člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Lidé lidem: dluhopisy již od první republiky

Dluhopisový trh na území Československa fungoval již v dobách Rakouska-Uherska. Vůbec první předchůdce dnešních dluhopisů se na našem území objevil již za dob Marie Terezie. Jednalo se o formu státní půjčky poskytované s úrokem 6%. Jednou z nejvýznamnějších událostí pro dluhopisový trh na našem území byl vznik Pražské burzy pro zboží a cenné papíry. Stalo se tak 23. března 1871. Bohužel hned dva roky na to, tedy v roce 1873, došlo ke krachu na Vídeňské burze. Tato událost silně ovlivnila i obchodování na Pražské burze a došlo k významnému poklesu a stagnaci obchodování.

Rozvoj ve 20. století

K dalšímu rozvoji na počátku dvacátého století výrazně přispěly přípravy na válku. V rámci těchto příprav, které byly pochopitelně finančně velmi náročné, potřebovaly jednotlivé státy stále více finančních prostředků, což vedlo k růstu emisí státních dluhopisů. Bohužel to často nezůstávalo jen u emise dluhopisů a směnek, ale docházelo také k tisku nových peněz, což se samozřejmě projevilo prudkým růstem inflace.

Podnikové dluhopisy

Co se týká podnikových dluhopisů, tak velmi oblíbenými byly na počátku dvacátého století dluhopisy železničních drah. Například společnost Jižní dráhy emitovala dluhopisy o celkové nominální hodnotě 2,44 mld. frs. krom železničních drah byly v této době oblíbené také dluhopisy emitované paroplavebními společnostmi, mezi které patřila například Paroplavební společnost Adria nebo Dunajská paroplavební společnost. Pozadu však nezůstávaly ani další oblasti průmyslu, například hutnictví.

Se samotným začátkem první světové války však bylo veškeré obchodování na burzách zakázáno. K obnově Pražské burzy pak došlo až po vzniku samostatného Československa 3. února 1919. V počátcích se na obnovené Pražské burze obchodovalo především s akciemi. Nicméně po založení Českého reeskontního a lombardního ústavu narostl i objem obchodů s dluhopisy.

Komplikace Pražské burzy

Období největší slávy zažila Pražská burza ve druhé polovině 30. let. V této době byl objem obchodů sedmý nejvyšší v celé Evropě. Současně již docházelo k opakování situace z období před první světovou válkou. Evropa se chystala na druhý velký konflikt a opět to skončilo uzavřením Pražské burzy. K tomu došlo 21. září 1938. Bohužel po skončení války nedošlo k její obnově.

1993: Vznik Burzy cenných papírů

Na renesanci trhu (nejen) s dluhopisy jsme si museli počkat až na přelom 80. a 90. let minulého století. Přechod od plánovaného hospodářství k tržní ekonomice měl za následek vznik tržních institucí a instrumentů. Za klíčový je z hlediska trhů s dluhopisy považován rok 1993, kdy došlo k vydání prvních domácích dluhopisů a došlo také ke vzniku Burzy cenných papírů v Praze. V počátcích bylo obchodování s dluhopisy zastíněno obchodováním s akciemi. Bylo to způsobeno především takzvanou kuponovou privatizací. Postupně docházelo k vyřazování nelikvidních akcií z burzy a význam dluhopisů začal narůstat.