Domů

BUFFLER s.r.o.dluhopis BUFFLER INVEST I - 2027.05

 • Datum splatnosti

  1. 5. 2027Nebo předčasně

 • Roční úrok

  11,10 %

 • Minimální investice

  25 000 Kč

Zainvestováno 79 %

17 525 000 Kč22 000 000 Kč

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Společnost již jednou vydala a úspěšně splatila svou vlastní vydanou emisi.
 • Atraktivní výnos 11.1 % s pravidelnou čtvrtletní výplatou výnosů.
 • Ryze česká společnost působící na trhu již více než 15 let s ročním obratem přesahujícím 61 mil. Kč.
 • Společnost vlastní nemovitý a movitý majetek a zboží v aktuální hodnotě 140 mil. Kč.
 • Emise je zajištěná ručitelským prohlášením sesterské společnosti BUFFLER s.r.o. s avalem majitele společností.

Na co chce společnost peníze využít?

 • Veškeré získané prostředky z emise dluhopisů budou použity na nákup zboží, rozšíření jeho sortimentu a uspokojení neustále rostoucí poptávky.

Záruky investorů:

Vzorový příklad investice:

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností 4 roky.
 • Každé 3 měsíce Vám na běžný účet automaticky přijde 2 775 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Po 2 letech máte v souladu s emisními podmínkami kdykoliv možnost předčasně odprodat společnosti svůj dluhopis (všechny výnosy Vám zůstávají).
 • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, po 4 letech Vám emitent automaticky vyplatí zpět Vašich zainvestovaných 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete zisk za 4 roky 44 400 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v přiložené kalkulačce.

Reklamní sdělení

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003550592
Datum emise
1. 5. 2023
Celkový objem
22 000 000 Kč
Výplata úroků
Čtvrtletně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
Veškeré získané prostředky z emise dluhopisů budou použity na nákup zboží, rozšíření jeho sortimentu a uspokojení neustále rostoucí poptávky.
Prospekt schválený ČNB
Ne
Typ/obor podnikání
není k dispozici
Druh dluhopisu
Podnikový dluhopis
Výnos dluhopisu
S pevným výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agent
není k dispozici

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá čtvrtletně

Pravidelně monitorujeme výplaty úroků u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené úroky a budoucí termíny výplaty, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

Q2
2023
Q3
2023
Q4
2023
Q1
2024
Q2
2024
Q3
2024
Q4
2024
Q1
2025

Finanční výsledky

Čím se společnost zabývá?

BUFFLER s.r.o. působí jakožto nejstarší společnost ze skupiny společností BUFFLER na trhu více než 15 let a patří bezesporu mezi jednoho z největších dodavatelů čtyřkolek, skútrů, rikš, příslušenství a náhradních dílů. Má zasmluvněnou dealerskou síť složenou z 33 partnerských prodejen v ČR i na SK. Společnost BUFFLER invest s.r.o. je její sesterskou společností, která má za úkol získávání finančních prostředků na jednotlivé projekty skupiny BUFFLER. Další společností ve skupině je nově BUFFLER property s.r.o., která má za úkol pořizování, správu a pronájem nemovitého majetku.

Historie společnosti sahá do roku 2007, kdy úspěšně dorazily první čtyřkolky z velkoobchodu z Německa. Obchod se začal velmi rychle rozbíhat a proto 31. března 2008 vzniká společnost SUPER-ČTYŘKOLKY, s.r.o. Od počátku se hlavní myšlenky zakladatelů ubíraly směrem k nákupům přímo u výrobců a nikoliv u velkoobchodních prodejců. Následovaly tak návštěvy veletrhů jak v Evropě, tak i v Asii. Podařilo se navázat první obchodní kontakty přímo s velkými výrobci. Prvotní provozovna byla v Litoměřicích, ale s růstem společnosti nastala potřeba i růstu prostoru, a tak byla v roce 2011 zakoupena hala v Terezíně, sloužící jako centrální sklad. Klíčovým rozhodnutím bylo zahájení budování prodejní sítě autorizovaných dealerů po celé ČR a brzy přišlo na řadu i Slovensko. Rozšiřují se obchodní kontakty v Asii, a dochází tak k navázání spolupráce s agentem, který pomáhá v jednání s dodavateli, s kontrolou kvality výroby a s vyhledáváním nových dodavatelů.

