COVID-19 INFO: Jedeme dál 100% bezkontaktně! Dluhopisy nakoupíte bezpečně online.
člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Jak vybrat firemní dluhopis?

Existuje více způsobů, jak analyzovat společnost, od které bychom potenciálně koupili dluhopisy. Zde si popíšeme v několika bodech, jak postupovat a na co nezapomenout. Pokud nás například zaujme společnost, která nabízí úrokový výnos 7 % na pět let, měli bychom si o této společnosti zjistit co nejvíce informací, než provedeme koupi. Společnost by měla pravidelně zveřejňovat účetní výkazy, měla by mít aktivní stránky a měla by podávat informace o svých záměrech. Transparentnost společnosti je pro investory klíčovou vlastností.

Analýza

Analýzou společnosti se snažíme identifikovat nejprve hodnotu jejího byznys modelu. Měl by nás zajímat základní princip jejich operací, kde vytváří přidanou hodnotu, či kde tkví potenciální rizika (například výrobci plastů mohou jako rizikový faktor mít cenu ropy, která je vstupní surovinou).

Podnik by měl mít určitou obchodní strategii, způsob distribuce a propagace a další. Při koupi dluhopisů nás zajímá, proč potřebuje společnost emitovat, tedy k čemu získané finanční prostředky chce využít. Společnost může plánovat expanzi, může investovat do nových technologií či zakládat nové oddělení. Může také využít prostředky k restrukturalizaci svého současného dluhu. Ať je účel jakýkoliv, měl by v budoucnu přinést navýšení tržeb, snížení nákladů nebo jinak zvýšit ziskovost společnosti.

Účetní výkazy

Nedílnou součástí analýzy společnosti je analýza jejích účetních výkazů. Účetní výkazy je dobré analyzovat za více období, minimálně tři roky, abychom viděli vývoj v čase.

Pokud je společnost nová a má pouze výkaz za poslední rok, je dobré přistupovat k analýze obezřetněji. Zajímá nás několik klíčových ukazatelů a hodnot. Mezi ně patří marže, podíl čistého zisku a výnosu, což nám řekne, jak velká část výnosu se stane ziskem. Krom marže můžeme sledovat návratnost kapitálu nebo vývoj prodejů, dlouhodobý pokles prodejů nebývá dobrou zprávou, naopak stabilní růst ano (je nutné tato čísla dát do kontextu s nákladovostí).

Likvidita

Ukazatele likvidity nám říkají, zda je podnik schopen v určitém horizontu zaplatit dodavatelům za materiál, reklamním agenturám za propagaci nebo věřitelům splátky a držitelům dluhopisů kupónovou platbu. Ukazatelů je nespočet a každý udává jinou informaci.

Z hlediska kapitálu by nás měla zajímat struktura financování podniku, jak velké je jejich zadlužení, zda je udržitelné či nikoliv, jaké zdroje financování podniky využívá, zda bankovní financování nebo emise dluhopisů. Nesmíme zapomínat, že vydané dluhopisy zadlužení společnosti dále zvýší. V neposlední řadě analyzujme majetek společnosti, kolik má budov, strojů či pozemků a jakou mají hodnotu.

Konkurenční prostředí

Po analýze samotné společnosti zjistíme, jaké je konkurenční prostředí, ve kterém se daná společnost pohybuje. Analyzujeme nejen odvětví jako takové, ale porovnáváme naši vybranou společnost se společnostmi na trhu, o který soutěží.

Trh bývá rozdělen na segmenty a každá společnost může operovat jinak na každém z nich. Jinak se bude chovat společnost vyrábějící osobní automobily od společnosti specializující se na výrobu kamionů. Zjistit, kde má náš podnik konkurenční výhodu nebo kde ztrácí je cílem v této části analýzy. Nad úrovní odvětví je dále možné sledovat situaci v prostředí státu, kde společnost operuje, popřípadě lze uvažovat i celosvětovou ekonomickou situaci, protože každý byznys může reagovat jinak na hospodářský cyklus.

Některé podniky mohou být případnou recesí silně ovlivněny, jiné nikoliv. Zde může podniky ovlivňovat nová legislativa, regulace či výkon ekonomiky.

Lidský kapitál

Základem úspěchu podniku je lidský kapitál, pokud analyzujeme společnost, je dobré se také podívat, kdo ji řídí, kdo stojí v čele a na klíčových pozicích. Zajímají nás manažeři, vedoucí výzkumu a další klíčoví zaměstnanci společnosti. Čím schopnější lidé se starají o její každodenní chod, tím spíše bude společnost prosperovat. Podrobná analýza může být velmi zdlouhavá, pokud však chceme provést dobré investiční rozhodnutí, je nutné alespoň částečně porozumět faktorům, které ovlivňují sledované společnosti.

Rizika

Krom analýzy společnosti se podíváme i na rizika, která jsou pro dluhopisy typická a měli bychom o nich vědět.

Kreditní riziko

Je pochybnost o emitentově schopnosti splácet své závazky, mezi ně patří i výplaty kupónu a jistiny. Zjistit, jak velké toto riziko je můžeme buďto analýzou účetních výkazu s přihlédnutím k celkové situaci na trhu. Větší společnosti mohou být oceněny ratingovými společnostmi, které jim přiřadí rating dle svého interního postupu, zde platí, čím lepší rating, tím větší šance, že se investice vrátí.

Úrokové riziko

Postihuje v případě, že potřebujete držený dluhopis prodat nebo koupit před koncem doby splatnosti. V tomto případě se ceny chovají následovně: Pří snížení úroku jejich cena roste a při růstu klesá, což ovlivňuje jejich výnosnost a tím i atraktivitu. V případě, že nelze s dluhopisy v průběhu obchodovat nebo je držíte do splatnosti, pak vás toto riziko přímo neovlivní, ale úroky, které se dorážejí ve výplatě kupónu se odvíjejí od tržní úrokové sazby, která se mění. Nákup dluhopisů v období nižší sazby bude poskytovat také nižší výnos.

Likviditní riziko

Zajímá vás pouze v případě, že chcete s dluhopisem operovat před koncem doby splatnosti. Trh těchto dluhopisů nemusí být likvidní, což znamená, že budete čekat na protistranu poměrně dlouho nebo dokonce nenajdete nikoho kdo by od vás dluhopisy koupil nebo od koho byste je koupil.

Reinvestiční riziko

Souvisí s rozhodováním o investičním horizontu. Pokud jsou úrokové míry vysoké, bývá dobré investovat dlouhodoběji, vybírat dluhopisy s delší dobou splatnosti, a naopak v případě, že jsou úrokové sazby nízké spíše investovat do dluhopisů krátkodobějších. Možné je i uplatnit časovou diverzifikaci a své portfolio skládat z dluhopisů různých splatností.

*Nedáváme investiční doporučení.