Rating a investování do cenných papírů

Co to je rating?

Rating je hodnocení bonity subjektu. Subjektem může být samostatná osoba, firma nebo stát. My se zaměříme na rating v kontextu hodnocení rizikovosti cenných papírů. Rating pro společnosti a jednotlivé státy jsou stanoveny ratingovými agenturami. Na trhu ratingových agentur vystupují převážně tři společnosti, těmi jsou: Standard & Poor’s, Moody’s a Fitch Group.

Proč je dobré mít rating?

Rating slouží k posouzení kvality emitenta cenných papírů, státu nebo firmy, z pohledu schopnosti splácet své závazky. Čím vyšší má stát či firma rating, tím větší je pravděpodobnost, že svým závazkům dostojí. Každá společnost si může požádat o vypracování ratingu. Tento proces má své náklady a zdaleka ne každá společnost této možnosti může využít. Rating může být jedním z kritérií výběru aktiva a investoři se mohou zdráhat titulů bez ratingu. Na druhou stranu mnoho výnosových dluhopisů rating nemá a kvalita těchto cenných papírů musí být stanovena jiným způsobem.

Co nám rating říká o cenném papíru?

Ratingová stupnice je rozdělena do dvou hlavních sekcí – investiční a spekulativní stupeň. Sekce jsou dále rozděleny do menších celků. Nejvyšší rating je AAA což vyjadřuje opravdu velkou bezpečnost aktiva, v současné době disponuje takovým ratingem Austrálie, Dánsko nebo Kanada. Do investičního stupně, který indikuje vyšší pravděpodobnost splácení závazků, patří zbytek skupiny A a část skupiny B, rating C a nižší vyjadřuje již vysoké riziko nesplácení a rating D vyjadřuje společnost v situaci defaultu. Pro ilustraci Česká republika je ohodnocena ratingem AA-, což je vysoko v investičním stupni a indikuje dobrou bonitu státních cenných papírů.

Kdo a jak rating stanovuje?

Rating firem a států vytvářejí již výše zmíněné ratingové agentury. Informace zohledněné v ratingovém modelu jsou například: Výnosy a jejich vývoj, zisková marže, tempu růstu tržeb, analýza podnikatelského prostředí, které se liší dle odvětví. Dále je řešen regulatorní rámec, umístění firemních operací, dosavadní vývoj zadlužení, historie společnosti nebo schopnost přečkat recesi. Ze zmíněných parametrů je možné vyčíst, že firemní rating je ovlivněn nejen výkonem firmy, ale i prostředím, ve kterém působí.

Jaké jsou problémy ratingu?

Problémem byla náchylnost byznys modelu ratingových agentur na morální hazard – ratingová společnost vydělává přidělováním ratingu, tedy čím více žádostí o rating, tím vyšší zisk. Krize odvětví ratingových agentur proběhla v období finanční krize 2007 – 2008, kdy ratingové agentury přiřazovaly vysoký rating i přes nízkou kvalitu cenných papírů. Od té doby podléhají zvýšenému dohledu zodpovědných státních institucí.

Jaké jsou alternativy k ratingu?

Pokud chceme více podkladů k investičnímu rozhodnutí, než nám může rating dát nebo není pro daný cenný papír rating stanoven, pak je možné čerpat z veřejně dostupných zdrojů, jakými jsou účetní výkazy společnosti, prezentace pro investory, výroční zprávy a podobné. 

Rating je výsledkem analýzy mnoha faktorů ovlivňující danou společnost či stát, podává informaci o rizikovosti cenného papíru a umožňuje srovnání s dalšími tituly s ratingem. Pokud však chceme blíže analyzovat rizikovost emitenta nebo pokud zvažujeme koupi cenných papírů bez ratingu, pak je vhodné hledat další informace.

Bc. Adam Landa

Bc. Adam Landa

Adam pracuje pro finanční skupinu Comfort Finance Group jako přední analytik ve společnosti Dluhopisomat.cz. Jeho náplní je sledovat denní analýzy a trendy na českém trhu.

Další články

Dividendy, kupony, nebo oboje?

Dividenda neboli podíl na zisku z výnosu na akcii je mnohdy nezbytnou součástí dividendové politiky akciových společností. Obzvláště firmy kótované na pražské burze cenných papírů (BCPP) nabízejí velmi atraktivní dividendovou výnosnost. Průměrný výnos u 9 z uvedených společností vyplácející dividendu,

Číst více

Jak vybrat správný korporátní dluhopis?

Je to jednodušší, než si myslíte a vyplatí se to. Korporátní dluhopisy vždy představovaly velmi zajímavou investiční příležitost. Investory láká zejména pravidelně vyplácená kuponová platba. Jak ale vybrat ten správný dluhopis je věcí zcela individuální, i tak se však pokusíme

Číst více

Jsou rostoucí úrokové sazby spořících účtů atraktivní?

V současné době dochází u spořících účtů ke zvyšování úrokových sazeb. Ty nabízejí především menší peněžní subjekty zejména z důvodu získání nových klientů. Nejatraktivnější nabízí Banka Creditas a Moneta Money Bank, jež nyní za určitých podmínek nabízejí klientům až 2

Číst více

Česká republika se zapojila do emise zelených dluhopisů

I české projekty se zapojily do emisí zelených dluhopisů. Zelené dluhopisy, jak název napovídá, jsou dluhové cenné papíry, které si kladou za cíl financovat environmentálně prospěšné projekty jako úsporné budovy, vývoj zelených technologií a v neposlední řadě samozřejmě obnovitelné zrdroje

Číst více

Obchodní válka – vývoj akcií a dluhopisů

Obchodní válka mezi Spojenými státy americkými a Čínou opět v současné době zesílila. Ani poslední snížení úrokových sazeb americkou centrální bankou (Fed) nenapomáhá současné náladě trhu. Obchodní válka se u Číny projevuje zejména na straně exportu do USA. Tarify uvalené na

Číst více

Cena zlata v kontextu obchodní války

Historicky nejznámější komodita za několik posledních měsíců zažila velký nárůst na ceně a opět se dostává do hledáčku jak menších investorů tak i států a centrálních bank. Od začátku roku 2019 se zlato zhodnotilo o 20% a v současnosti se

Číst více