Rizika u amerických korporátních dluhopisů

Agentura Moody’s v nedávné době vydala varování. Vzhledem k růstu úrokových sazeb a zároveň spolu se zpomalujícím tempem růstu tržeb společností by mohl rekordní počet dluhopisových emitentů spadnout z investičního stupně do spekulativního pásma.

Takovýmto dluhopisům se říká „padlý anděl“.

Aktuální hodnota firem v nejnižším investičním pásmu (Baa – Moody’s, BBB – S&P, Fitch) se pohybuje kolem hodnoty 2,83 bilionu dolarů, což představuje historické maximum.

Podíl nesplaceného dluhu v nejnižším investičním pásmu k nesplacenému dluhu v nejvyšším spekulativním pásmu vzrostl také na historicky nejvyšší hodnotu, a to 56,8 %.

Porovnání s krizovými lety

V krizových letech 2008 a 2009 byl tento poměr na úrovni 32,5 %. V roce 2001 v době dot.com bubliny 36,9 %. Tato rizika se samozřejmě promítají i do cen dluhopisů. Ty vyrostly na úroveň o v průměru 2,02 procentního bodu převyšující srovnatelné výnosy u dluhopisů amerického ministerstva financí.

Bc. Adam Čižmař

Bc. Adam Čižmař

Adam vystudoval bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na VŠE a v současné době je studentem navazujícího magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum. Na střední škole strávil roční pobyt na Sydney Academy v Novém Skotsku a ukončil jej s nejvyšším vyznamenáním. Ve skupině CFG pracuje od března 2018 na pozici analytika.

Seznam dluhopisů

Na Dluhopisomatu.cz máte nejlepší podmínky pro tyto dluhopisy.