Společnost je stabilní, pro její další významný rozvoj vzniká potřeba výrazného navýšení kapitálu pro nákup zboží. Ten se podařilo získat jak díky privátním investorům, tak díky úspěšné upsané emisi dluhopisů v letech 2018 a 2019. Téhož roku přichází i zásadní změna ve změně obchodního názvu a vzniká tak vlastní značka BUFFLER a s ní i nová adresa webových stránek pro český i slovenský trh. Od března 2019 společnost vlastní registraci nové ochranné známky BUFFLER pro EU.

Na jednotlivé aktivity se můžete podívat zde:

Společnosti se velmi daří, svědčí o tom neustále se zvyšující obrat, který je za rok 2022 ve výši 61 mil. Kč. Vlastní halu s vybavením, moderní kancelářské prostory a zboží v aktuální hodnotě 140  mil. Kč.

Na základě již v předchozích letech zpracovaného a průběžně aktualizovaného plánu rozvoje došlo v loňském roce k založení sesterské společnosti BUFFLER invest s.r.o., která má za úkol získávání finančních prostředků na jednotlivé projekty skupiny společností BUFFLER. Další společností ve skupině je nově BUFFLER property s.r.o., která má za úkol pořizování, správu a pronájem nemovitého majetku. Aktuálně je již podepsán zájmový dopis a pracujeme na průběhu akvizice provozního areálu. Detailnější informace Vám přineseme po dokončení transakce. Nákupem areálu dojde k ukončení pronájmů skladových prostor a přesun do vlastních.

Načerpané finanční prostředky z emise budou použity zejména na rozšíření portfolia skútrů – na jejich nákup, jejichž prodej nám velmi výrazně meziročně narostl (2021-2022) a vnímáme zde velkou příležitost. Dále budou prostředky použity na nákup dalšího zboží a rozšíření pokrytí prodejní sítě v České republice. Dojde tak k navýšení obratu a zisku společnosti a upevnění její pozice na trhu motoristického zboží.

Sídlo společnosti: Krátká 224 403 23 Velké Březno IČO: 27353737

Showroom a provozovna: Palackého 282 411 55 Terezín

Majitel společnosti

Radek Michalčík je majitelem a jednatelem společnosti BUFFLER s.r.o., od roku 2016. V jeho gesci je veškerá externí komunikace s výrobci i dodavateli. V současné době se nejvíce soustředí na plánování strategického rozvoje skupiny společností BUFFLER. Heslo řídím, pracuji, žiji.  Ve všech výše uvedených společnostech je jediným jednatelem a majitelem pan Radek Michalčík.

Reklamní sdělení

20212022Meziročně
Tržby 51,2 mil Kč 61 mil Kč + 19,2 %
Výsledek hospodaření 9,6 mil Kč 13,6 mil Kč + 40,8 %
Aktiva 96,3 mil Kč 120,6 mil Kč + 25,25 %
Vlastní kapitál 16,1 mil Kč 22,3 mil Kč + 38,49 %

Dokumenty

Zajištění dluhopisů BUFFLER INVEST I - 2027.05

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Agent pro zajištění

Ručitelské prohlášení majitele

Ručitelské prohlášení právnické osoby

Notářský zápis

O společnosti BUFFLER s.r.o.

Registrovaný názevBUFFLER s.r.o.
Datum vzniku31. 3. 2008
Právní formaSpolečnost s ručením omezeným
27353737

Hodnocení rizikovosti dle MF ČRdluhopis BUFFLER INVEST I - 2027.05

Skóre8,5

Investice se středním rizikemU dluhopisů se skóre 7,5-11 bude společnost pravděpodobně schopná vyplácet úroky i nominální hodnotu

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.

Skóring provedený Dluhopisomatem dne 5. 5. 2023 z účetních podkladů společnosti za rok 2022.

Buďte mezi prvními,
kdo se dozví o novinkách na srovnávači.

Zanechte nám svoje kontakty, ať nezmeškáte jedinou příležitost

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČ 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .