Netflix chce vydat nové dluhopisy

Netflix a jeho již třetí emise dluhopisů

Netflix chce vydat nové dluhopisy za 2 miliardy dolarů. Americká společnost Netflix chystá novou emisi dluhopisů. Za posledních 12 měsíců již třetí.

V říjnu loňského roku si firma na trzích vypůjčila 1,6 miliardy dolarů a letos v dubnu dalších 1,9 miliardy.

Celkové zadlužení firmy se na konci září pohybovalo nad úrovní 11,5 miliard dolarů. Navzdory lepším výsledkům v oblasti zisku a počtu předplatitelů zůstává rychlost, s jakou firma prostředky utrácí, poměrně vysoká.

Z analytického hlediska představuje zdvižený prst varující potencionální investory.

Detail dluhopisu

Plánovaný výnos dluhopisů kótovaných v amerických dolarech má být 6,375 % a eurové dluhopisy mají nabízet výnos 4,625 %. Oproti poslední emisi je zde patrný nárůst, posledně byly úroky pod 6 %.

Zde se patrně projevil zvýšený kupón u podkladových dluhopisů amerického ministerstva financí.

Nicméně z pohledu ratingových agentur si Netflix nestojí nijak slavně.

Agentura S&P aktuálně hodnotí Netflix v pásmu BB-, což již představuje neinvestiční spekulativní pásmo.

Bc. Adam Landa

Bc. Adam Landa

Adam pracuje pro finanční skupinu Comfort Finance Group jako přední analytik ve společnosti Dluhopisomat.cz. Jeho náplní je sledovat denní analýzy a trendy na českém trhu.

Seznam dluhopisů

Na Dluhopisomatu.cz máte nejlepší podmínky pro tyto dluhopisy.