Děláme trh dluhopisů přehlednější pro investory a pomáháme zkvalitnit nabídku emitentům.

  • Porovnejte si platné dluhopisy podle důležitých kritérií.
  • Zjistěte detaily o emisích přehledně na jednom místě.
  • Státní a korporátní dluhopisy na jednom místě.
  • Do části dluhopisů můžete rovnou investovat.

Porovnejte si přes 1 700 českých dluhopisů

Roční úroková sazba

Dluhopisy a jejich emitenty zobrazené na srovnávači nepodrobujeme detailní kontrole kromě těch, které jsou zároveň uvedeny na inzertním portálu dluhopisomat.cz.

Na srovnávači jsme vytvořili srovnání firemních a státních dluhopisů pomocí forem zajištění a kalkulačky skóre rizikovosti podle Scorecardu korporátních dluhopisů vydaného Ministerstvem financí ČR. Firemní neboli korporátní dluhopisy jsou spolu se státními dluhopisy frekventované cenné papíry, se kterými se obchoduje. Investoři nyní díky srovnání dluhopisů mohou dělat kvalifikovanější investiční rozhodnutí, ke kterému by měli přihlédnout spolu s dalšími indikátory dluhopisů.

Pomocí porovnání velké většiny firemních dluhopisů v České republice, které jsou aktuálně platné a které jsou na internetu relativně snadno dohledatelné, získáváte na jednom místě unikátní informace o trhu s dluhopisy.

Pro úplnost přehledu dluhopisového trhu zde najdete i státní dluhopisy před datem splatnosti. Pro ně sice kalkulačka rizikovosti není určena, ale díky jejich kvalitě jsme je zařadili do kategorie s nejnižší rizikovostí, do které se zatím nekvalifikoval žádný firemní dluhopis.

Výhody

  • 1 700 dluhopisů na jednom místě

  • Klíčové údaje pro vyhodnocení rizikovosti

  • Rozhodujte se podle zajištění

  • Investujte
    pohodlně online

Vybrané dluhopisy

Další dluhopisy

Buďte mezi prvními,
kdo se dozví o novinkách na srovnávači.

Zanechte nám svoje kontakty, ať nezmeškáte jedinou příležitost

Společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČ 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“), která je provozovatelem portálu dluhopisomat.cz (dále jen „Dluhopisomat“), upozorňuje všechny uživatele Dluhopisomatu, že Společnost neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Společnost upozorňuje, že Dluhopisomat je pouze informačním a inzertním portálem, na kterém mohou emitenti dluhopisů uveřejňovat informace o své osobě a jimi emitovaných dluhopisech. Společnost za obsah inzerce, která je plně v gesci samotných emitentů, nepřebírá žádnou odpovědnost. Potenciální uzavření smlouvy mezi uživatelem Dluhopisomatu, který má zájem o konkrétní dluhopis, a emitentem již probíhá pouze mezi tímto zájemcem a emitentem, tj. bez jakékoliv účasti Společnosti. Vyjma vztahu založeného užíváním Dluhopisomatu uživatelem, Společnost není ani stranou žádných smluvních vztahů s uživateli Dluhopisomatu a neodpovídá za plnění povinností uživatelem či emitentem v souvislosti s mezi nimi potencionálně uzavřenou smlouvu. Přes snahu analytiků Společnosti prověřit na Dluhopisomatu inzerované emitenty a jejich emise dluhopisů, Společnost upozorňuje, že uveřejnění dluhopisu emitenta na Dluhopisomatu nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost upozorňuje, že takto nemůže být vykládáno ani jakékoliv informativní či reklamní sdělení Společnosti či Dluhopisomatu učiněné za účelem propagace Společnosti či Dluhopisomatu. Společnost důrazně doporučuje uživatelům Dluhopisomatu, aby inzerované informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců.Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že tato investice sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel platformy seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .