Rating a investování do cenných papírů

Co to je rating?

Rating je hodnocení bonity subjektu. Subjektem může být samostatná osoba, firma nebo stát. My se zaměříme na rating v kontextu hodnocení rizikovosti cenných papírů. Rating pro společnosti a jednotlivé státy jsou stanoveny ratingovými agenturami. Na trhu ratingových agentur vystupují převážně tři společnosti, těmi jsou: Standard & Poor’s, Moody’s a Fitch Group.

Proč je dobré mít rating?

Rating slouží k posouzení kvality emitenta cenných papírů, státu nebo firmy, z pohledu schopnosti splácet své závazky. Čím vyšší má stát či firma rating, tím větší je pravděpodobnost, že svým závazkům dostojí. Každá společnost si může požádat o vypracování ratingu. Tento proces má své náklady a zdaleka ne každá společnost této možnosti může využít. Rating může být jedním z kritérií výběru aktiva a investoři se mohou zdráhat titulů bez ratingu. Na druhou stranu mnoho výnosových dluhopisů rating nemá a kvalita těchto cenných papírů musí být stanovena jiným způsobem.

Co nám rating říká o cenném papíru?

Ratingová stupnice je rozdělena do dvou hlavních sekcí – investiční a spekulativní stupeň. Sekce jsou dále rozděleny do menších celků. Nejvyšší rating je AAA což vyjadřuje opravdu velkou bezpečnost aktiva, v současné době disponuje takovým ratingem Austrálie, Dánsko nebo Kanada. Do investičního stupně, který indikuje vyšší pravděpodobnost splácení závazků, patří zbytek skupiny A a část skupiny B, rating C a nižší vyjadřuje již vysoké riziko nesplácení a rating D vyjadřuje společnost v situaci defaultu. Pro ilustraci Česká republika je ohodnocena ratingem AA-, což je vysoko v investičním stupni a indikuje dobrou bonitu státních cenných papírů.

Kdo a jak rating stanovuje?

Rating firem a států vytvářejí již výše zmíněné ratingové agentury. Informace zohledněné v ratingovém modelu jsou například: Výnosy a jejich vývoj, zisková marže, tempu růstu tržeb, analýza podnikatelského prostředí, které se liší dle odvětví. Dále je řešen regulatorní rámec, umístění firemních operací, dosavadní vývoj zadlužení, historie společnosti nebo schopnost přečkat recesi. Ze zmíněných parametrů je možné vyčíst, že firemní rating je ovlivněn nejen výkonem firmy, ale i prostředím, ve kterém působí.

Jaké jsou problémy ratingu?

Problémem byla náchylnost byznys modelu ratingových agentur na morální hazard – ratingová společnost vydělává přidělováním ratingu, tedy čím více žádostí o rating, tím vyšší zisk. Krize odvětví ratingových agentur proběhla v období finanční krize 2007 – 2008, kdy ratingové agentury přiřazovaly vysoký rating i přes nízkou kvalitu cenných papírů. Od té doby podléhají zvýšenému dohledu zodpovědných státních institucí.

Jaké jsou alternativy k ratingu?

Pokud chceme více podkladů k investičnímu rozhodnutí, než nám může rating dát nebo není pro daný cenný papír rating stanoven, pak je možné čerpat z veřejně dostupných zdrojů, jakými jsou účetní výkazy společnosti, prezentace pro investory, výroční zprávy a podobné. 

Rating je výsledkem analýzy mnoha faktorů ovlivňující danou společnost či stát, podává informaci o rizikovosti cenného papíru a umožňuje srovnání s dalšími tituly s ratingem. Pokud však chceme blíže analyzovat rizikovost emitenta nebo pokud zvažujeme koupi cenných papírů bez ratingu, pak je vhodné hledat další informace.

Bc. Adam Landa

Bc. Adam Landa

Adam pracuje pro finanční skupinu Comfort Finance Group jako přední analytik ve společnosti Dluhopisomat.cz. Jeho náplní je sledovat denní analýzy a trendy na českém trhu.

Další články

Zelené dluhopisy

Zelené dluhopisy, jak název napovídá, jsou dluhové cenné papíry, které slouží k financování řady projektů. Příkladem takových projektů jsou investice do obnovitelných zdrojů energie, tedy do výstavby větrných, vodních elektráren, solárních panelů nebo přechod na čistší technologie v rámci spalování

Číst více

Problémové bondy trápí Českou republiku

V České republice výrazně narůstá objem nesplácených dluhopisových emisí. Deník E15 přišel s tím, že investory trápí problémové bondy již za téměř 750 milionů korun. Na serveru nesplacene-dluhopisy.cz, který shromažďuje od investorů informace o nesplacených dluhopisech, je v současné době

Číst více

Proč jsou úroky na spořících a termínovaných účtech stále nízké?

Zajímá vás, proč se vaše vklady na spořících účtech nezhodnocují i přesto, že Česká národní banka zvýšila 2-týdenní repo sazbu v posledním čtvrtletí již na 2.00 %. V tomto článku bude zmíněno několik důvodů, proč jsou sazby na spořících účtech většinou nízké

Číst více

Rekapitulace emisí státních dluhopisů

Ministerstvo financí se při příležitosti oslav sta let republiky rozhodlo emitovat státní dluhopisy pro občany. Stalo se tak poprvé od roku 2014. První úpis byl zahájen 3.prosince 2018 a skončil 18.ledna 2019. Emise pak proběhla 1.února 2019. Splatnost dluhopisů je

Číst více

Jak si ověřit společnost předtím, než koupíme její dluhopisy

Investice do dluhopisů, stejně jako jakákoliv jiná forma investování, přináší jistá rizika. V případě dluhopisů je tím největším rizikem neschopnost emitenta dostát svým závazkům. Investor, který se rozhodne investovat do dluhopisů musí tedy pečlivě zhodnotit všechna rizika s touto investicí

Číst více

Slovníček investora – část druhá

Po týdnu vám přinášíme další várku často zmiňovaných pojmů týkajících se dluhopisů. Pevně věříme, že Vám to pomůže se lépe zorientovat ve světě dluhopisů a investic. První část můžete nalézt zde. Pojmy Ručitelské prohlášení – listina, která dokládá to, že

Číst více