člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Rating a investování do cenných papírů – co to znamená?

Co to je rating?

Rating je hodnocení bonity subjektu. Subjektem může být samostatná osoba, firma nebo stát. My se zaměříme na rating v kontextu hodnocení rizikovosti cenných papírů. Rating pro společnosti a jednotlivé státy jsou stanoveny ratingovými agenturami. Na trhu ratingových agentur vystupují převážně tři společnosti, těmi jsou: Standard & Poor’s, Moody’sFitch Group.

Proč je dobré mít rating?

Rating slouží k posouzení kvality emitenta cenných papírů, státu nebo firmy, z pohledu schopnosti splácet své závazky. Čím vyšší má stát či firma rating, tím větší je pravděpodobnost, že svým závazkům dostojí. Každá společnost si může požádat o vypracování ratingu. Tento proces má své náklady a zdaleka ne každá společnost této možnosti může využít. Rating může být jedním z kritérií výběru aktiva a investoři se mohou zdráhat titulů bez ratingu. Na druhou stranu mnoho výnosových dluhopisů rating nemá a kvalita těchto cenných papírů musí být stanovena jiným způsobem.

Co nám rating říká o cenném papíru?

Ratingová stupnice je rozdělena do dvou hlavních sekcí – investiční a spekulativní stupeň. Sekce jsou dále rozděleny do menších celků. Nejvyšší rating je AAA což vyjadřuje opravdu velkou bezpečnost aktiva, v současné době disponuje takovým ratingem Austrálie, Dánsko nebo Kanada. Do investičního stupně, který indikuje vyšší pravděpodobnost splácení závazků, patří zbytek skupiny A a část skupiny B, rating C a nižší vyjadřuje již vysoké riziko nesplácení a rating D vyjadřuje společnost v situaci defaultu. Pro ilustraci Česká republika je ohodnocena ratingem AA-, což je vysoko v investičním stupni a indikuje dobrou bonitu státních cenných papírů.

Kdo a jak rating stanovuje?

Rating firem a států vytvářejí již výše zmíněné ratingové agentury. Informace zohledněné v ratingovém modelu jsou například: Výnosy a jejich vývoj, zisková marže, tempu růstu tržeb, analýza podnikatelského prostředí, které se liší dle odvětví. Dále je řešen regulatorní rámec, umístění firemních operací, dosavadní vývoj zadlužení, historie společnosti nebo schopnost přečkat recesi. Ze zmíněných parametrů je možné vyčíst, že firemní rating je ovlivněn nejen výkonem firmy, ale i prostředím, ve kterém působí.

Jaké jsou problémy ratingu?

Problémem byla náchylnost byznys modelu ratingových agentur na morální hazard – ratingová společnost vydělává přidělováním ratingu, tedy čím více žádostí o rating, tím vyšší zisk. Krize odvětví ratingových agentur proběhla v období finanční krize 2007 – 2008, kdy ratingové agentury přiřazovaly vysoký rating i přes nízkou kvalitu cenných papírů. Od té doby podléhají zvýšenému dohledu zodpovědných státních institucí.

Jaké jsou alternativy k ratingu?

Pokud chceme více podkladů k investičnímu rozhodnutí, než nám může rating dát nebo není pro daný cenný papír rating stanoven, pak je možné čerpat z veřejně dostupných zdrojů, jakými jsou účetní výkazy společnosti, prezentace pro investory, výroční zprávy a podobné. 

Rating je výsledkem analýzy mnoha faktorů ovlivňující danou společnost či stát, podává informaci o rizikovosti cenného papíru a umožňuje srovnání s dalšími tituly s ratingem. Pokud však chceme blíže analyzovat rizikovost emitenta nebo pokud zvažujeme koupi cenných papírů bez ratingu, pak je vhodné hledat další informace.