člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Představení společnosti TEAM-TRADE

Mateřská společnost AG CHEMI GROUP s.r.o. vznikla v roce 1994 a od té doby působí v oblasti importu a exportu chemických surovin. V současné době zastupuje několik významných výrobců chemických surovin na evropských, afrických, severo a jihoamerických trzích. Společnost se dlouhodobě zabývá nákupem a prodejem průmyslové chemie. Obchoduje v celosvětovém měřítku a dosahuje ročních obratů v řádech stamilionů korun. V poslední době se zaměřuje i na oblast tzv. nanotechnologií, které dokáží efektivně měnit technologické vlastnosti různých materiálů.

Vysvětlení podnikání

V oblasti klasického obchodu s chemickými surovinami je silnou stránkou TEAM TRADE s.r.o. (a tedy konkurenční výhodou) špičková znalost mezinárodních trhů, a to jak z hlediska dodavatelů, tak i odběratelů, tedy spotřebitelů dodávaných surovin. Navíc jsou to i nadstandardní vztahy s velkými výrobci těchto surovin především v zemích bývalého SSSR, v Číně a Koreji. V oblasti nanotechnologií se dá říci, že konkurenci nemají. Společnost Team Trade je výhradní zástupce významného evropského výrobce jednostěnných uhlíkových trubic a touto technologií tedy disponuje pouze samotná společnost. V oblasti klasického prodeje chemických surovin působí TEAM TRADE od svého vzniku v roce 2004. V oblasti nanotechnologií společnost působí poslední dva roky.

Na co se použijí získané prostředky?

Získané prostředky od investorů z dluhopisů poslouží k několika účelům. Jednak pomohou financovat tak zvaný smluvní výzkum, sjednaný s řadou výzkumných a vývojových pracovišť v České republice (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, VŠCHT Praha, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Vysoké učení technické Brno apod.). Cílem tohoto výzkumu je připravit takovou recepturu směsi základního materiálu (kaučuku, pryže, pryskyřice, PVC, polykarbonátů) s uvedenými trubicemi, která by měla požadované kvality. Další prostředky budou využity na nákup zmiňovaných jednostěnných uhlíkových trubic. Největší část získaných prostředků bude využita na zahájení průmyslové výroby těchto koncentrovaných směsí. Předpokládá to jednak zajištění výrobních prostorů a nákup příslušné technologie.

Jak jsou zajištěné investice?

Investice od investorů jsou zajištěny skladovými zásobami společnosti, které mají průměrnou hodnotu 10 milionů, dále základním a rezervním kapitálem celé skupiny AG CHEMI GROUP, které se pohybují ve výši 30 milionů. Zajištění je tvořeno i smlouvami s odběrateli našich chemických produktů, jejichž hodnota je řádech stamilionů korun.

„Nanotechnologie jsou velkým příslibem do budoucna. Dneska se pod nanotechnologiemi skrývá spousta různých možností a vylepšení. Technika půjde dopředu, jako šla v minulých letech. Možnosti, které bude nabízet, si dneska nedokážeme ani představit.“ v článku iRozhlase budoucnost podle experta ovládne nanotechnologie.