Korunové dluhopisy

Jako korunové dluhopisy jsou označovány dluhopisy o nominální hodnotě jedna koruna. Tyto dluhopisy zažily velký boom v roce 2012, kdy je začalo emitovat ministerstvo financí tehdy vedené Miroslavem Kalouskem. Poté co ministerstvo financí spustilo emisi těchto korunových státních dluhopisů, začaly tento instrument využívat i soukromé společnosti. Korunové dluhopisy v celkové hodnotě 3 miliardy korun emitovala například společnost Agrofert Holding a.s. spojená se současným premiérem Andrejem Babišem nebo společnost Student Agency holding a.s. podnikatele Radima Jančury

Proč je firmy emitovaly

Proč by však někdo emitoval dluhopis v nominální hodnotě jedna koruna? Důvodem je daňová optimalizace. Základ daně se totiž stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry a takto vyměřená daň se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Stát chtěl těmito dluhopisy motivovat občany k tomu, aby si je zakoupili. V roce 2012 kdy ministerstvo financí tyto emise zahájilo došlo také ke schválení zákona, který výrazně zjednodušovaly emitování korunových dluhopisů i soukromým subjektům a který výrazně omezil roli ČNB jakožto regulátora. Byla odstraněna povinnost emitenta předložit České národní bance emisní podmínky ke schválení a vypuštěny byly i některé další pasáže týkající se dohledu nad emitenty.

Největší emitenti

Vůbec největším emitentem korunových dluhopisů se stala v roce 2012 komerční banka, která emitovala korunové dluhopisy v celkové hodnotě 25 miliard korun. Dalšími největšími emitenty byly Wüstenrot hypoteční banka (8 miliard korun), CPI (7 miliard korun), Reiffeisenbank (5 miliard korun).

Důsledky

Tyto masivní emise však přinutili tehdejší vládu premiéra Petra Nečase zakročit. Přišla s novelou zákona o dani z příjmů a od 1.1.2013 se již nezaokrouhlovala na celé koruny dolů daň z příjmu za každý cenný papír zvlášť, ale celková daňová povinnost. Tato novela však způsobila masivní emise korunových dluhopisů ke konci roku 2012, jelikož bylo možné emitovat korunové dluhopisy tzv. do zásoby. Naopak od roku 2013 došlo k výraznému snížení počtu emisí korunových dluhopisů. V posledních pár letech jsme navíc svědky snahy vládnoucích orgánů o dodanění některých emisí. Poslední dva roky navíc finanční správa plošně kontroluje všechny emise korunových dluhopisů s cílem odhalit případná krácení daně

Další vývoj

Od roku 2018 můžeme pozorovat nový boom na tuzemském trhu dluhopisů, a to konkrétně tzv. korporátní dluhopisy. Jako obvykle je prudký nárust nabídky provázen subjekty, které se na vlně trendu snaží vydělat za každou cenu. Je tedy třeba při investicích do těchto cenných papírů postupovat obezřetně a dodržovat základní pravidla bezpečného investování.

Bc. Pavel Jiřičko

Bc. Pavel Jiřičko

Pavel je absolventem bakalářského studia na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, v oboru Matematické metody v ekonomii. V současné době studuji navazující magisterské stadium v oboru Ekonometrie a operační výzkum. Ve skupině CFG pracuje jako analytik od září roku 2018.

Další články

Nová vlna podřízených dluhopisů

Tuzemská banka Air Bank emitovala tento měsíc nové podřízené dluhopisy. První emise proběhla již v roce 2014 a byla kótovaná na pražské burze. Nejnovější emise sice není veřejně obchodovatelná, i tak se ale Air Bank podařilo prodat dluhopisy v hodnotě

Číst více

Rozmach investic do realitních fondů

Deník E15 včera informoval o enormním rozmachu kapitálu v nemovitostních podílových fondech. Aktuálně činí celkové investice výše 36 miliard korun, zatímco před pěti lety tomu bylo kolem 5 miliard. Rostoucí apetit je způsoben “celkovou oblibou investování do nemovitostí jako investičního aktiva

Číst více

Úspěšný prodej zelených korporátních dluhopisů

Tuzemská realitní společnost CPI miliardáře Radovana Vítka se může pochlubit velkým úspěchem. Firma, jejíž emise je zcela unikátní nejen na českém trhu, ale i mezi zeměmi střední a východní Evropy, úspěšně prodala všechny emitované tzv. zelené dluhopisy. Celková výše dosahovala

Číst více

Investice do start-upových společností

Objem investic do evropských start-upových společností se vyšplhal v první polovině letošního roku na maximum. Dosáhl výše 16,9 miliardy eur představující 62% navýšení oproti předchozímu období. Na samotné špičce stojí Londýn, kde „každé třetí euro rizikového kapitálu investovaného v první polovině roku

Číst více

Pokrizový fenomén záporných úrokových sazeb

Více než čtvrtinu světového dluhopisového trhu tvoří dluhopisy nabízející zápornou úrokovou sazbu. Vyjádřeno v nominálních částkách se jedná o více než 17 bilionů amerických dolarů (asi 400 bilionů korun). Přitom ještě na počátku letošní roku se tento objem pohyboval kolem 8 bilionů.

Číst více

Dividendy, kupony, nebo oboje?

Dividenda neboli podíl na zisku z výnosu na akcii je mnohdy nezbytnou součástí dividendové politiky akciových společností. Obzvláště firmy kótované na pražské burze cenných papírů (BCPP) nabízejí velmi atraktivní dividendovou výnosnost. Průměrný výnos u 9 z uvedených společností vyplácející dividendu,

Číst více