Ochrana před inflací

Jak Vás dluhopisy ochrání před inflací

Ceny mnoha položek v našich nákupních košících každým rokem stoupají, inflace se však dotýká i cen energií a bydlení. Inflaci je možné interpretovat jako vzestup cenové hladiny nebo pokles kupní síly peněz. Co můžeme udělat pro to, aby naše peníze neztráceli na hodnotě?

Česká národní banka v roce 2010 stanovila svůj inflační cíl na 2 % s tolerančními mezemi mezi jedním a třemi procenty. Tento cíl se snaží plnit pomocí různých měnověpolitických nástrojů. Následující graf ilustruje, jaká byla průměrná roční inflace v České republice v období 2006–2017 a jak úspěšná je ČNB v udržování svého inflační cíle v tolerančních mezích.

 

 

Pokud máme volné peněžní prostředky, pak je můžeme zhodnotit vhodným investováním a tím odpady inflace zmírnit. Prostředky na běžných a spořících účtech poskytují jen minimální výnosy a v důsledku na ně dopadá inflace silněji, než na jiná aktiva jako jsou dluhopisy nebo akcie.

Dluhopisy jsou jednou z alternativ, kterou můžeme zvolit, abychom si na inflaci „vydělali“. Je však, podobně jako u kterékoliv jiné investice, nutné si zjistit, jaká rizika jsou s investicemi do nich spojená. Investice do dluhopisů státních bývají méně rizikové a bezpečnější, nicméně je vhodné se vyhýbat méně rozvinutým trhům, kde existuje možnost, že se nám investice nevrátí. U dluhopisů korporátních je dobré se podívat, jestli je emitující společnost v dobré finanční situaci a zde je její byznys model robustní a udržitelný. Abychom inflaci překonali, musí být roční výnos větší než inflace, a to o tolik, aby při splatnosti dluhopisu byl celkový výnos větší, než kolik nám inflace sebere. Pokud se bude inflace držet kolem stanoveného inflačního cíle 2 %, pak za deset let budou mít stejné peníze skoro o pětinu menší hodnotu.

Neměli bychom vliv inflace na naše bohatství podcenit a měli bychom hledat bezpečný způsob, jak její vliv co nejlépe eliminovat. Při investování je dobré se držet dobrých zásad, jakou je například správná diverzifikace aktiv.

Často kladené otázky

  1. Dluhopis je cenný papír s velice dobrým poměrem výnosu a rizika.

  2. Výnos je po celou dobu platnosti dluhopisu fixní, tudíž nejste ohroženi vývojem trhu a nečekanými propady, jako je tomu například na akciovém trhu nebo u podílových fondů.

  3. Na Dluhopisomatu nakupujete zcela bez poplatků. Z výnosu dluhopisů se odvádí 15% srážková daň. Pokud investujete jako fyzická osoba, nemusíte se o nic starat. Firma odvádí daň za Vás. Pokud investujete jako právnická osoba, srážkovou daň si odvádíte sami.

  4. Bezpečnost investice je přímo úměrná míře informovanosti o společnosti, která dluhopis vydala. Dluhopisomat za Vás firmy prověří, upozorní na rizika investice a zjednoduší celý proces investování. Tím Vám ušetří i čas.

  5. Dluhopisomat propojuje klienty, kteří chtějí zhodnotit své finance, a firmy, které chtějí získat nový kapitál pro svůj další růst. Spolupracujeme s firmami, které jsou schopné dostát svým závazkům a prošly úzkým výběrem našich analytiků. Je pro nás důležitější kvalita než kvantita.

  6. Cílíme na bezpečnost a kvalitu firem, které u nás inzerují. Na českém trhu existuje několik portálů uveřejňujících společnosti, které vydávají dluhopisy. Velká část z nich nemusí být schopná dostát svým závazkům v budoucnu. My chceme udělat český dluhopisový trh více transparentní, aby se každý mohl kvalitně a bezpečně orientovat na trhu firemních dluhopisů.

  7. Uvádíme zde zejména firmy, které mají zkušené a známé majitele v České republice. Ti si zásadně nemohou dovolit riskovat nesplacení a nedodržení závazků z dluhopisů, které vydávají, neboť by to jejich jméno a značku poškodilo. Proto uveřejňujeme přednostně společnosti s dlouhodobou zkušeností a historií anebo společnosti, které vede zkušený management.

  8. Toto je individuální. Obecně je známo, že klienti průměrně cílí na investiční horizont 3 let, ačkoliv stále více jich využívá celkovou délku splatnosti dluhopisů, což nese největší potenciál zhodnocení. Pro případ nutnosti můžete mít u zveřejněných dluhopisů právo dřívějšího odprodeje zpět dané společnosti v souladu s uvedenými emisními podmínkami.

  9. Liší se hlavně tím, že u dluhopisů s pevným úrokem předem víte, jaký budete mít výnos. U bankovních produktů a podílových fondů se zhodnocení může dostat do záporných hodnot, aniž by Vás někdo předtím na toto riziko upozornil. V uvedených dluhopisech máte fixní výnos, který se po celou dobu držení nemění. O nic se tak při držení kvalitního dluhopisu nestaráte a jen se těšíte z připisovaných částek.

Seznam dluhopisů

Na Dluhopisomatu.cz máte nejlepší podmínky pro tyto dluhopisy.