člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Slovníček investora – část první

Kolem investování se pohybuje řada specifických termínů, které ne vždy mohou být jasné běžným lidem, kteří nedisponují konkrétním ekonomickým vzděláním. Proto jsem se rozhodli komukoli, kdo některým termínům nerozumí, usnadnit hledání a uvést slovníček základních pojmů na našem blogu. Další informace týkající se dluhopisů můžete nalézt zde.

Pojmy

Emise – ve světě podniků emise znamená vydání cenných papírů. Může se zpravidla jednat buď o akcie nebo o dluhopisy. Přesné náležitosti emise jsou upraveny v zákoně.

Splatnost – doba, na jejímž konci dojde ke splacení jistiny a všech výnosů plynoucích z úroků. Ty jsou však zpravidla vypláceny průběžně, poslední splátka úroků však standardně vychází na konec splatnosti cenného papíru.

Jistina – souhrnná hodnota prostředků, které investor emitentovi poskytl a které mu emiten musí splatit zpět. Zpravidla bývá vyplacena na konci období splatnosti dluhopisu, existují však i cenné papíry s průběžným vyplácením jistiny.

Nominální hodnota dluhopisu – součet nominálních hodnot dluhopisů zakoupených konkrétním investorem se rovná jeho jistině (např. nominální hodnota dluhopisu je 50 000 Kč, investor zakoupí 5 kusů, jistina je tedy 250 000 Kč). Nominální hodnota je povinně uvedena na daném cenném papíru.

Úroková míra – procentuální vyjádření sazby, za kterou investor dává své prostředky k dispozici.

Kupón – častěji úrok, je konkrétní částka, kterou investor od emitenta dostane jako prémii za poskytnutí svých prostředků, zároveň v sobě nese rizikovou přirážku, která je tím vyšší, čím je pravděpodobnější, že společnost nedodrží své závazky.

Emitent – firma, která dluhopisy vydává.

V příštím týdnu vás seznámíme s další várkou pojmů jako je třeba ručitelské prohlášení, prospekt, a tak dále.