Detailní informace o každém dluhopisu, který vás zajímá

 • vyhledejte si informace k jakémukoli ze 1 800 firemních a státních dluhopisů 
 • porovnejte je podle druhů zajištění, rizikovosti a detailních finančních dat
 • vše přehledně na jednom místě abyste se mohli rozhodnout, kam investovat s minimálním rizikem

Zafixujte si vysoký výnos na několik let dopředu

Dluhopisy a jejich emitenty zobrazené na Srovnávači nepodrobujeme detailní kontrole kromě těch, které jsou zároveň uvedeny na inzertním portálu dluhopisomat.cz.

Na srovnávači jsme vytvořili srovnání firemních a státních dluhopisů pomocí forem zajištění a kalkulačky skóre rizikovosti podle Scorecardu korporátních dluhopisů vydaného Ministerstvem financí ČR. Firemní neboli korporátní dluhopisy jsou spolu se státními dluhopisy frekventované cenné papíry, se kterými se obchoduje. Investoři nyní díky srovnání dluhopisů mohou dělat kvalifikovanější investiční rozhodnutí, ke kterému by měli přihlédnout spolu s dalšími indikátory dluhopisů.

Pomocí porovnání velké většiny firemních dluhopisů v České republice, které jsou aktuálně platné a které jsou na internetu relativně snadno dohledatelné, získáváte na jednom místě unikátní informace o trhu s dluhopisy.

Pro úplnost přehledu dluhopisového trhu zde najdete i státní dluhopisy před datem splatnosti. Pro ně sice kalkulačka rizikovosti není určena, ale díky jejich kvalitě jsme je zařadili do kategorie s nejnižší rizikovostí, do které se zatím nekvalifikoval žádný firemní dluhopis.

Výhody

 • Skóring dle metodiky<br> Ministerstva financí ČR Icon
  Skóring dle metodiky
  Ministerstva financí ČR
 • Klíčové informace a data<br> pro posouzení rizikovosti Icon
  Klíčové informace a data
  pro posouzení rizikovosti
 • Zcela bez poplatků<br> pro investory Icon
  Zcela bez poplatků
  pro investory
 • Objednání u emitenta<rb> pohodlně online Icon
  Objednání u emitenta pohodlně online

Nabídka dluhopisů

Řazení: Vybrané dluhopisyNejvíce zajištěníNejvyšší skóre MF ČRNejvyšší úrok

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Buďte mezi prvními,
kdo se dozví o novinkách na srovnávači.

Zanechte nám svoje kontakty, ať nezmeškáte jedinou příležitost

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .