Domů

Forinvent, s.r.o.dluhopis FORINVENT IV/2027

 • Datum splatnosti

  14. 4. 2027Nebo předčasně

 • Roční úrok

  13,00 %

 • Minimální investice

  10 000 Kč

Zainvestováno 0 %

10 000 Kč9 000 000 Kč

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Minimální investice již od 10 000 Kč.
 • Atraktivní výnos 13 % p. a. s pravidelnou čtvrtletní výplatou výnosů. (Původní výše výnosu byla stanovena na 11 % p. a.. Emitent však vyhlásil protinflační bonus ve výši 2 % p. a., který mohou získat investoři, kteří zakoupí dluhopisy v období od 1. 9. 2023 až do odvolání)
 • Možnost podílet se na vývoji inovativního produktu, který po dokončení vývoje dostanete jako dárek zdarma.
 • Majitel společnosti podniká jíž více než 30 let a má za sebou řadu úspěšných projektů.
 • Dobrá likvidita investice možnost požádat o předčasné splacení dluhopisů již po 1 roce.

Na co chce společnost peníze využít?

Finanční prostředky z emise budou využity pro dokončení vývoje a následnou výrobu inovatního produktu, kterým je praktické pouzdro na klíče Smart KeyCase.

Záruky investorů:

 • Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením majitele společnosti.
 • Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením sesterské společnosti Detalon, s.r.o.
 • V případě prodlení nebo úpadku společnosti jsou práva investorů hájena Agentem pro zajištění.
 • Dluhopisy jsou zajištěny notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti.
 • V případě jakéhokoliv sporu či potřeby konzultace je investorům k dispozici naše partnerská advokátní kancelář.
 • Koupi dluhopisů je možné spojit s osobní prohlídkou prostor společnosti a se seznámením s managementem.

Vzorový příklad investice:

 • Koupíte si například 10 dluhopisů o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností 4 roky.
 • Každý kvartál Vám na běžný účet automaticky přijde 3250 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Předčasné splacení je možné dle pravidel uvedených v Emisních podmínkách.
 • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, po 4 letech Vám emitent automaticky vyplatí zpět Vašich zainvestovaných 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete zisk za 4 roky 52 000 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v přiložené kalkulačce.

Reklamní sdělení

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003549958
Datum emise
14. 4. 2023
Celkový objem
9 000 000 Kč
Výplata úroků
Měsíčně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
Vývoj unikátního pouzdra na klíče
Prospekt schválený ČNB
Ne
Typ/obor podnikání
není k dispozici
Druh dluhopisu
Komunální dluhopis
Výnos dluhopisu
S pevným výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agent
AK Vinohradská

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá měsíčně

Pravidelně monitorujeme výplaty úroků u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené úroky a budoucí termíny výplaty, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

April
2023
May
2023
June
2023
July
2023
August
2023
September
2023
October
2023
November
2023

Finanční výsledky

Čím se společnost zabývá?

Společnost Forinvent, s.r.o. je inovativní společností, která se zabývá vývojem chytrých řešení jak pro každodenní život tak pro průmyslové výrobní provozy. Soustředí se na aplikaci nejmodernějších věděckých a technologických postupů za účelem vývoje nových produktů, které se stanou cenným společníkem našeho každodenního života.

Společnost Forinvent, s.r.o. je moderní inženýrsko-designová společnost, která dokáže proměnit vaše představy o automatizaci a robotice v realitu. Naši experti se specializují na vytváření řešení přizpůsobených unikátním potřebám vašeho podnikání. Díky desetiletím zkušeností v oboru rozumíme nárokům moderního průmyslu a máme technické know-how k dodání špičkových řešení, která posunou vaše provozy na novou úroveň.

Ve společnosti Forinvent věří, že inovace jsou klíčem k úspěchu, proto se neustále snaží být krok napřed a implementuje nejnovější pokroky v oblasti automatizace a robotiky. Ať už potřebujete plně automatickou výrobní linku nebo jakékoliv jiné robotické řešení, společnost Forinvent s Vámi úzce spolupracuje, aby zajistila, že poskytované řešení bude nejenže efektivní a účinné, ale také finančně dostupné.

Se jejími pečlivě vytvořenými řešeními můžete očekávat zvýšení produktivity, zlepšení kontrol kvality a snížení nákladů. Navíc, závazek k poskytování vynikajícího zákaznického servisu znamená, že se vždy můžete spolehnout na maximální péči a podporu, a to i po dokončení obchodu.

Vlastník

RNDr. Jaroslav Košut, Ph.D., MBA vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálně na Joseph Fourier University v Grenoblu. Pak pracoval jako vedoucí výzkumný pracovník Akademie věd ČR, kde rozvíjel nový obor nanotechnologie, a také pracoval v laboratořích Centre National de la Recherche Science v Grenoblu ve Francii. V oboru získal velký doktorát a byl oceněn cenou I. stupně Akademie věd ČR. Poté ještě vystudoval ekonomii a finance s diplomem MBA od College of Business, Rochester Institute of Technology v USA a léta pracoval v bankovnictví jako investiční poradce a interim manažer, a to i v několika velkých průmyslových podnicích na pozici generálního ředitele, člena představenstva a dozorčí rady (např. v ČEZ) nebo jako poradce místopředsedy vlády ČR.

Reklamní sdělení

2022Meziročně
Tržby -
-
Výsledek hospodaření -
-
Aktiva 1,6 mil Kč -
Vlastní kapitál 99 tis Kč -

Dokumenty

Zajištění dluhopisů FORINVENT IV/2027

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Agent pro zajištění

Ručitelské prohlášení majitele

Notářský zápis

Ručitelské prohlášení právnické osoby

O společnosti Forinvent, s.r.o.

Registrovaný názevForinvent, s.r.o.
Datum vzniku26. 8. 2022
Právní formaSpolečnost s ručením omezeným
17464986

Hodnocení rizikovosti dle MF ČRdluhopis FORINVENT IV/2027

Skóre2,5

Investice s vysokým rizikemDluhopisy se skóre 0-3,5 by měl zvažovat pouze velmi zkušený a dynamický investor

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.

Skóring provedený Dluhopisomatem dne 14. 4. 2023 z účetních podkladů společnosti za rok 2022.

Buďte mezi prvními,
kdo se dozví o novinkách na srovnávači.

Zanechte nám svoje kontakty, ať nezmeškáte jedinou příležitost

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČ 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .