Domů

RTL CZECH spol. s r.o.dluhopis RTL CZECH VI/2027

 • Datum splatnosti

  2. 6. 2027Nebo předčasně

 • Roční úrok

  13,00 %

 • Minimální investice

  25 000 Kč

Zainvestováno 100 %

24 000 000 Kč24 000 000 Kč

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Atraktivní výnos 13 % s pravidelnou čtvrtletní výplatou výnosů. (Původní výše výnosu byla stanovena na 9,7 % p. a.. Emitent však vyhlásil protinflační bonus ve výši 3,3 % p. a., který mohou získat investoři, kteří zakoupí dluhopisy v období od 20. 6. 2023 až do odvolání).
 • Prokazatelná historie firmy (více než 25 let) i finanční výsledky (aktiva > 60 mil.; obrat > 20 mil.).
 • Společnost má v databázi svých odběratelů více než 300 škol, školek, nemocnic, domovů důchodců a provozů zařízení sociálních služeb.
 • Společnost má stabilní obchodní partnerství trvající již doslova desítky let.
 • Možnost požádat o předčasné splacení dluhopisů (po oznámení 3 měsíců dopředu).

Zákazníky společnosti jsou odběratelé především ze sociálního sektoru – tudíž mají velmi dobrou platební morálku.

Na co chce společnost peníze využít?

Společnost v současné době prochází výrazným rozvojem velkoobchodního podnikání, s čímž souvisí i následující potřeby:

 • Výroba zboží pod vlastní značkou s co nejlepší cenou ve velkých objemech
 • Nákup některých komodit přímo od zahraničního výrobce
 • Rozšíření obchodního a především prodejního týmu

Záruky investorů:

Emitent se rozhodl zvýšit atraktivitu své emise poskytnutím komplexní škály zajištění.

 • Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením dceřiné společnosti PEGAS spol. s r.o. a zároveň ručitelským prohlášením majitele obou zmíněných společností, p. Roberta Olschbaura.
 • V případě prodlení nebo úpadku společnosti jsou práva investorů hájena Agentem pro zajištění.
 • Dluhopisy jsou zajištěny notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti.
 • Dluhopisy jsou zajištěny zásobami společnosti a vozovým parkem společnosti. Za tímto účelem byla uzavřena zástavní smlouva ve formě notářského zápisu.
 • V případě jakéhokoliv sporu či potřeby konzultace je investorům Dluhopisomatu k dispozici naše partnerská advokátní kancelář.
 • Koupi dluhopisů je možné spojit s osobní prohlídkou prostor společnosti a se seznámením s managementem.

Vzorový příklad investice:

 • Koupíte si například 4 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností 5 let.
 • Každé 3 měsíce Vám na běžný účet automaticky přijde 3 250 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Kdykoliv máte možnost požádat o předčasné splacení dluhopisů.
 • Pakliže nepožádáte o předčasné splacení dluhopisů, po 5 letech Vám emitent automaticky vyplatí zpět Vašich zainvestovaných 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete zisk za 5 let 65 000 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v níže přiložené kalkulačce.

Reklamní sdělení

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003541344
Datum emise
2. 6. 2022
Celkový objem
24 000 000 Kč
Výplata úroků
Čtvrtletně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
Výroba zboží pod vlastní značkou s co nejlepší cenou ve velkých objemech
Prospekt schválený ČNB
Ne
Typ/obor podnikání
není k dispozici
Druh dluhopisu
Podnikový dluhopis
Výnos dluhopisu
S pevným výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agent
není k dispozici

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá čtvrtletně

Pravidelně monitorujeme výplaty úroků u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené úroky a budoucí termíny výplaty, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

?
Q2
2022
?
Q3
2022
?
Q4
2022
?
Q1
2023
?
Q2
2023
Q3
2023
Q4
2023
Q1
2024

Finanční výsledky

RTL CZECH spol. s r.o. je již od roku 1997 významným dodavatelem potravin zejména do sociálního sektoru. Má v databázi svých odběratelů více než 300 škol, školek, nemocnic, domovů důchodců a provozů zařízení sociálních služeb. Nákupem dluhopisu RTL CZECH VI/2027 podpoříte vývoj velkoobchodního podnikání společnosti, rozšíření obchodního a prodejního týmu a výrobu zboží pod vlastní značkou s co nejlepší cenou ve velkých objemech. Dluhopis je zajištěný agentem pro zajištění, ručitelským prohlášením majitele, zásobami a vozovým parkem společnosti.

20212022Meziročně
Tržby -
-
-
Výsledek hospodaření -
-
-
Aktiva 67,9 mil Kč 74,4 mil Kč + 9,56 %
Vlastní kapitál 16,2 mil Kč 16,8 mil Kč + 4,17 %

Zajištění dluhopisů RTL CZECH VI/2027

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Agent pro zajištění

Ručitelské prohlášení

Movitosti

Ručitelské prohlášení majitele

Ručitelské prohlášení právnické osoby

Notářský zápis

O společnosti RTL CZECH spol. s r.o.

Registrovaný názevRTL CZECH spol. s r.o.
Datum vzniku6. 10. 1997
Právní formaSpolečnost s ručením omezeným
25613669

Hodnocení rizikovosti dle MF ČRdluhopis RTL CZECH VI/2027

Skóre4,5

Investice s vyšším rizikemDluhopisy se skóre 4-7 by měl zvažovat investor, který společnost velmi dobře zná

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.

Skóring provedený Dluhopisomatem dne 25. 7. 2022 z účetních podkladů společnosti za rok 2021.

Buďte mezi prvními,
kdo se dozví o novinkách na srovnávači.

Zanechte nám svoje kontakty, ať nezmeškáte jedinou příležitost

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČ 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .