Úrokové sazby Fedu

Ve středu 28. listopadu zaznělo z úst předsedy Rady guvernérů Fedu Jeroma Powella, že úroková sazba stanovovaná Fedem (aktuálně pohybující se mezi 2 až 2,25 %) je aktuálně těsně pod hranicí tzv. neutrálního pásma.

Neutrální pásmo se vyznačuje tím, že daná úroková sazba má na ekonomiku, jak jinak, neutrální vliv (nezrychlují ani nezpomalují její růst).

Kritik ze strany Trumpa

Z historického hlediska jsou nynější sazby na nízké úrovni. Tato informace ostře kontrastuje s dřívějšími prohlášeními pana Powella. Ještě před méně než dvěma měsíci zastával názor, že sazby jsou od neutrálního pásma významně vzdáleny.

V praxi toto prohlášení indikuje možnost, že Fed nemusí k dalšímu zvyšování sazeb přistoupí. Případně se může výrazně zpomalit tempo, s jakým sazby rostou.

Konstantní zvyšování sazeb bylo hlasitě několikrát kritizováno ze strany prezidenta Trumpa. Prezident tím porušoval nepsané pravidlo, že úřad prezidenta Fed nekritizuje, aby neohrozil jeho suverenitu. Ta je považována za nedílnou součást stability amerického hospodářského systému. Toto prohlášení mělo samozřejmě velký vliv na vývoj trhů. Akcie zareagovaly silným růstem, dolar naopak oslabil.

Oslabení amerických vládních dluhopisů

Oslabily také americké vládní dluhopisy. Dodejme ještě, že úroveň sazeb má obrovský vliv zejména na náklady na obsluhu dluhů amerických domácností a firem, potažmo také na financování federálního dluhu a dluhů národních vlád a místních samospráv.

Bc. Adam Landa

Bc. Adam Landa

Adam pracuje pro finanční skupinu Comfort Finance Group jako přední analytik ve společnosti Dluhopisomat.cz. Jeho náplní je sledovat denní analýzy a trendy na českém trhu.

Seznam dluhopisů

Na Dluhopisomatu.cz máte nejlepší podmínky pro tyto dluhopisy.