Ochrana před krizí

Jak Vás dluhopisy ochrání před krizí

Dluhopisy nabízejí mimo ochrany před nežádoucím vlivem inflace i vítaný nástroj, jak své investované prostředky co nejvíce ochránit v době ekonomických krizí. Samozřejmě i v krizi platí základní a nejdůležitější pravidlo investování, a to je diverzifikace portfolia. Zde by se investor měl zaměřit nejen na správný poměr typů aktiv, ale i na rozmělnění prostředků do více titulů v rámci každého aktiva. Takto může jednotlivec vytvořit vůči riziku relativně velmi robustní portfolio. Samozřejmě existují možnosti, jak i v krizi mít velmi zajímavé výnosy, ale zde již investor musí disponovat poměrně hlubokými znalostmi a věnovat trhům dostatek času.

U některých typů aktiv lze s poměrně slušnou pravděpodobností předvídat pohyb jejich ceny v krizi. Například u akcií v podstatě vždy dojde k výraznému propadu, což platí i pro společnosti s dobrým hospodářským výsledkem, jelikož zde hraje velkou roli psychika investorů, kteří obecně v případě větších poklesů často reagují jako dav. Podobně obecně reagují některé druhy komodit, jako třeba ropa. Opakem je typicky například zlato, které z poklesu akcií těží.

Dluhopisy představují jistotu výnosu, jsou proto tedy také rezistentní vůči krizi. Platí u nich nicméně jedno ale. Ze své podstaty je dluhopis dluh, z čehož plyne riziko, že subjekt nebude schopen svému dluhu dostát. Je proto klíčové vybrat správného emitenta. To je samozřejmě důležité vždy, jenže v krizi jsou i zdravé firmy pod velkou mírou tlaku, což znamená, že firma se špatným modelem financování s nezanedbatelnou pravděpodobností nebude schopna dostát svým závazkům. Výhodou dluhopisu v případě bankrotu emitenta je, že držitel se při včasném přihlášení zařadí mezi ostatní věřitele a jejich pohledávky jsou vypořádány před vlastníky, což například u akcií, znamená, že akcionář má sice právo na podíl na likvidačním zůstatku, ale ten nemusí být žádný, dokonce by mohl být i záporný.

Rizikem dluhopisu je tedy potencionální možnost platební neschopnosti emitenta. Pokud je investor schopen rozpoznat kvalitního emitenta, získá navíc peníze z kupónu (zúročení). U větších a známých firem je riziko nesplacení obecně menší než u firem malých. Důležitá je ale samozřejmě další analýza účetnictví, business plánu, odvětví, a tak dále.

Často kladené otázky

  1. Člověk už nemusí být milionář, aby dosáhl zajímavých výnosů. Dluhopisomat nabízí investování do korporátních dluhopisů bez přítomnosti finanční instituce, která si strhává nemalé poplatky za správu investic. A právě poplatky hrají velkou roli v celkovém výnosu. Investování na Dluhopisomatu je tak mnohem levnější a přívětivější pro všechny investory.

  2. Nikdy není nic 100% a u investic to platí dvojnásob. Vždy se chraňtě tím , že si o společnosti zjistíte co nejvíce informací.

  3. Nemůžeme, protože fungujeme pouze jako dluhopisové tržiště a podléháme regulatornímu nařízení ČNB. Můžeme Vám pouze pomoci s orientací na našem webu.

  4. Na Dluhopisomatu nakupujete zcela bez poplatků. Z výnosu dluhopisů se odvádí 15% srážková daň. Pokud investujete jako fyzická osoba, nemusíte se o nic starat. Firma odvádí daň za Vás. Pokud investujete jako právnická osoba, srážkovou daň si odvádíte sami.

  5. Ano, můžete je prodat zpět emitentovi i investorovi. Další informace naleznete na emisních podmínkách každého emitenta

  6. Liší se hlavně tím, že u dluhopisů s pevným úrokem předem víte, jaký budete mít výnos. U bankovních produktů a podílových fondů se zhodnocení může dostat do záporných hodnot, aniž by Vás někdo předtím na toto riziko upozornil. V uvedených dluhopisech máte fixní výnos, který se po celou dobu držení nemění. O nic se tak při držení kvalitního dluhopisu nestaráte a jen se těšíte z připisovaných částek.

Seznam dluhopisů

Na Dluhopisomatu.cz máte nejlepší podmínky pro tyto dluhopisy.