Domů

SMSVYSLEDKY s.r.o.dluhopis SMSVYSLEDKY II/2025

 • Datum splatnosti

  28. 2. 2025Nebo předčasně

 • Roční úrok

  20,00 %

 • Výplata výnosů

  Ročně

 • Minimální investice

  10 000 Kč

Zainvestováno 56 %

4 490 000 Kč8 000 000 Kč

Důvody pro zakoupení investice

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Velmi atraktivní výnos 20 % s pravidelnou roční výplatou výnosů.
 • Společnost je držitelem licence "vydavatel elektronických peněz malého rozsahu" od ČNB.
 • Za závazky společnosti vyplývající z emise dluhopisů ručí majitel společnosti osobním majetkem skrz ručitelské prohlášení.
 • Emise je zajištěna zástavním právem k softwaru společnosti, jehož hodnota vysoce přesahuje hodnotu vydané emise.
 • Emise je zajištěna zástavním právem k obchodnímu podílu společnosti.

Na co chce společnost peníze využít?

Společnost SMSVYSLEDKY s.r.o. využila část finančních prostředků, získaných z prodeje dluhopisů, na dokončení vývoje, který se nachází nyní ve finální fázi implementace nadstavbových služeb. Zbývající část emise je určená na profinancování marketingové kampaně a na emisi bonusů během začátku ostrého provozu, který je provázán s pilotním projektem www.mamvsazeno.cz, který je uváděný mezi startovacími produkty FinTech aplikace „Rychlá Peněženka". Zbytek finančních prostředků bude zužitkován k předfinancování transakcí karetního systému.

Záruky investorů:

Emitent se rozhodl zvýšit atraktivitu své emise zřízením zajištění své emise dluhopisů.

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003548877
Datum emise
22. 2. 2023
Celkový objem
8 000 000 Kč
Výplata výnosů
Ročně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
není k dispozici
Prospekt schválený ČNB
Ne
Druh dluhopisu
Podnikový dluhopis
Výnos dluhopisu
S pevným výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agent
není k dispozici

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá ročně

Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

Finanční výsledky

20212022Meziročně
Tržby165 tis Kč125 tis Kč- 24,24 %
Výsledek hospodaření (před zdaněním)-63 tis Kč-40 tis Kč+ 36,51 %
Aktiva149 tis Kč303 tis Kč+ 103,36 %
Vlastní kapitál82 tis Kč42 tis Kč- 48,78 %

Dokumenty

Zajištění dluhopisů SMSVYSLEDKY II/2025

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Ručitelské prohlášení majitele

Agent pro zajištění

Movitosti

Notářský zápis

O společnosti SMSVYSLEDKY s.r.o.dluhopis SMSVYSLEDKY II/2025

Registrovaný názevSMSVYSLEDKY s.r.o.
Datum vzniku16. 2. 2011
Právní formaSpolečnost s ručením omezeným
IČO24807842
Typ podnikáníN - Administrativní a podpůrné činnosti

Skóre dle metodiky MF ČRdluhopis SMSVYSLEDKY II/2025

Investice s vyšším rizikemDluhopisy se skóre 4-7 by měl zvažovat investor, který společnost velmi dobře zná

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.

Skóring provedený Dluhopisomatem dne 28. 2. 2023 z účetních podkladů společnosti za rok 2022.

Vzorový příklad investice

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 20 000 Kč a s celkovou splatností za 1 rok a 2 měsíce.
 • Každý rok Vám na běžný účet automaticky přijde 3 400 Kč (po 15% zdanění*, které za Vás provede emitent).
 • V průběhu investice máte možnost dluhopisy předčasně odprodat a získat tak celou nebo část své investice zpět. Přesná pravidla si můžete zjistit v Emisních podmínkách.
 • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, za 1 rok a 2 měsíce Vám emitent automaticky vyplatí zpět zainvestovaných 20 000 Kč.
 • Celkově realizujete čistý zisk za 1 rok a 2 měsíce 4 213 Kč (po zdanění 15 %*).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v přiložené kalkulačce.
* Další informace o zdanění.

Tato prezentace obsahuje reklamní sdělení emitenta

Proč investovat na Srovnávači

 • Klíčové údaje o firmách na jednom místě

 • Skóring podle MF ČR pro rychlé vyhodnocení rizika

 • Rozhodujte se podle zajištění

 • Investujte pohodlně online

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Buďte mezi prvními,
kdo se dozví o novinkách na srovnávači.

Zanechte nám svoje kontakty, ať nezmeškáte jedinou příležitost

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .