AB Pohledávky, a.s.dluhopis AB POHLEDÁVKY PREMIUM 2022

Výsledky hospodaření

20202021Meziročně
Tržby -
Bohužel data nemáme k dispozici
-
Bohužel data nemáme k dispozici
-
Bohužel data nemáme k dispozici
Výsledek hospodaření -
Bohužel data nemáme k dispozici
-
Bohužel data nemáme k dispozici
-
Bohužel data nemáme k dispozici
Aktiva -
Bohužel data nemáme k dispozici
-
Bohužel data nemáme k dispozici
-
Bohužel data nemáme k dispozici
Vlastní kapitál 1,9 mil Kč 2,5 mil Kč + 31.52 %
Zobrazit další ukazatele
Potřebujete více informací nebo chcete dluhopis nezávazně poptat?
managerName
Kontaktujte mě, jsem tady pro vás

Josef Škréta

Telefon: 730 701 969 (Po-Pá: 9-17 hod)

E-mail: info@dluhopisomat.cz
Zavolám vám nejpozději do 1 hodiny

Přehled výplaty výnosůPřehled výplaty výnosů Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

Q2
2022
Q3
2022
Q4
2022
Q1
2023
Q2
2023
Q3
2023
Q4
2023
Q1
2024
Q2
2024
Q3
2024
Q4
2024
Q1
2025
Q2
2025
Q3
2025
Q4
2025
Q1
2026
Q2
2026
Q3
2026
Q4
2026
Q1
2027
Q2
2027

Kalkulačka skóre ke Scorecardu korporátních dluhopisů dluhopis AB POHLEDÁVKY PREMIUM 2022

Skóring provedený Dluhopisomatem dne 25.07.2022

Hodnota skóringu dle metodiky MF ČR dluhopisu dluhopis AB POHLEDÁVKY PREMIUM 2022

Vyšší riziko

Pravděpodobnost výplaty výnosů:
Nízká

Nenašli jste, co jste hledali?

Připravili jsme pro vás dalších více jak 1 000 dluhopisů.

Buďte mezi prvními,
kdo se dozví o novinkách na srovnávači.

Zanechte nám svoje kontakty, ať nezmeškáte jedinou příležitost

Společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČ 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“), která je provozovatelem portálu dluhopisomat.cz (dále jen „Dluhopisomat“), upozorňuje všechny uživatele Dluhopisomatu, že Společnost neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Společnost upozorňuje, že Dluhopisomat je pouze informačním a inzertním portálem, na kterém mohou emitenti dluhopisů uveřejňovat informace o své osobě a jimi emitovaných dluhopisech. Společnost za obsah inzerce, která je plně v gesci samotných emitentů, nepřebírá žádnou odpovědnost. Potenciální uzavření smlouvy mezi uživatelem Dluhopisomatu, který má zájem o konkrétní dluhopis, a emitentem již probíhá pouze mezi tímto zájemcem a emitentem, tj. bez jakékoliv účasti Společnosti. Vyjma vztahu založeného užíváním Dluhopisomatu uživatelem, Společnost není ani stranou žádných smluvních vztahů s uživateli Dluhopisomatu a neodpovídá za plnění povinností uživatelem či emitentem v souvislosti s mezi nimi potencionálně uzavřenou smlouvu. Přes snahu analytiků Společnosti prověřit na Dluhopisomatu inzerované emitenty a jejich emise dluhopisů, Společnost upozorňuje, že uveřejnění dluhopisu emitenta na Dluhopisomatu nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost upozorňuje, že takto nemůže být vykládáno ani jakékoliv informativní či reklamní sdělení Společnosti či Dluhopisomatu učiněné za účelem propagace Společnosti či Dluhopisomatu. Společnost důrazně doporučuje uživatelům Dluhopisomatu, aby inzerované informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců.Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že tato investice sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel platformy seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .