Domů

ČSB LVA s.r.o.dluhopis ČSB LVA 13,8 % p.a.

 • Datum splatnosti

  29. 2. 2028Nebo předčasně

 • Roční úrok

  13,80 %

 • Minimální investice

  1 000 000 Kč

Zainvestováno 0 %

0 Kč4 000 000 Kč

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Atraktivní výnos 13,8 % p. a. s pravidelnou měsíční výplatou výnosů.
 • Zajímavý projekt v atraktivním anticyklickém odvětví.
 • Aktiva společnosti vysoce přesahují závazky společnosti.
 • Prostředky budou použity na nákup pozemků k developerskému projektu, čímž se ještě více zvýší aktiva společnosti a tím i zajištění investice.
 • Společnost je součástí silného holdingu s více než 12 lety zkušeností a řadou úspěšných projektů.

Na co chce společnost peníze využít?

Finanční prostředky z emise budou využity na vykoupení pozemků v Lednicko valtickém areálu, které slouží k hromadné rekreaci. Následně bude projekt doveden do územního rozhodnutí a bude realizován investiční developerský projekt zahrnující výstavbu největšího jihomoravského apartmánového a wellness komplexu s vlastním jezerem, k dispozici bude i nedaleká pláž u rybníka. Strategií společnosti není ani dlouhodobá držba ani realizace výstavby – eliminuje tak rizika spojená s řízením stavebních projektů, kolísáním cen materiálů, výpadku v dodavatelských řetězcích, hledáním nových nájemců, správou nemovitosti a mnoho dalších. Cílem je realizovat vysoký zisk v co nejkratším čase při maximálním zajištění.

Záruky investorů:

Vzorový příklad investice:

 • Koupíte si například 1 dluhopis o celkové hodnotě 1 000 000 Kč a s celkovou splatností 5 let.
 • Každý měsíc Vám na běžný účet automaticky přijde 11 500 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Po 1 roce máte možnost požádat o předčasný odprodej dluhopisů zpět emitentovi (všechny výnosy Vám zůstávají).
 • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, po 5 letech máte možnost prodloužit svou investici o další rok. Pokud tak neučiníte emitent Vám vyplatí zpět Vašich zainvestovaných 1 000 000 Kč.
 • Celkově realizujete zisk za 5 let 690 000 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v přiložené kalkulačce.

Reklamní sdělení

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003548711
Datum emise
7. 2. 2023
Celkový objem
4 000 000 Kč
Výplata úroků
Měsíčně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
Výkup pozemků v Lednicko valtickém areálu pro realizaci developerského projektu
Prospekt schválený ČNB
Ne
Typ/obor podnikání
není k dispozici
Druh dluhopisu
Podnikový dluhopis
Výnos dluhopisu
S pevným výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agent
není k dispozici

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá měsíčně

Pravidelně monitorujeme výplaty úroků u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené úroky a budoucí termíny výplaty, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

February
2023
March
2023
April
2023
May
2023
June
2023
July
2023
August
2023
September
2023

Zajištění dluhopisů ČSB LVA 13,8 % p.a.

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Agent pro zajištění

Ručitelské prohlášení právnické osoby

O společnosti ČSB LVA s.r.o.

Registrovaný názevČSB LVA s.r.o.
Datum vzniku9. 12. 2022
Právní formaSpolečnost s ručením omezeným
17816297

Hodnocení rizikovosti dle MF ČRdluhopis ČSB LVA 13,8 % p.a.

Skóre2

Investice s vysokým rizikemDluhopisy se skóre 0-3,5 by měl zvažovat pouze velmi zkušený a dynamický investor

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.

Skóring provedený Dluhopisomatem dne 24. 4. 2023 z účetních podkladů společnosti za rok .

Buďte mezi prvními,
kdo se dozví o novinkách na srovnávači.

Zanechte nám svoje kontakty, ať nezmeškáte jedinou příležitost

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČ 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .