Detalon Realty 1, s.r.o.dluhopis DETALON Rekonstrukce 9,4/2024

Potřebujete více informací nebo chcete dluhopis nezávazně poptat?
managerName
Kontaktujte mě, jsem tady pro vás

Josef Škréta

Telefon: 730 701 969 (Po-Pá: 9-17 hod)

E-mail: info@dluhopisomat.cz
Zavolám vám nejpozději do 1 hodiny

Přehled výplaty výnosůPřehled výplaty výnosů Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

June
2022
July
2022
August
2022
September
2022
October
2022
November
2022
December
2022
January
2023
February
2023
March
2023
April
2023
May
2023
June
2023
July
2023
August
2023
September
2023
October
2023
November
2023
December
2023
January
2024
February
2024
March
2024
April
2024
May
2024
June
2024
July
2024
August
2024
September
2024
October
2024
November
2024
December
2024

Kalkulačka skóre ke Scorecardu korporátních dluhopisů dluhopis DETALON Rekonstrukce 9,4/2024

Skóring provedený Dluhopisomatem dne 02.08.2022

Hodnota skóringu dle metodiky MF ČR dluhopisu dluhopis DETALON Rekonstrukce 9,4/2024

Vysoké riziko

Pravděpodobnost výplaty výnosů:
Velmi nízká

Nenašli jste, co jste hledali?

Připravili jsme pro vás dalších více jak 1 000 dluhopisů.

Buďte mezi prvními,
kdo se dozví o novinkách na srovnávači.

Zanechte nám svoje kontakty, ať nezmeškáte jedinou příležitost

Společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČ 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“), která je provozovatelem portálu dluhopisomat.cz (dále jen „Dluhopisomat“), upozorňuje všechny uživatele Dluhopisomatu, že Společnost neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Společnost upozorňuje, že Dluhopisomat je pouze informačním a inzertním portálem, na kterém mohou emitenti dluhopisů uveřejňovat informace o své osobě a jimi emitovaných dluhopisech. Společnost za obsah inzerce, která je plně v gesci samotných emitentů, nepřebírá žádnou odpovědnost. Potenciální uzavření smlouvy mezi uživatelem Dluhopisomatu, který má zájem o konkrétní dluhopis, a emitentem již probíhá pouze mezi tímto zájemcem a emitentem, tj. bez jakékoliv účasti Společnosti. Vyjma vztahu založeného užíváním Dluhopisomatu uživatelem, Společnost není ani stranou žádných smluvních vztahů s uživateli Dluhopisomatu a neodpovídá za plnění povinností uživatelem či emitentem v souvislosti s mezi nimi potencionálně uzavřenou smlouvu. Přes snahu analytiků Společnosti prověřit na Dluhopisomatu inzerované emitenty a jejich emise dluhopisů, Společnost upozorňuje, že uveřejnění dluhopisu emitenta na Dluhopisomatu nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost upozorňuje, že takto nemůže být vykládáno ani jakékoliv informativní či reklamní sdělení Společnosti či Dluhopisomatu učiněné za účelem propagace Společnosti či Dluhopisomatu. Společnost důrazně doporučuje uživatelům Dluhopisomatu, aby inzerované informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců.Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že tato investice sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel platformy seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .