Veřejná emise dluhopisů

« Back to Glossary Index

Veřejná emise dluhopisů nebo také veřejná nabídka představuje oslovení neurčitého okruhu osob pomocí konkrétní nabídky dluhopisů. Tato musí obsahovat dostatečné informace a podmínky vydání, prodeje a splacení dluhopisů, které jsou nabízeny tak, aby byl investor schopen rozhodnout se o koupi nebo o upsání těchto cenných papírů.

« Zpět do slovníku pojmů