Proč jsou úroky na spořících a termínovaných účtech stále nízké?

Zajímá vás, proč se vaše vklady na spořících účtech nezhodnocují i přesto, že Česká národní banka zvýšila 2-týdenní repo sazbu v posledním čtvrtletí již na 2.00 %. V tomto článku bude zmíněno několik důvodů, proč jsou sazby na spořících účtech většinou nízké a zvyšují se jen mírným tempem, nastíníme si i možný další vývoj.

Jaká je aktuální situace na trhu?

Aktuální sazby na spořících účtech se pohybují v rozmezí od 0 do 1.5 %. To ovšem platí jen pro standardní podmínky, protože některé banky v současnosti nabízejí zvýhodněné sazby a to až 3 %. Tato zvýhodněná sazba je však podmíněna speciálními podmínkami. Některé sazby platí pouze pro nové klienty, a to po omezenou dobu a pro omezenou výši vkladu, jiná podmínka zavazuje k provádění určitého množství transakcí nebo využívání některého z investičních produktů banky v určitém rozsahu. Například banka Raiffeisen nabízí zvýhodněnou sazbu na spořícím účtu pro nové klienty ve výší 3 %, tato sazba je však časově omezena na dobu šesti měsíců a platí jen pro vklady do objemu 150.000 Kč. Vklad nad touto hodnotou je pak úročen pouze 0.7 %. Banky Hello, Creditas nebo Sberbank mají v porovnání vyšší sazby na spořících účtech, vklady u Hello bank jsou zhodnocovány 1.5 % do objemu 300.000 Kč, nad tuto částku je však zhodnocení nulové.

Proč tedy mají některé banky vyšší sazby na spořících účtech?

 Jak již bylo zmíněno, jedním cílem je přilákat nové klienty a zvýhodněná sazba slouží jako marketingový nástroj. Některé banky nemají dostatek levného kapitálu v podobě vkladů na běžných a spořících účtech, aby mohly poskytovat úvěry a investovat, a proto se musejí spoléhat na dražší zdroje financování. Jelikož je tato varianta drahá, banky v této situaci raději nabízí vyšší zhodnocení na spořících a někdy i běžných účtech, protože takto nahromaděný kapitál je stále levnější než jiné alternativy a zároveň jsou vklady klientů poměrně stabilním zdrojem. Jedním z důvodů nízkých sazeb je skutečnost, že se bankovní systém v České republice nachází v systematickém přebytku likvidity, mají tedy více než dostatek kapitálu na své operace a nemusejí nabízet vyšší sazbu na spořících účtech.

Repo sazba ČNB se zvyšuje, ale sazby na spořících účtech téměř nerostou, proč?

Dvoutýdenní repo sazba, což je hlavní sazba ČNB byla mezi lety 2012 a 2017 na úrovni 0.05 %, v tomto období byly dokonce emitovány dluhopisy se záporným úrokovým výnosem. Až po roce 2017 se začala sazba repo pomalu zvedat z pomyslného dna a dnes je na úrovní dvou procent.  Banky reagují na změny úrokové míry ČNB tak, že nejprve zdražují své úvěrové produkty a teprve s určitým zpožděním zvyšují sazby na spořících a běžných účtech. Důvod k této časové prodlevě je jednoduchý, banky chtějí získat dodatečný výnos. I banky s přebytkem vkladů musí eventuálně reagovat na zvyšující se sazbu, jinak by jejich klienti mohli své prostředky zhodnocovat u jiné banky nebo v jiných aktivech, jako jsou dluhopisy, fondy či akcie.

Jak ukáže následující graf, průměrné sazby na spořících účtech se pomalu zvedají a tento trend by měl pokračovat i nadále. Toto zvyšování však bude pozvolné.

Bc. Adam Landa

Bc. Adam Landa

Adam pracuje pro finanční skupinu Comfort Finance Group jako přední analytik ve společnosti Dluhopisomat.cz. Jeho náplní je sledovat denní analýzy a trendy na českém trhu.

Další články

Zelené dluhopisy

Zelené dluhopisy, jak název napovídá, jsou dluhové cenné papíry, které slouží k financování řady projektů. Příkladem takových projektů jsou investice do obnovitelných zdrojů energie, tedy do výstavby větrných, vodních elektráren, solárních panelů nebo přechod na čistší technologie v rámci spalování

Číst více

Problémové bondy trápí Českou republiku

V České republice výrazně narůstá objem nesplácených dluhopisových emisí. Deník E15 přišel s tím, že investory trápí problémové bondy již za téměř 750 milionů korun. Na serveru nesplacene-dluhopisy.cz, který shromažďuje od investorů informace o nesplacených dluhopisech, je v současné době

Číst více

Rekapitulace emisí státních dluhopisů

Ministerstvo financí se při příležitosti oslav sta let republiky rozhodlo emitovat státní dluhopisy pro občany. Stalo se tak poprvé od roku 2014. První úpis byl zahájen 3.prosince 2018 a skončil 18.ledna 2019. Emise pak proběhla 1.února 2019. Splatnost dluhopisů je

Číst více

Rating a investování do cenných papírů

rating analýza

Co to je rating? Rating je hodnocení bonity subjektu. Subjektem může být samostatná osoba, firma nebo stát. My se zaměříme na rating v kontextu hodnocení rizikovosti cenných papírů. Rating pro společnosti a jednotlivé státy jsou stanoveny ratingovými agenturami. Na trhu

Číst více

Jak si ověřit společnost předtím, než koupíme její dluhopisy

Investice do dluhopisů, stejně jako jakákoliv jiná forma investování, přináší jistá rizika. V případě dluhopisů je tím největším rizikem neschopnost emitenta dostát svým závazkům. Investor, který se rozhodne investovat do dluhopisů musí tedy pečlivě zhodnotit všechna rizika s touto investicí

Číst více

Slovníček investora – část druhá

Po týdnu vám přinášíme další várku často zmiňovaných pojmů týkajících se dluhopisů. Pevně věříme, že Vám to pomůže se lépe zorientovat ve světě dluhopisů a investic. První část můžete nalézt zde. Pojmy Ručitelské prohlášení – listina, která dokládá to, že

Číst více