člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h
MENU

Prečo mať dlhopisy v roku 2019 v portfóliu?

Dlhopis je také aktívum, ktoré generuje výnos v podobe kupónu a výplaty istiny na konci obdobia. Je považovaný za pomerne bezpečnú investíciu vhodnú pre konzervatívnejších investorov. Na základe svojho rizikového profilu sa môže investor rozhodnúť, či zvolí bezpečný štátny dlhopis s nízkym výnosom alebo rizikovejší korporátny dlhopis s vyšším výnosom. Stále platí, že je vhodné vybrať si viac titulov z rôznych odvetví, čím diverzifikujeme naše portfólio. Vplyvom rastúcich úrokových mier dosahujú výnosy dlhopisov zaujímavé hodnoty a môžu tak byť atraktívne aj pre dynamickejších investorov.

INVESTOVANIE POČAS KRÍZY

Momentálne sa nachádzame v neskorej časti hospodárskeho cyklu a v blízkej dobe môžeme očakávať prudšie ochladenie alebo dokonca recesiu. S recesiou väčšinou prichádza aj prispôsobenie monetárnej politiky, väčšinou dochádza k znižovaniu úrokových sadzieb, čo by malo spomaľujúcu ekonomiku uviesť opäť do chodu. Financovanie podnikov sa po recesii stáva lacnejšie, s nízkou úrokovou mierou centrálnych bánk sa znížia aj úrokové miery ďalších dlhopisov. Financovanie je lacnejšie z titulu nižšej nákladovosti kapitálu, podniky si požičiavajú prostredníctvom dlhopisov za menej ako v období pred krízou. Pre investorov z toho vyplýva, že nové emitované dlhopisy poskytujú menší výnos ako dlhopisy emitované v neskoršej fáze cyklu.

Investovať pred recesiou sa môže zdať problematické, pretože očakávame určitú volatilitu na trhoch, niektoré podniky môžu mať problémy splácať svoje záväzky, avšak ak investujeme do podnikov s robustným biznis plánom a dobrou históriou, obavy môžu byť prehnané. Ak zvažujeme, aký korporátny dlhopis začleniť do svojho portfólia a sme na konci hospodárskeho cyklu, potom by sme mali zvažovať investície do zaistených dlhopisov alebo dlhopisov spoločností v sektoroch nezávislých od cyklu. Naopak pri pre-cyklických sektoroch by sme mali byť s výberom opatrnejší.

Pre predstavu môžeme sledovať výnosy na americkom trhu, na ktorom FED zvyšoval úrokové sadzby. Výnosnosť desaťročných vládnych dlhopisov sa nachádza okolo 2,7%. Z korporátnych dlhopisov môžeme spomenúť napríklad Netflix, ktorého desaťročný dlhopis emitovaný v roku 2018 má výnosnosť 5.82% alebo desaťročný dlhopis spoločnosti Microsoft s výnosom okolo 4,2%.

Investície do dlhopisov

Pri výbere dlhopisu je potrebné zvažovať dobu, na ktorú chceme investovať. V tomto rozhodnutí nám môžu pomôcť výnosové krivky. Nasledujúci graf ukazuje výnosnosti štátnych dlhopisov vybraných európskych štátov a porovnáva ich s výnosnosťou amerických dlhopisov. Každý z vybraných štátov je niečím špecifický a odráža sa to aj vo výnosoch dlhopisov. Taliansko zažíva problémy a je nútené za financovanie svojho dlhu významnejšie si priplatiť, nemecké dlhopisy oproti tomu majú nízky výnos asociovaný so stabilitou ekonomiky v dlhom období. Trochu iná situácia je zasa v Spojených štátoch, kde je výnosová krivka pomerne plochá, čo robí investície na kratšie obdobie atraktívnejšie a pre slušný výnos nie je potrebné investovať iba do dlhodobých cenných papierov. Pre ilustráciu desaťročné vládne dlhopisy ČR sú nad úrovňou 1.8% a korporátne dlhopisy majú výnos okolo 7%.