Ochrana před krizí

Jak Vás dluhopisy ochrání před krizí

Dluhopisy nabízejí mimo ochrany před nežádoucím vlivem inflace i vítaný nástroj, jak své investované prostředky co nejvíce ochránit v době ekonomických krizí. Samozřejmě i v krizi platí základní a nejdůležitější pravidlo investování, a to je diverzifikace portfolia. Zde by se investor měl zaměřit nejen na správný poměr typů aktiv, ale i na rozmělnění prostředků do více titulů v rámci každého aktiva. Takto může jednotlivec vytvořit vůči riziku relativně velmi robustní portfolio. Samozřejmě existují možnosti, jak i v krizi mít velmi zajímavé výnosy, ale zde již investor musí disponovat poměrně hlubokými znalostmi a věnovat trhům dostatek času.

U některých typů aktiv lze s poměrně slušnou pravděpodobností předvídat pohyb jejich ceny v krizi. Například u akcií v podstatě vždy dojde k výraznému propadu, což platí i pro společnosti s dobrým hospodářským výsledkem, jelikož zde hraje velkou roli psychika investorů, kteří obecně v případě větších poklesů často reagují jako dav. Podobně obecně reagují některé druhy komodit, jako třeba ropa. Opakem je typicky například zlato, které z poklesu akcií těží.

Dluhopisy představují jistotu výnosu, jsou proto tedy také rezistentní vůči krizi. Platí u nich nicméně jedno ale. Ze své podstaty je dluhopis dluh, z čehož plyne riziko, že subjekt nebude schopen svému dluhu dostát. Je proto klíčové vybrat správného emitenta. To je samozřejmě důležité vždy, jenže v krizi jsou i zdravé firmy pod velkou mírou tlaku, což znamená, že firma se špatným modelem financování s nezanedbatelnou pravděpodobností nebude schopna dostát svým závazkům. Výhodou dluhopisu v případě bankrotu emitenta je, že držitel se při včasném přihlášení zařadí mezi ostatní věřitele a jejich pohledávky jsou vypořádány před vlastníky, což například u akcií, znamená, že akcionář má sice právo na podíl na likvidačním zůstatku, ale ten nemusí být žádný, dokonce by mohl být i záporný.

Rizikem dluhopisu je tedy potencionální možnost platební neschopnosti emitenta. Pokud je investor schopen rozpoznat kvalitního emitenta, získá navíc peníze z kupónu (zúročení). U větších a známých firem je riziko nesplacení obecně menší než u firem malých. Důležitá je ale samozřejmě další analýza účetnictví, business plánu, odvětví, a tak dále.

Často kladené otázky

  1. Dluhopis je cenný papír s velice dobrým poměrem výnosu a rizika.

  2. Výnos je po celou dobu platnosti dluhopisu fixní, tudíž nejste ohroženi vývojem trhu a nečekanými propady, jako je tomu například na akciovém trhu nebo u podílových fondů.

  3. Na Dluhopisomatu nakupujete zcela bez poplatků. Z výnosu dluhopisů se odvádí 15% srážková daň. Pokud investujete jako fyzická osoba, nemusíte se o nic starat. Firma odvádí daň za Vás. Pokud investujete jako právnická osoba, srážkovou daň si odvádíte sami.

  4. Bezpečnost investice je přímo úměrná míře informovanosti o společnosti, která dluhopis vydala. Dluhopisomat za Vás firmy prověří, upozorní na rizika investice a zjednoduší celý proces investování. Tím Vám ušetří i čas.

  5. Dluhopisomat propojuje klienty, kteří chtějí zhodnotit své finance, a firmy, které chtějí získat nový kapitál pro svůj další růst. Spolupracujeme s firmami, které jsou schopné dostát svým závazkům a prošly úzkým výběrem našich analytiků. Je pro nás důležitější kvalita než kvantita.

  6. Cílíme na bezpečnost a kvalitu firem, které u nás inzerují. Na českém trhu existuje několik portálů uveřejňujících společnosti, které vydávají dluhopisy. Velká část z nich nemusí být schopná dostát svým závazkům v budoucnu. My chceme udělat český dluhopisový trh více transparentní, aby se každý mohl kvalitně a bezpečně orientovat na trhu firemních dluhopisů.

  7. Uvádíme zde zejména firmy, které mají zkušené a známé majitele v České republice. Ti si zásadně nemohou dovolit riskovat nesplacení a nedodržení závazků z dluhopisů, které vydávají, neboť by to jejich jméno a značku poškodilo. Proto uveřejňujeme přednostně společnosti s dlouhodobou zkušeností a historií anebo společnosti, které vede zkušený management.

  8. Toto je individuální. Obecně je známo, že klienti průměrně cílí na investiční horizont 3 let, ačkoliv stále více jich využívá celkovou délku splatnosti dluhopisů, což nese největší potenciál zhodnocení. Pro případ nutnosti můžete mít u zveřejněných dluhopisů právo dřívějšího odprodeje zpět dané společnosti v souladu s uvedenými emisními podmínkami.

  9. Liší se hlavně tím, že u dluhopisů s pevným úrokem předem víte, jaký budete mít výnos. U bankovních produktů a podílových fondů se zhodnocení může dostat do záporných hodnot, aniž by Vás někdo předtím na toto riziko upozornil. V uvedených dluhopisech máte fixní výnos, který se po celou dobu držení nemění. O nic se tak při držení kvalitního dluhopisu nestaráte a jen se těšíte z připisovaných částek.

Seznam dluhopisů

Na Dluhopisomatu.cz máte nejlepší podmínky pro tyto dluhopisy.