Domů

V4 - Vajkovce a.s.dluhopis V4 – VAJKOVCE 11 % p.a.

 • Datum splatnosti

  30. 9. 2025Nebo předčasně

 • Roční úrok

  11,00 %

 • Minimální investice

  24 000 Kč

Zainvestováno 0 %

120 000 Kč24 000 000 Kč

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Atraktivní výnos 11 % s pravidelnou čtvrtletní výplatou výnosů.
 • Za managementem společnosti je více jak 20 let zkušeností v podnikání a řada úspěšných projektů.
 • Majitel společnosti zajistil emisi dluhopisů veškerým svým majetkem.
 • Emisí získané prostředky budou použity na výstavbu nemovitostí, čímž se ještě zvýší zajištění emise.
 • Společnost má aktuálně rozpracované projekty ve výši desítek milionů Kč, ze kterých bude v nejbližší době realizován zisk.

Na co chce společnost peníze využít?

Emisí získané finanční prostředky budou použity na výstavbu rodinných a bytových domů, čímž se bude zvyšovat majetek společnosti a tím pádem i zajištění emise.

Záruky investorů:

Emitent se rozhodl zvýšit atraktivitu své emise poskytnutím následujícího zajištění:

 • Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením majitele společnosti.
 • Za závazky vyplývající z emise dluhopisů ručí ze zákona společnost celým svým majetkem.
 • V případě prodlení nebo úpadku společnosti jsou práva investorů hájena Agentem pro zajištění.
 • V případě jakéhokoliv sporu či potřeby konzultace je investorům Dluhopisomatu k dispozici naše partnerská advokátní kancelář.
 • Koupi dluhopisů je možné spojit s osobní prohlídkou prostor společnosti a se seznámením s managementem.

Reklamní sdělení

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003540908
Datum emise
1. 6. 2022
Celkový objem
24 000 000 Kč
Výplata úroků
Čtvrtletně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
Získané prostředky budou použité na výstavbu rodinných a bytových domů
Prospekt schválený ČNB
Ne
Typ/obor podnikání
není k dispozici
Druh dluhopisu
Podnikový dluhopis
Výnos dluhopisu
S pevným výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agent
není k dispozici

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá čtvrtletně

Pravidelně monitorujeme výplaty úroků u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené úroky a budoucí termíny výplaty, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

Q2
2022
Q3
2022
Q4
2022
Q1
2023
Q2
2023
Q3
2023
Q4
2023
Q1
2024

Dokumenty

Zajištění dluhopisů V4 – VAJKOVCE 11 % p.a.

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Ručitelské prohlášení majitele

Agent pro zajištění

O společnosti V4 - Vajkovce a.s.

Registrovaný názevV4 - Vajkovce a.s.
Datum vzniku11. 2. 2022
Právní formaAkciová společnost
14247151

Hodnocení rizikovosti dle MF ČRdluhopis V4 – VAJKOVCE 11 % p.a.

Skóre2,5

Investice s vysokým rizikemDluhopisy se skóre 0-3,5 by měl zvažovat pouze velmi zkušený a dynamický investor

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.

Skóring provedený Dluhopisomatem dne 3. 8. 2022 z účetních podkladů společnosti za rok .

Buďte mezi prvními,
kdo se dozví o novinkách na srovnávači.

Zanechte nám svoje kontakty, ať nezmeškáte jedinou příležitost

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČ 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .