Domů

BIG SMASH s.r.o.dluhopis Silverline real estate II (09/26)

Placeholder

Jste emitentem tohoto dluhopisu? Zde může být Vaše prezentace.
Kontaktujte naší podporu.

 • Datum splatnosti

  30. 9. 2026Nebo předčasně

 • Roční úrok

  11,25 %

 • Výplata výnosů

  Čtvrtletně

 • Minimální investice

  50 000 Kč

Zainvestováno 100 %

6 000 000 Kč6 000 000 Kč

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003544538
Datum emise
1. 10. 2022
Celkový objem
6 000 000 Kč
Výplata výnosů
Čtvrtletně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
Nákup pozemku, rekonstrukce
Prospekt schválený ČNB
-
Druh dluhopisu
není k dispozici
Výnos dluhopisu
S pevným výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agent
není k dispozici

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá čtvrtletně

Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

Finanční výsledky

20202021Meziročně
Tržby-
-
-
Výsledek hospodaření (před zdaněním)-86 tis Kč-1,1 mil Kč- 1 234,88 %
Aktiva9,5 mil Kč9,7 mil Kč+ 2,51 %
Vlastní kapitál114 tis Kč-1 mil Kč- 1 007,02 %

Zajištění dluhopisů Silverline real estate II (09/26)

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Agent pro zajištění

Nemovitosti

Ručitelské prohlášení majitele

Ručitelské prohlášení právnické osoby

Notářský zápis

O společnosti BIG SMASH s.r.o.dluhopis Silverline real estate II (09/26)

Registrovaný názevBIG SMASH s.r.o.
Datum vzniku27. 4. 2020
Právní formaSpolečnost s ručením omezeným
IČO09113380
Typ podnikáníG - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Skóre dle metodiky MF ČRdluhopis Silverline real estate II (09/26)

Investice s vysokým rizikemDluhopisy se skóre 0-3,5 by měl zvažovat pouze velmi zkušený a dynamický investor

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.

Skóring provedený Dluhopisomatem dne 7. 10. 2022 z účetních podkladů společnosti za rok 2021.

Vzorový příklad investice

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností za 2 roky a 9 měsíců.
 • Každé 3 měsíce Vám na běžný účet automaticky přijde 2 392 Kč (po 15% zdanění*, které za Vás provede emitent).
 • V průběhu investice máte možnost dluhopisy předčasně odprodat a získat tak celou nebo část své investice zpět. Přesná pravidla si můžete zjistit v Emisních podmínkách.
 • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, za 2 roky a 9 měsíců Vám emitent automaticky vyplatí zpět zainvestovaných 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete čistý zisk za 2 roky a 9 měsíců 27 042 Kč (po zdanění 15 %*).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v přiložené kalkulačce.
* Další informace o zdanění.

Tato prezentace obsahuje reklamní sdělení emitenta

Proč investovat na Srovnávači

 • Klíčové údaje o firmách na jednom místě

 • Skóring podle MF ČR pro rychlé vyhodnocení rizika

 • Rozhodujte se podle zajištění

 • Investujte pohodlně online

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Buďte mezi prvními,
kdo se dozví o novinkách na srovnávači.

Zanechte nám svoje kontakty, ať nezmeškáte jedinou příležitost

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .