Slovníček investora – část první

Kolem investování se pohybuje řada specifických termínů, které ne vždy mohou být jasné běžným lidem, kteří nedisponují konkrétním ekonomickým vzděláním. Proto jsem se rozhodli komukoli, kdo některým termínům nerozumí, usnadnit hledání a uvést slovníček základních pojmů na našem blogu. Další informace týkající se dluhopisů můžete nalézt zde.

Pojmy

Emise – ve světě podniků emise znamená vydání cenných papírů. Může se zpravidla jednat buď o akcie nebo o dluhopisy. Přesné náležitosti emise jsou upraveny v zákoně.

Splatnost – doba, na jejímž konci dojde ke splacení jistiny a všech výnosů plynoucích z úroků. Ty jsou však zpravidla vypláceny průběžně, poslední splátka úroků však standardně vychází na konec splatnosti cenného papíru.

Jistina – souhrnná hodnota prostředků, které investor emitentovi poskytl a které mu emiten musí splatit zpět. Zpravidla bývá vyplacena na konci období splatnosti dluhopisu, existují však i cenné papíry s průběžným vyplácením jistiny.

Nominální hodnota dluhopisu – součet nominálních hodnot dluhopisů zakoupených konkrétním investorem se rovná jeho jistině (např. nominální hodnota dluhopisu je 50 000 Kč, investor zakoupí 5 kusů, jistina je tedy 250 000 Kč). Nominální hodnota je povinně uvedena na daném cenném papíru.

Úroková míra – procentuální vyjádření sazby, za kterou investor dává své prostředky k dispozici.

Kupón – častěji úrok, je konkrétní částka, kterou investor od emitenta dostane jako prémii za poskytnutí svých prostředků, zároveň v sobě nese rizikovou přirážku, která je tím vyšší, čím je pravděpodobnější, že společnost nedodrží své závazky.

Emitent – firma, která dluhopisy vydává.

V příštím týdnu vás seznámíme s další várkou pojmů jako je třeba ručitelské prohlášení, prospekt, a tak dále.

Bc. Adam Čižmař

Bc. Adam Čižmař

Adam vystudoval bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na VŠE a v současné době je studentem navazujícího magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum. Na střední škole strávil roční pobyt na Sydney Academy v Novém Skotsku a ukončil jej s nejvyšším vyznamenáním. Ve skupině CFG pracuje od března 2018 na pozici analytika.

Další články

Nová vlna podřízených dluhopisů

Tuzemská banka Air Bank emitovala tento měsíc nové podřízené dluhopisy. První emise proběhla již v roce 2014 a byla kótovaná na pražské burze. Nejnovější emise sice není veřejně obchodovatelná, i tak se ale Air Bank podařilo prodat dluhopisy v hodnotě

Číst více

Rozmach investic do realitních fondů

Deník E15 včera informoval o enormním rozmachu kapitálu v nemovitostních podílových fondech. Aktuálně činí celkové investice výše 36 miliard korun, zatímco před pěti lety tomu bylo kolem 5 miliard. Rostoucí apetit je způsoben “celkovou oblibou investování do nemovitostí jako investičního aktiva

Číst více

Úspěšný prodej zelených korporátních dluhopisů

Tuzemská realitní společnost CPI miliardáře Radovana Vítka se může pochlubit velkým úspěchem. Firma, jejíž emise je zcela unikátní nejen na českém trhu, ale i mezi zeměmi střední a východní Evropy, úspěšně prodala všechny emitované tzv. zelené dluhopisy. Celková výše dosahovala

Číst více

Investice do start-upových společností

Objem investic do evropských start-upových společností se vyšplhal v první polovině letošního roku na maximum. Dosáhl výše 16,9 miliardy eur představující 62% navýšení oproti předchozímu období. Na samotné špičce stojí Londýn, kde „každé třetí euro rizikového kapitálu investovaného v první polovině roku

Číst více

Pokrizový fenomén záporných úrokových sazeb

Více než čtvrtinu světového dluhopisového trhu tvoří dluhopisy nabízející zápornou úrokovou sazbu. Vyjádřeno v nominálních částkách se jedná o více než 17 bilionů amerických dolarů (asi 400 bilionů korun). Přitom ještě na počátku letošní roku se tento objem pohyboval kolem 8 bilionů.

Číst více

Dividendy, kupony, nebo oboje?

Dividenda neboli podíl na zisku z výnosu na akcii je mnohdy nezbytnou součástí dividendové politiky akciových společností. Obzvláště firmy kótované na pražské burze cenných papírů (BCPP) nabízejí velmi atraktivní dividendovou výnosnost. Průměrný výnos u 9 z uvedených společností vyplácející dividendu,

Číst více