UH CAR – jeden z největších automobilových prodejců

Rodinná společnost UH CAR spravuje firmy se zaměřením na automobilové odvětví již od roku 2000. Díky dlouholeté zkušenosti se zařadila mezi významné a spolehlivé prodejce osobních a užitkových vozidel v České republice.

Seznámení se společnosti

UH CAR s.r.o. za poslední 3 roky od nástupu nových jednatelů z řad rodinných příslušníků prošel výraznou změnou. Zejména díky akvizici vlastního nehodového centra, které je v současnosti největším tělesem zabývajícím se řešením dopravních nehod v rámci Zlínského kraje.

Z hlediska finanční stránky se společnost ekonomicky stabilizovala a spolu s rostoucími tržbami navyšuje také zisk.

Hlavní politikou rozvoje je zachovat vysokou kvalitu služeb za adekvátní ceny, přátelské prostředí rodinného podniku, kam se klienti vracejí a také přísnou morálku v redukci nákladů.” říká člen představenstva společnosti Martin Štěrba.

Na poli dealerů v automobilovém trhu v rámci Zlínského kraje patří společnost Real Kredit (mateřská společnost celé investiční skupiny) mezi velmi známé firmy s pozitivním renomé.

Do budoucna plánuje rozšířit naši nabídku prostřednictvím projektu dceřiné firmy UH CAR PLUS; tisíce zánovních a ojetých vozidel exkluzivních značek ze zahraničí.

V minulém roce výrazně posílili díky servisnímu středisku řešení dopravních nehod. Toto středisko generuje pravidelný příjem od pojišťoven, a nově spuštěnému projektu Český operák.

Právě společnost Český operák má smluvní vztah se všemi renomovanými pojišťovnami na českém trhu. Díky tomu se dostanou k velkému množství zakázek. V současné době také plánují otevřít novou pobočku firmy v jiném kraji.

Společnost v roce 2018 měla v aktivech více než 76 milionů Kč a čistý zisk před zdaněním necelé 4 miliony Kč. Zde vidíme v porovnání s jinými roky silný nárůst do pozitivního výsledku hospodaření. Díky dlouholetému podnikání ve svém oboru společnost ví, jaký má potenciál na trhu, čeho a kdy využít.

Využití prostředků z dluhopisů

V letošním roce mají cíl se přiblížit s výsledkem hospodaření ke zdanění okolo 7 mil. Kč, které se dá předpokládat tendenčním růstem a snížením nákladů na kapitál.

Prostředky z dluhopisů jsou určeny na rozvoj projektu Český operák, který nabízí klientům pronájem ojetých vozidel bez dokladování bonity. Návratnost se v pesimistických číslech pohybuje kolem 40 % ročně.

Dluhopisy jsou zajištěny movitým majetkem společnosti. Nakoupená vozidla za peníze dluhopisů jsou pod tržní cenou a lze je kdykoliv za nákupní cenu rychle prodat.

Bc. Adam Kubina, MBA

Bc. Adam Kubina, MBA

Adam vystudoval mezinárodní školy v Taipei a v Praze zaměřené na mezinárodní obchod a diplomacii. Je spoluzakladatelem společnosti Dluhopisomat.cz, manažerem v prvním středoevropském privátním fondu Kryptofondu a věnuje se rozvoji investiční skupiny Comfort Finance Group CFG. Aktivně se angažuje a přednáší na téma mezinárodní obchod v Taipei, Bruselu nebo Moskvě.

Další články

Zelené dluhopisy

Zelené dluhopisy, jak název napovídá, jsou dluhové cenné papíry, které slouží k financování řady projektů. Příkladem takových projektů jsou investice do obnovitelných zdrojů energie, tedy do výstavby větrných, vodních elektráren, solárních panelů nebo přechod na čistší technologie v rámci spalování

Číst více

Problémové bondy trápí Českou republiku

V České republice výrazně narůstá objem nesplácených dluhopisových emisí. Deník E15 přišel s tím, že investory trápí problémové bondy již za téměř 750 milionů korun. Na serveru nesplacene-dluhopisy.cz, který shromažďuje od investorů informace o nesplacených dluhopisech, je v současné době

Číst více

Proč jsou úroky na spořících a termínovaných účtech stále nízké?

Zajímá vás, proč se vaše vklady na spořících účtech nezhodnocují i přesto, že Česká národní banka zvýšila 2-týdenní repo sazbu v posledním čtvrtletí již na 2.00 %. V tomto článku bude zmíněno několik důvodů, proč jsou sazby na spořících účtech většinou nízké

Číst více

Rekapitulace emisí státních dluhopisů

Ministerstvo financí se při příležitosti oslav sta let republiky rozhodlo emitovat státní dluhopisy pro občany. Stalo se tak poprvé od roku 2014. První úpis byl zahájen 3.prosince 2018 a skončil 18.ledna 2019. Emise pak proběhla 1.února 2019. Splatnost dluhopisů je

Číst více

Rating a investování do cenných papírů

rating analýza

Co to je rating? Rating je hodnocení bonity subjektu. Subjektem může být samostatná osoba, firma nebo stát. My se zaměříme na rating v kontextu hodnocení rizikovosti cenných papírů. Rating pro společnosti a jednotlivé státy jsou stanoveny ratingovými agenturami. Na trhu

Číst více

Jak si ověřit společnost předtím, než koupíme její dluhopisy

Investice do dluhopisů, stejně jako jakákoliv jiná forma investování, přináší jistá rizika. V případě dluhopisů je tím největším rizikem neschopnost emitenta dostát svým závazkům. Investor, který se rozhodne investovat do dluhopisů musí tedy pečlivě zhodnotit všechna rizika s touto investicí

Číst více