnosu. Investování na Dluhopisomatu je tak mnohem levnější a přívětivější pro všechny investory.

  2. Nikdy není nic 100% a u investic to platí dvojnásob. Vždy se chraňtě tím , že si o společnosti zjistíte co nejvíce informací.

  3. Nemůžeme, protože fungujeme pouze jako dluhopisové tržiště a podléháme regulatornímu nařízení ČNB. Můžeme Vám pouze pomoci s orientací na našem webu.

  4. Na Dluhopisomatu nakupujete zcela bez poplatků. Z výnosu dluhopisů se odvádí 15% srážková daň. Pokud investujete jako fyzická osoba, nemusíte se o nic starat. Firma odvádí daň za Vás. Pokud investujete jako právnická osoba, srážkovou daň si odvádíte sami.

  5. Ano, můžete je prodat zpět emitentovi i investorovi. Další informace naleznete na emisních podmínkách každého emitenta

  6. Liší se hlavně tím, že u dluhopisů s pevným úrokem předem víte, jaký budete mít výnos. U bankovních produktů a podílových fondů se zhodnocení může dostat do záporných hodnot, aniž by Vás někdo předtím na toto riziko upozornil. V uvedených dluhopisech máte fixní výnos, který se po celou dobu držení nemění. O nic se tak při držení kvalitního dluhopisu nestaráte a jen se těšíte z připisovaných částek.

Seznam dluhopisů

Na Dluhopisomatu.cz máte nejlepší podmínky pro tyto dluhopisy.