člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Představení společnosti CEE REAL ESTATE

Společnost CEE Real Estate a.s. podniká na českém realitním trhu, kde vystupuje jako přímý investor. Za několik let své existence si firma v této oblasti vybudovala pevnou pozici zejména v oblasti výkupu nemovitostí, které jsou zatíženy nějakou formou vady, či majitel potřebuje získat peníze z prodeje expresně. Nemovitosti tohoto typu se na trhu vykupují za cenu nižší, než je tržní průměr.

Princip obchodního modelu

Příkladem takových skutečností, které negativně ovlivňují prodejní cenu nemovitostí, je například komplikovaná vlastnická struktura. Typicky se jedná o nemovitost, kterou například zdědilo větší množství dědiců, kde ani jeden nechce nebo nemůže nemovitost scelit vykoupením ostatních podílů.

Rozdrobené vlastnické podíly však nejsou jediným příkladem vady nemovitosti. Mezi další patří různá zástavní práva a dluhy, za které je ručeno nemovitostí a další druhy právních vad. Pro představu se může jednat například o předkupní právo vůči třetí osobě, věcná břemena, exekuce, atd. CEE RE úzce spolupracuje s advokátní kanceláří AK Vinohradská, což jí dává silnou konkurenční výhodu. Také to společnosti poskytuje širokou škálu možností, jak nastalé situace řešit.

Další činnost CEE Real Estate

V neposlední řadě společnost také přistupuje k rekonstrukcím vykoupených nemovitostí, čímž dále zvyšuje jejich hodnotu. K tomuto se přistupuje především u nemovitostí, kde se neplánuje obratem prodej, nýbrž se počítá s dlouhodobějším pronájmem.

Výsledky a plány

V průměru se sleva oproti tržní ceně pohybuje v řádech nižších desítek procent, což vytváří značný prostor pro vytváření zisku. V posledním roce společnost zaznamenala velmi dynamický růst. Například za první polovinu roku byla schopna vygenerovat řádově čtyřnásobný zisk jako za celý předchozí rok, tj. 2017. I při rostoucím objemu obchodů je společnost schopna držet své náklady nízko. To je způsobeno velmi nízkými variabilními náklady. Aktuálně společnost stále více zaměřuje svou pozornost z trhu rezidenčních nemovitostí na oblast komerčních nemovitostí.

Prostředky z emise společnost využívá na rozšiřování svého portfolia.