Domů

Angel Cars s.r.o.dluhopis ANGEL CARS IV/2027

 • Datum splatnosti

  6. 4. 2027Nebo předčasně

 • Roční úrok

  11,00 %

 • Minimální investice

  10 000 Kč

Zainvestováno 0 %

0 Kč5 000 000 Kč

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Atraktivní výnos 11 % s pravidelnou čtvrtletní výplatou.
 • Získané finanční prostředky budou určeny k nákupu aut čímž se ještě zvýší hodnota zajištění emise.
 • Dluhopisy jsou zajištěny zástavou movitého majetku společnosti.
 • Za závazky společnosti vyplývající z emise dluhopisů ručí společnost celým svým majetkem dle zákona.
 • Společnost má aktuálně poptávku na násobně větší objem svých služeb, než jakou dokáže uspokojit

Na co chce společnost peníze využít?

Společnost plánuje díky získanému kapitálu masivní expanzi jednak otevřením nových poboček, jednak nákupem nových vozů s cílem rozšířit svou flotilu o další atraktivní kusy. Nákup nových vozů rozšíří majetek společnosti, čímž se navýší také zajištění emise.

Záruky investorů:

Emitent se rozhodl zvýšit atraktivitu své emise zřízením zajištění:

 • Pravidelný měsíční příjem společnosti z pronajatých vozů.
 • Dluhopisy jsou zajištěny stávajícím movitým majetkem firmy, a to prostřednictvím zástavního práva na vozový park společnosti.
 • V případě prodlení nebo úpadku společnosti jsou práva investorů hájena Agentem pro zajištění.
 • V případě jakéhokoliv sporu či potřeby konzultace je investorům Dluhopisomatu k dispozici naše partnerská advokátní kancelář.
 • Koupi dluhopisů je možné spojit s osobní prohlídkou prostor společnosti a se seznámením s managementem.

Reklamní sdělení

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003549735
Datum emise
6. 4. 2023
Celkový objem
5 000 000 Kč
Výplata úroků
Čtvrtletně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
Společnost plánuje díky získanému kapitálu masivní expanzi jednak otevřením nových poboček, jednak nákupem nových vozů s cílem rozšířit svou flotilu o další atraktivní kusy. Nákup nových vozů rozšíří majetek společnosti, čímž se navýší také zajištění emise.
Prospekt schválený ČNB
-
Typ/obor podnikání
není k dispozici
Druh dluhopisu
Podnikový dluhopis
Výnos dluhopisu
S pevným výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agent
není k dispozici

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá čtvrtletně

Pravidelně monitorujeme výplaty úroků u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené úroky a budoucí termíny výplaty, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

Q2
2023
Q3
2023
Q4
2023
Q1
2024
Q2
2024
Q3
2024
Q4
2024
Q1
2025

Finanční výsledky

Čím se společnost zabývá?

Společnost Angel Cars s.r.o. je provozovatelem autopůjčovny pro krátkodobé i dlouhodobé pronájmy jak osobních, tak i užitkových automobilů značek ŠKODA, VW či AUDI. Mezi zákazníky společnosti tak patří široké spektrum lidí nejrůznějších potřeb, kterým společnost dokáže nabídnout přesně to, co potřebují, což tvoří její konkurenční výhodu. Dlouhodobě ovšem řeší převis poptávky nad vlastní nabídkou.

Do autoparku nakupuje pouze zánovní, kvalitní a prověřené vozy za velkoobchodní ceny, díky čemuž dokáže budovat kvalitní vozový park za snížené náklady. Díky výhodnému nákupu a kvalitní péči o vůz je společnost schopna vozy prodat po dvou letech užívání za skvělé ceny a tím udržovat svou flotilu ve výborné kondici. Díky rychle a dlouhodobě rostoucí poptávce plánují expanzi do dalších měst po celé ČR a za vybraný kapitál poté nakoupí nové vozy, čímž se znovu navýší míra zajištění emise.

Reklamní sdělení

20202021Meziročně
Tržby 441 tis Kč 768 tis Kč + 74,15 %
Výsledek hospodaření -477 tis Kč -1 mil Kč - 113,63 %
Aktiva 2,4 mil Kč 3,2 mil Kč + 31,7 %
Vlastní kapitál -776 tis Kč -1,8 mil Kč - 129,12 %

Dokumenty

Zajištění dluhopisů ANGEL CARS IV/2027

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Agent pro zajištění

Movitosti

Notářský zápis

O společnosti Angel Cars s.r.o.

Registrovaný názevAngel Cars s.r.o.
Datum vzniku29. 9. 2017
Právní formaSpolečnost s ručením omezeným
06479651

Hodnocení rizikovosti dle MF ČRdluhopis ANGEL CARS IV/2027

Skóre3,5

Investice s vysokým rizikemDluhopisy se skóre 0-3,5 by měl zvažovat pouze velmi zkušený a dynamický investor

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.

Skóring provedený Dluhopisomatem dne 22. 5. 2023 z účetních podkladů společnosti za rok 2022.

Buďte mezi prvními,
kdo se dozví o novinkách na srovnávači.

Zanechte nám svoje kontakty, ať nezmeškáte jedinou příležitost

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČ 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .