člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Výhled na rok 2019

Rok 2018 bol bohatý na udalosti, ktoré ovplyvnili dianie na svetových trhoch. Globálne sme boli svedkami mimoriadne dobrého stavu svetovej ekonomiky, či už ide o rast HDP, rekordné hodnoty na burzách, či nízku nezamestnanosť. Veľa týchto udalostí sa bude ďalej odrážať aj v dianí v roku 2019. Situácia ohľadom Brexitu, obchodné vojny medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou, otázka ďalšieho vývoja v Taliansku alebo napríklad monetárna politika Fedu. Nižšie sa tieto hlavné makroekonomické otázniky snažíme priblížiť.

Spojené kráľovstvo by malo podľa článku 50 opustiť Európsku úniu 29. marca. Stále sa však nevie, v akej podobe bude Spojené kráľovstvo úniu opúšťať. Nové prognózy začínajú reálne zmieňovať variant, že k odchodu nakoniec vôbec nedôjde, alebo že sa aspoň uskutoční nové referendum. Avšak po nedávnej porážke premiérky Mayovej a jej dohody o odchode v britskom parlamente sa tiež výrazne zvýšilo riziko tzv. tvrdého Brexitu.

Variant bez dohody

Variant bez dohody by predstavoval negatívny šok, ktorého dôsledky by minimálne krátkodobo poškodili ako britskú ekonomiku, tak do určitej miery aj hospodárstvo EÚ ako celku, európske akciové trhy a tiež sa dá očakávať prepad kurzu libry a eura.

Druhým otáznikom starého kontinentu je Taliansko. Tamojšia vláda nakoniec ustúpila pod hrozbou sankcií a upravila deficit rozpočtu pre rok 2019 na 2,04%. Pretrváva však stále napätie ohľadom ďalšieho vývoja, napríklad ratingová agentúra Moodys ďalej znížila rating Talianska na Baa3. Zadlženie Taliansko teraz dosahuje 2,3 bilióna eur, čo predstavuje 131% HDP.

Ak opustíme Európu, tak ďalším veľkým problémom je obchodná vojna, ktorú rozpútal americký prezident Donald Trump uvalením ciel na dovoz strategických surovín pôvodne smerovaných na dovoz zo všetkých štátov. Po mnohých dohodách je však obchodná vojna hlavne medzi Spojenými štátmi a Čínou. Donald Trump a jeho čínsky náprotivok Xi Jinping súhlasili s 90-dňovým prímerím, ktoré umožní vyjednávanie medzi oboma stranami.

Analytici nepočítajú s eskaláciou situácie, naopak prevažuje názor, že skôr sa uzavrie nová obchodná dohoda a situácia sa upokojí. To by sa malo pozitívne prejaviť aj vo výhľade hospodárskeho rastu Číny, ktorá je ohľadom udržania svojho silného rastu pod silným drobnohľadom investorov. Aktuálne predikcie počítajú s udržaním medziročného rastu nad úrovňou 6%.

GLOBÁLNY VÝHĽAD PRE ROK 2019

Globálny výhľad pre rok 2019 očakáva spomalenie rastu svetovej ekonomiky niekam na úroveň 2,5 až 2,9%. Väčšina analytikov však neočakáva v roku 2019 príchod recesie, ten by podľa nich mal prísť skôr v rokoch 2020-2021. Existujú však aj názory o blížiacom sa páde už v tomto roku. Kým JPMorgan očakáva rast trhov, v prípade amerického akciového indexu S&P 500 až na hranicu 3100, napríklad Société Générale je oveľa skeptickejší a skôr počíta s prepadom na hranicu 2400.

Ďalšou dôležitou veličinu, ktorú bude potrebné sledovať, je vývoj úrokových mier. V predchádzajúcom roku zvýšil Fed svoju úrokovú mieru hneď štyrikrát na 2,25% a ČNB potom dokonca päťkrát. Mnoho centrálnych bánk však k reštrikcii monetárnej politiky takto nepristúpilo. V roku 2019 sa pri oboch bankách očakáva ďalšie zvyšovanie sadzieb.

Bank of Japan má od roku 2016 úrokovú mieru na hladine -0,1% a Bank of England počas roka 2018 zvýšila sadzby raz a to z 0,5% na 0,75%.

OČAKÁVANÝ BOOM TRHU KORPORÁTNYCH DLHOPISOV

Teraz sa presuňme z oblasti makroekonómie do prostredia trhov. Všeobecne je prijímaný fakt, že ekonomický cyklus sa pohybuje v neskoršej fáze. Očakáva sa, že výrazná volatilita, ktorá trhy sprevádzala v minulom roku, bude zachovaná aj v roku tohtoročnom. Akciové trhy budú teda aj naďalej pre investorov zložité. Navyše, po rokoch dobré výsledky firiem môžu niektorí investori očakávať len zhoršenie situácie, ako koniec-koncov napovedá situácia okolo spoločnosti Apple.

To všetko bude ešte umocnené atmosférou spomaľujúcej sa ekonomiky a zvyšujúcich sa sadzieb. Príležitosťou však môže byť zlato, ktoré za posledné štyri roky skôr oscilovalo okolo 1200 dolárov za trójsku uncu. V poslednom štvrťroku minulého roka zlato výrazne vzrástlo a z hľadiska výnosu prekonalo akcie aj ostatné komodity.

Aktualizovaný výhľad investičnej banky Goldman Sachs

Aktualizovaný výhľad investičnej banky Goldman Sachs stanovil cenu zlata v najbližších 12 mesiacoch na 1 425 dolárov. Hlavným dôvodom je vzrastajúci dopyt po aktívach rezistentných voči recesii.

Výhľad cien ropy, ktorá ku koncu roka 2018 zaznamenala prepad pod 45 dolárov za barel (WTI crude oil), je skôr triezvy. Ropa Brent prelomila hranicu 50 dolárov za barel, ale na začiatku roka sa vrátila na hodnotu okolo 60 dolárov za barel, čo zodpovedá strednej hodnote väčšiny odhadov.

Na jednej strane možno síce zaznamenať tlaky zo strany kartelu OPEC na stimuláciu ceny pomocou zníženia produkcie, ale proti tejto snahe stoja neustále rastúce objemy ropy vyťaženej v USA. Navyše, akékoľvek spomalenie rastu ekonomiky, najmä pri významných importéroch, sa negatívne prejaví na dopyte, čo povedie k väčším prebytkom na trhu a zníženiu ceny.

Zvyšovaní úrokových sadzieb

V nadväznosti na zvyšujúcu sa úrokovú mieru v USA sa dlhopisy s kratšou splatnosťou stávajú atraktívnejšími. Ak by centrálne banky pokračovali vo zvyšovaní úrokových sadzieb, prejaví sa to aj v cenách a výnosoch korporátnych dlhopisov, keďže pri veľkých spoločnostiach sa pri stanovovaní ceny používa tzv. benchmark, čo býva spravidla vládny dlhopis (US Treasury).

V Európe sa ďalej očakáva boom trhu korporátnych dlhopisov menších spoločností, keďže oproti USA je tu stále veľká medzera vo využívaní tohto typu financovania.

Zvyšujúce sa sadzby sa navyše prejavia v zdražení bankového financovania, čo vydávanie vlastných dlhopisov ešte zatraktívni. Na druhej strane, vzhľadom na vyššiu mieru neistoty na trhoch sú spoločnosti nútené zvyšovať tzv. rizikovú prirážku, čo pre investora znamená vyššie výnosy z úročenia dlhopisov.

ROK 2019 STAVIA INVESTOROV DO NEĽAHKEJ SITUÁCIE

Predchádzajúci rok bol podľa údajov nemeckej Deutsche Bank najhorší za celých 117 rokov, odkedy banka sleduje výnosnosť rôznych druhov aktív naprieč trhmi. V roku 2018 totiž podľa DB investície prekonali vo viac ako 90% prípadov naprieč sedemdesiatimi druhmi rôznych aktív. Je teda na mieste otázka, či sa investorom podarí túto situáciu otočiť, alebo budeme svedkami podobnej situácie.

Časť investorov sa už teraz snažia neistotu minimalizovať únikom do tried aktív s fixným výnosom ako sú už spomínané dlhopisy. Bude zaujímavé sledovať, či a ak tento trend bude pokračovať alebo bude väčšina investorov chcieť zachovať status quo.