Domů

developstory, s.r.o.dluhopis Developstory real estate

 • Datum splatnosti

  1. 11. 2025Nebo předčasně

 • Roční úrok

  11,00 %

 • Minimální investice

  50 000 Kč

Zainvestováno 10 %

1 500 000 Kč15 000 000 Kč

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Atraktivní výnos 11 % s pravidelnou měsíční výplatou výnosů.
 • Za managementem společnosti je již řada úspěšných projektů, které fungují a realizují zisk dodnes.
 • Získané finanční prostředky budou určeny k nákupu nemovitostí, které tak ještě zvýší hodnotu zajištění emise.
 • Za závazky společnosti vyplývající z emise dluhopisů ručí jednatel osobním majetkem skrz ručitelské prohlášení.
 • Společnost aktuálně umisťuje do prodeje nemovitosti v hodnotě 70 mil. korun, dalších 180 mil. je ve fázi realizace.

Na co chce společnost peníze využít?

Na základě analýzy vývoje trhu společnost předpokládá klesající ceny nemovitostí v romto roce a chce využít tuto příležitost k nákupu dalších zajímavých projektů, na které je již vydáno stavební povolení. Díky tomu dojde k navýšení majetku společnosti, čímž se opětovně navýší míra zajištění emise.

Záruky investorů:

Emitent se rozhodl zvýšit atraktivitu své emise zřízením zajištění své emise dluhopisů.

Vzorový příklad investice:

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností 3 roky.
 • Každé měsíc Vám na běžný účet automaticky přijde 917 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Kdykoliv máte možnost požádat o předčasné splacení dluhopisů bez poplatku (nutný souhlas emitenta).
 • Pakliže nepožádáte o předčasné splacení dluhopisů, po 3 letech Vám emitent automaticky vyplatí zpět Vašich zainvestovaných 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete zisk za 3 roky 33 000 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v přiložené kalkulačce.

Reklamní sdělení

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003545477
Datum emise
1. 11. 2022
Celkový objem
15 000 000 Kč
Výplata úroků
Měsíčně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
Výstavba bytového domu u Velkých Pavlovic v obci Vrbice a výstavbu dvojdomu v obci Kacákova Lhota u Jičína. Dále budou využity na nákup nových nemovitostí v rámci hlavní podnikatelské činnosti emitenta.
Prospekt schválený ČNB
Ne
Typ/obor podnikání
není k dispozici
Druh dluhopisu
Podnikový dluhopis
Výnos dluhopisu
S pevným výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agent
není k dispozici

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá měsíčně

Pravidelně monitorujeme výplaty úroků u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené úroky a budoucí termíny výplaty, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

November
2022
December
2022
January
2023
February
2023
March
2023
April
2023
May
2023
June
2023

Zajištění dluhopisů Developstory real estate

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Ručitelské prohlášení

Ručitelské prohlášení majitele

Nemovitosti

O společnosti developstory, s.r.o.

Registrovaný názevdevelopstory, s.r.o.
Datum vzniku28. 5. 2021
Právní formaSpolečnost s ručením omezeným
10898727

Hodnocení rizikovosti dle MF ČRdluhopis Developstory real estate

Skóre2,5

Investice s vysokým rizikemDluhopisy se skóre 0-3,5 by měl zvažovat pouze velmi zkušený a dynamický investor

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.

Skóring provedený Dluhopisomatem dne 7. 11. 2022 z účetních podkladů společnosti za rok .

Buďte mezi prvními,
kdo se dozví o novinkách na srovnávači.

Zanechte nám svoje kontakty, ať nezmeškáte jedinou příležitost

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČ 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .