Rekapitulace emisí státních dluhopisů

Ministerstvo financí se při příležitosti oslav sta let republiky rozhodlo emitovat státní dluhopisy pro občany. Stalo se tak poprvé od roku 2014. První úpis byl zahájen 3.prosince 2018 a skončil 18.ledna 2019. Emise pak proběhla 1.února 2019. Splatnost dluhopisů je 6 let, přičemž by podle propočtů měl po šesti letech průměrný hrubý výnos dosáhnout hodnoty 2,07 procenta. Minimální hodnota byla stanovena na 1000 Kč, maximální byla omezena na jeden milion korun.

         Celkem byly objednány dluhopisy v celkové hodnotě 3,07 miliardy korun, nicméně uhrazeny byly jen dluhopisy v hodnotě 2,92 miliardy korun. Zájem o tuto konzervativní investici projevili zejména starší občané, kdy 48 procent investorů byly osoby starší 60 let. 

Druhé upisovací období

         Druhé upisovací období bylo zahájeno 21. ledna 2019 a ukončeno bylo 15.března 2019 s tím, že samotná emise proběhla 1.dubna 2019. V tomto období byly objednány a uhrazeny dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě téměř jedné miliardy korun. Také během tohoto upisovacího období se potvrdilo, že zájem o tento typ investice je zejména mezi staršími lidmi, když průměrný věk upisovatelů činil 55,9 roku. Zajímavostí je, že nejstaršímu nabyvateli bylo 92 let, zatímco tomu nejmladšímu teprve 83 dní.

Třetí upisovací období

         Třetí upisovací období bylo zahájeno 18.března 2019 a skončilo 14. června 2019, samotná emise proběhne 1. července 2019. Pro toto upisovací období si ministerstvo financí připravilo také jednu novinku. Kromě reinvestičních dluhopisů se rozhodlo vydat také dluhopisy protiinflační jehož výnos se odvíjí od vývoje spotřebitelských cen. Přesněji řečeno je jeho výnos určen jako míra inflace v daném období + 0,5 procenta. Právě tento dluhopis měl být velkým lákadlem pro investory, protože investor má jistotu čistého (byť ne zrovna velkého) zisku. Ukázalo se však, že pořídit si ho nemusí být vůbec snadné. Pokud byl totiž občan takzvaným „prvoinvestorem“ což znamená, že od roku 2011 nevlastnil žádný státní dluhopis a nemá zřízený majetkový účet, mohl si koupit protiinflační dluhopis až poté, co si koupil dluhopis reinvestiční.

        Během třetího upisovacího období lidé objednali dluhopisy za 5,4 miliardy korun. Z této částky bylo 5 miliard investováno do protiinflačních dluhopisů, tedy drtivá většina investorů zvolila právě tento dluhopis.

Budoucnost

         Ministerstvo financí plánuje pokračovat v emisi dluhopisů pro občany i nadále. Další upisovací období bude zahájeno 1.července letošního roku a i tentokrát má ministerstvo připravenou jednu novinku, kterou je dluhopis s fixním výnosem, který ponese každoroční výnos 1,5 procenta. I nadále platí, že dluhopisy budou vydávány v nominální hodnotě jedna koruna a podléhá 15% srážkové dani. 

Bc. Pavel Jiřičko

Bc. Pavel Jiřičko

Pavel je absolventem bakalářského studia na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, v oboru Matematické metody v ekonomii. V současné době studuji navazující magisterské stadium v oboru Ekonometrie a operační výzkum. Ve skupině CFG pracuje jako analytik od září roku 2018.

Další články

Zelené dluhopisy

Zelené dluhopisy, jak název napovídá, jsou dluhové cenné papíry, které slouží k financování řady projektů. Příkladem takových projektů jsou investice do obnovitelných zdrojů energie, tedy do výstavby větrných, vodních elektráren, solárních panelů nebo přechod na čistší technologie v rámci spalování

Číst více

Problémové bondy trápí Českou republiku

V České republice výrazně narůstá objem nesplácených dluhopisových emisí. Deník E15 přišel s tím, že investory trápí problémové bondy již za téměř 750 milionů korun. Na serveru nesplacene-dluhopisy.cz, který shromažďuje od investorů informace o nesplacených dluhopisech, je v současné době

Číst více

Proč jsou úroky na spořících a termínovaných účtech stále nízké?

Zajímá vás, proč se vaše vklady na spořících účtech nezhodnocují i přesto, že Česká národní banka zvýšila 2-týdenní repo sazbu v posledním čtvrtletí již na 2.00 %. V tomto článku bude zmíněno několik důvodů, proč jsou sazby na spořících účtech většinou nízké

Číst více

Rating a investování do cenných papírů

rating analýza

Co to je rating? Rating je hodnocení bonity subjektu. Subjektem může být samostatná osoba, firma nebo stát. My se zaměříme na rating v kontextu hodnocení rizikovosti cenných papírů. Rating pro společnosti a jednotlivé státy jsou stanoveny ratingovými agenturami. Na trhu

Číst více

Jak si ověřit společnost předtím, než koupíme její dluhopisy

Investice do dluhopisů, stejně jako jakákoliv jiná forma investování, přináší jistá rizika. V případě dluhopisů je tím největším rizikem neschopnost emitenta dostát svým závazkům. Investor, který se rozhodne investovat do dluhopisů musí tedy pečlivě zhodnotit všechna rizika s touto investicí

Číst více

Slovníček investora – část druhá

Po týdnu vám přinášíme další várku často zmiňovaných pojmů týkajících se dluhopisů. Pevně věříme, že Vám to pomůže se lépe zorientovat ve světě dluhopisů a investic. První část můžete nalézt zde. Pojmy Ručitelské prohlášení – listina, která dokládá to, že

Číst více