Konvertibilní dluhopisy

« Back to Glossary Index

Konvertibilní dluhopisy jsou cenné papíry s pevným úrokem, výnos však může být za předem stanovených podmínek vyplacen formou směny za akcie. Majiteli konvertibilního dluhopisu tak po skončení platnosti dluhopisu vzniká spoluvlastnické právo k akciové společnosti.

« Zpět do slovníku pojmů